Tradice stavební společnosti PRŮMSTAV sahá do roku 1953. Po roce 1989 společnost prošla úspěšnou transformací a v minulém desetiletí se stala součástí skupiny VINCI.

Mezi nosné specializace společnosti PRŮMSTAV patří realizace pozemních a průmyslových staveb na klíč a výstavba železobetonových monolitických konstrukcí.

S hlavním stavbyvedoucím střediska železobetonových monolitických konstrukcí společnosti PRŮMSTAV Miroslavem Tůmou jsme před několika málo dny hovořili o historii, současnosti i budoucích plánech střediska.

Jak zapadá do organizační struktury společnosti Průmstav středisko monolitických konstrukcí?

Středisko monolitických konstrukcí má své pevné místo v organizační struktuře firmy PRŮM­STAV již od roku 1984. Vzniklo jako reakce na požadavky výroby při výstavbě Paláce kultury, dnes Kongresového centra, a bylo tak jedním z prvních samostatných středisek monolitických konstrukcí v rámci stavebních společností v České republice. Zkušenosti z této stavby jsme později přenesli na řadu dalších pozemních staveb, mimo jiné i na rekonstrukci Národního divadla. Spolu se založením specializovaného střediska jsme pořídili první systémové bednění značky ISD – NOE. Zároveň se ve středisku prováděly i experimenty s tunelovým ocelovým bedněním.

Na jaké konstrukce se středisko specializuje?

Naší nosnou činností je výroba a výstavba monolitických konstrukcí pro potřeby bytové výstavby a občanské vybavenosti. ­Realizujeme rovněž průmyslové stavby, vodojemy a čističky.

Provádíte realizace jen pro mateřskou společnost nebo i pro další firmy či investory?

70-80 % objemu výroby je pro naše stavby. Zbylých 20-30 % provádíme externě pro jiné stavební firmy či samotné investory. V roce 2012 jsme realizovali stavby ze železobetonu v hodnotě cca 300 milionů Kč. V tomto roce předpokládáme obrat na úrovni 350 milionů Kč.

Jakým technickým zařízením je středisko monolitů vybaveno?

Disponujeme vlastním bedněním PERI, a to jak stěnovým, tak stropním. Armovna má standardní vybavení: ohýbačky, střihačky a třmínkovací stroje na ocel. Momentálně máme ve výrobní části 35 techniků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů staveb a 30 zaměstnanců v dělnických profesích. Vedení střediska čítá dva pracovníky.
Středisko je, kromě samotného výrobního úseku, tvořeno hlavně armovnou, půjčovnou jeřábů a výtahů a nákladní dopravou. Máme vlastní geodetickou skupinu, truhlářskou a zámečnickou výrobu a půjčovnu bednění. Pro bednicí práce používáme oba hlavní bednicí systémy ­PERI a DOKA.

Na jakých zajímavých stavbách se v uplynulém období středisko podílelo?

V poslední době to byla výstavba administrativně-společenského cen­tra Karlin Hall II. Tato stavba navazuje na již dokončenou I. etapu, ve které dnes sídlí nakladatelství Economia. V její druhé etapě byla realizována čtyři podzemní podlaží, z nichž ve třech jsou umístěna parkovací stání a základ koncertního sálu. V osmi nadzemních podlažích objektu jsou plánovány kancelářské prostory.
Další zajímavou stavbou jsou výškové bytové domy s charakteristickým názvem Dvě věže v pražských Stodůlkách, které svou výškou patří k jedněm z nejvyšších v České republice.
S konstrukčně zajímavým řešením, vybočení 6. NP mimo základnu, jsme se setkali při výstavbě hotelu U Parku v Olomouci.
Zajímavou realizací byl také bytový dům v Praze v Nademlejnské ulici v oblasti Černého Mostu. Tato stavba s půdorysem oblouku kladla mimořádné nároky na přesnost a netradiční postupy z důvodu blízkosti vedení vysokého napětí.

V současné době realizujeme ve Vysočanech bytový dům Sedmikráska pro externího dodavatele.

V čem spočívá největší potenciál střediska monolitických konstrukcí?

Máme vlastní technickou přípravu staveb, která ve spolupráci se stavbyvedoucími navrhuje jednotlivé systémy bednění včetně taktů a dokáže řešit i nejsložitější železobetonové konstrukce, které se v současnosti na našem trhu objevují.

Pro představu: naše středisko do staveb zapracovalo v loňském roce 31 tisíc m3 betonu, 3 142 tun výztuže a zabednilo 142 tisíc m2 bednění. V letošním roce by výroba měla narůst o cca 15 %.

Znamená to, že zájem o práci střediska monolitických konstrukcí roste?

Troufáme si říci, že ano. Od roku 2010, kdy jsme si sáhli na dno, nyní každoročně objem naší výroby stoupá cca o 20 %. To nás samozřejmě těší.

To vše je spojeno s užší integrací dceřiných firem VINCI Construction v České republice, která již probíhá delší dobu. V rámci tohoto seskupení budeme od příštího roku zajišťovat výrobu veškeré armatury. V souvislosti s tím přestěhujeme naši základnu do prostor areálu společnosti SMP v Brandýse nad Labem.

Zároveň zahajujeme projekt zavádění progresivních výrobních metod monolitických konstrukcí. Za pomoci sesterských firem ­VINCI Construction ve Francii, kde jsou tyto metody špičkově rozvinuty, budeme měnit naše pracovní postupy tak, abychom dosáhli srovnatelné produktivity. Klíčem k tomu je vysoce profesionální výrobní příprava. Nyní zřizujeme specializované oddělení, ve kterém budou pracovat odborně a jazykově vybavení specialisté. Očekáváme, že se nám tato investice záhy vrátí ve snížení přímých výrobních nákladů.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ivo Románek

PRŮMSTAV, a. s.
Pobřežní 667/ 78, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: +420 244 096 111, fax: +420 244 096 255
e-mail: info@prumstav.cz, www.prumstav.cz