Nákupní galerie Myslbek, hotel Four Seasons, Vinohradský pavilon, Nová scéna Národního divadla, ­Kongresový palác, Divadlo Spejbla a Hurvínka nebo administrativní budova IBC, ... Stavby, které měnily i utvářely vzhled hlavního města Prahy, jsou dnes již její nedílnou součástí a jsou známé nejen jejím obyvatelům. Za těmito a dalšími realizacemi stojí společnost PRŮMSTAV.

PRŮMSTAV patří mezi přední stavební společnosti na českém trhu. Specializuje se na výstavbu a rekonstrukce velkých komerčních, průmyslových a rezidenčních projektů i na stavby pro veřejný sektor. ­PRŮM­STAV rovněž zajišťuje architektonické služby, zpracování projektové dokumentace či realizaci stavebních prací až po generální dodávky staveb na klíč. Zajímalo nás, jak se firmě s touto bohatou historií daří v současné době a jaké jsou nosné obory její činnosti. Spojili jsme se proto s obchodním ředitelem společnosti ­Jiřím Čadkem a požádali jej o rozhovor.

Jak probíhal vývoj společnosti PRŮMSTAV a v jaké organizační struktuře je firma dnes začleněna?

Vznik a historie společnosti PRŮMSTAV sahají do roku 1953. V té době to byla jedna z největších stavebních firem. Od roku 2007 je PRŮMSTAV součástí mezinárodní skupiny VINCI, větve ­Construction. Na českém trhu máme několik sesterských společností, mezi ty nejvýznamnější patří SMP CZ, Arko Technology,     Freyssinet   CS.
Na Slovensku to pak jsou APS ­ALKON a Stavby Mostov Slovakia.
V letošním roce PRŮMSTAV slaví významné 60. výročí svého vzniku. Tímto Vás zveme na společnou oslavu, o které budeme naše významné partnery v nejbližší době informovat.

Jaké jsou nyní hlavní stavební specializace společnosti PRŮM­STAV?

Hlavní doménou společnosti PRŮMSTAV, opravdovým srdcem našeho řemesla, jsou určitě monolitické konstrukce. Tato výrobní oblast představuje naše největší know-how. Nejen díky výrobní technologii, ale hlavně díky odborníkům, které na tuto oblast máme. VINCI, jako světová jednička ve stavebnictví, je v tomto oboru velmi silná. Právě také díky skupině VINCI jsme schopni neustále porovnávat vývoj a mít přístup ke všem novinkám v tomto odvětví. Sami chceme ještě více rozšířit a využít tuto naši konkurenční výhodu, a to jak u našich vlastních staveb, tak i na trhu subdodávek.

Můžete jmenovat některé zajímavé projekty, které v uplynulém období společnost ­PRŮMSTAV úspěšně realizovala?

Určitě je to ekologicky šetrný administrativní objekt Palác Křižík II
na pražském Smíchově, oceněný mezinárodních certifikátem ­BREEAM, bytové domy Nademlejnská v Praze 8, Britská čtvrť v Praze 5, rekonstrukce odjezdové haly Masarykova nádraží – národní kulturní památky –  v Praze 1 či novostavba hotelu IBIS v Olomouci. Za zmínku bezesporu stojí realizace naší sesterské společnosti APS Alkon na Slovensku, která v Bratislavě staví technicky a architektonicky velmi zajímavý administrativní projekt Wallenrod.

Jaké jsou dle Vašeho názoru nejsilnější stránky společnosti PRŮMSTAV?

Ve společnosti PRŮMSTAV pracuji od listopadu loňského roku. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale při mém nástupu do této ryze stavební firmy na mě v prvé řadě nejvíce zapůsobila profesionalita zaměstnanců, firemní systém a hrdost na značku PRŮMSTAV.
Skupina VINCI, společnost PRŮMSTAV jsou v prvé řadě stavební společnosti. Uvědomujeme si ale, že úspěchu lze dosáhnout pouze se zapojením lidí. Klademe proto velký důraz na kvalitu, dodržování etických zásad, ekologický růst a občanskou angažovanost. Bezpečnost je pak pro nás naprostou samozřejmostí.
Například Nadace VINCI, jež se snaží pomáhat spoluobčanům, kteří se dostali z různých důvodů na okraj společnosti, vstoupila letošním rokem do šestého roku svého působení v České republice. Za tu dobu již podpořila spolu s patrony a patronkami z řad zaměstnanců 35 projektů v celkové výši 6 998 637 Kč. V loňském roce se společnost PRŮMSTAV zařadila mezi tři nejlepší firmy roku s rovnými příležitostmi pro muže a ženy v České republice. Rovněž jsme se stali – jako první v České republice – držitelem certifikace ISO „Společenská odpovědnost“. Těchto ocenění si velmi vážíme. Zároveň jsou pro nás potvrzením, že ­PRŮMSTAV se za dobu své existence vyvinula v otevřenou, moderní a silnou společnost.

Jaké stavby bude realizovat PRŮMSTAV v nejbližší budoucnosti?

Nově zahájenou stavbou jsou bytové domy KOTI Hyacint pro skupinu YIT v Praze 4 nebo realizace bytového projektu Panorama Kyje pro Ekospol v Praze 8. Také realizujeme zajímavou novostavbu administrativního objektu s multifunkčním společenským sálem Karlín Hall II v pražském Karlíně.

Jaké cíle si společnost PRŮMSTAV stanovila pro nejbližší období?

V současné nelehké situaci na stavebním trhu bychom rádi dosáhli v následujících letech mírného růstu. Určitě chceme i nadále být tou správnou volbou pro zadavatele a investory bytových i administrativních projektů.
Cílem je rozšířit naše zaměření i na další segmenty trhu a zvětšit podíl veřejných zakázek. Postupně chceme nabízet průmyslové a technologické stavby v partnerství se sesterskými společnostmi skupiny VINCI Construction, případně v J/V s technologickými či specializovanými společnostmi působícími na českém trhu.
Zadavatelům chceme nabídnout ideální a férová spojení ryze stavební firmy se specializovaným partnerem. Většina těchto sdružení chápe celý průběh zakázky úplně jinak. Je tam větší motivace ji získat a s větší pokorou vnímáte i její rizika, která vás mohou při realizaci potkat. Určitě v blízké budoucnosti budou na trhu zajímavé projekty pro taková partnerství.
Také bychom chtěli věnovat větší podporu společnosti APS ­ALKON na Slovensku a rozvíjet s ní vzájemnou spolupráci.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

Průmstav, a. s.
Pobřežní 667/ 78, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: +420 244 096 111, fax: +420 244 096 255
e-mail: info@prumstav.cz , www.prumstav.cz