Průmstav realizuje monolitické konstrukce již téměř 30 let

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Miroslav Tůma, hlavní stavbyvedoucí střediska monolitických konstrukcí ve společnosti PRŮMSTAV.

Průmstav realizuje monolitické konstrukce již téměř 30 let

Tradice stavební společnosti PRŮMSTAV sahá do roku 1953. Po roce 1989 společnost prošla úspěšnou transformací a v minulém desetiletí se stala součástí skupiny VINCI.

Mezi nosné specializace společnosti PRŮMSTAV patří realizace pozemních a průmyslových staveb na klíč a výstavba železobetonových monolitických konstrukcí.

S hlavním stavbyvedoucím střediska železobetonových monolitických konstrukcí společnosti PRŮMSTAV Miroslavem Tůmou jsme před několika málo dny hovořili o historii, současnosti i budoucích plánech střediska.

Jak zapadá do organizační struktury společnosti Průmstav středisko monolitických konstrukcí?

Středisko monolitických konstrukcí má své pevné místo v organizační struktuře firmy PRŮM­STAV již od roku 1984. Vzniklo jako reakce na požadavky výroby při výstavbě Paláce kultury, dnes Kongresového centra, a bylo tak jedním z prvních samostatných středisek monolitických konstrukcí v rámci stavebních společností v České republice. Zkušenosti z této stavby jsme později přenesli na řadu dalších pozemních staveb, mimo jiné i na rekonstrukci Národního divadla. Spolu se založením specializovaného střediska jsme pořídili první systémové bednění značky ISD – NOE. Zároveň se ve středisku prováděly i experimenty s tunelovým ocelovým bedněním.

Na jaké konstrukce se středisko specializuje?

Naší nosnou činností je výroba a výstavba monolitických konstrukcí pro potřeby bytové výstavby a občanské vybavenosti. ­Realizujeme rovněž průmyslové stavby, vodojemy a čističky.

Provádíte realizace jen pro mateřskou společnost nebo i pro další firmy či investory?

70-80 % objemu výroby je pro naše stavby. Zbylých 20-30 % provádíme externě pro jiné stavební firmy či samotné investory. V roce 2012 jsme realizovali stavby ze železobetonu v hodnotě cca 300 milionů Kč. V tomto roce předpokládáme obrat na úrovni 350 milionů Kč.

Jakým technickým zařízením je středisko monolitů vybaveno?

Disponujeme vlastním bedněním PERI, a to jak stěnovým, tak stropním. Armovna má standardní vybavení: ohýbačky, střihačky a třmínkovací stroje na ocel. Momentálně máme ve výrobní části 35 techniků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů staveb a 30 zaměstnanců v dělnických profesích. Vedení střediska čítá dva pracovníky.
Středisko je, kromě samotného výrobního úseku, tvořeno hlavně armovnou, půjčovnou jeřábů a výtahů a nákladní dopravou. Máme vlastní geodetickou skupinu, truhlářskou a zámečnickou výrobu a půjčovnu bednění. Pro bednicí práce používáme oba hlavní bednicí systémy ­PERI a DOKA.

Na jakých zajímavých stavbách se v uplynulém období středisko podílelo?

V poslední době to byla výstavba administrativně-společenského cen­tra Karlin Hall II. Tato stavba navazuje na již dokončenou I. etapu, ve které dnes sídlí nakladatelství Economia. V její druhé etapě byla realizována čtyři podzemní podlaží, z nichž ve třech jsou umístěna parkovací stání a základ koncertního sálu. V osmi nadzemních podlažích objektu jsou plánovány kancelářské prostory.
Další zajímavou stavbou jsou výškové bytové domy s charakteristickým názvem Dvě věže v pražských Stodůlkách, které svou výškou patří k jedněm z nejvyšších v České republice.
S konstrukčně zajímavým řešením, vybočení 6. NP mimo základnu, jsme se setkali při výstavbě hotelu U Parku v Olomouci.
Zajímavou realizací byl také bytový dům v Praze v Nademlejnské ulici v oblasti Černého Mostu. Tato stavba s půdorysem oblouku kladla mimořádné nároky na přesnost a netradiční postupy z důvodu blízkosti vedení vysokého napětí.

V současné době realizujeme ve Vysočanech bytový dům Sedmikráska pro externího dodavatele.

V čem spočívá největší potenciál střediska monolitických konstrukcí?

Máme vlastní technickou přípravu staveb, která ve spolupráci se stavbyvedoucími navrhuje jednotlivé systémy bednění včetně taktů a dokáže řešit i nejsložitější železobetonové konstrukce, které se v současnosti na našem trhu objevují.

Pro představu: naše středisko do staveb zapracovalo v loňském roce 31 tisíc m3 betonu, 3 142 tun výztuže a zabednilo 142 tisíc m2 bednění. V letošním roce by výroba měla narůst o cca 15 %.

Znamená to, že zájem o práci střediska monolitických konstrukcí roste?

Troufáme si říci, že ano. Od roku 2010, kdy jsme si sáhli na dno, nyní každoročně objem naší výroby stoupá cca o 20 %. To nás samozřejmě těší.

To vše je spojeno s užší integrací dceřiných firem VINCI Construction v České republice, která již probíhá delší dobu. V rámci tohoto seskupení budeme od příštího roku zajišťovat výrobu veškeré armatury. V souvislosti s tím přestěhujeme naši základnu do prostor areálu společnosti SMP v Brandýse nad Labem.

Zároveň zahajujeme projekt zavádění progresivních výrobních metod monolitických konstrukcí. Za pomoci sesterských firem ­VINCI Construction ve Francii, kde jsou tyto metody špičkově rozvinuty, budeme měnit naše pracovní postupy tak, abychom dosáhli srovnatelné produktivity. Klíčem k tomu je vysoce profesionální výrobní příprava. Nyní zřizujeme specializované oddělení, ve kterém budou pracovat odborně a jazykově vybavení specialisté. Očekáváme, že se nám tato investice záhy vrátí ve snížení přímých výrobních nákladů.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ivo Románek

PRŮMSTAV, a. s.
Pobřežní 667/ 78, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: +420 244 096 111, fax: +420 244 096 255
e-mail: info@prumstav.cz, www.prumstav.cz

NAŠI PARTNEŘI Další partneři