PRŮMSTAV, a. s.

Pobřežní 667/ 78, 186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.:
+420 244 096 111
Fax:
+420 244 096 255
E-mail:
info@prumstav.cz
WWW:
www.prumstav-fcc.cz/

Stavební činnost je našim hlavním nosným programem. Dodávky stavebních prací realizujeme jak formou „na klíč“, tak v rámci subdodávek. Předmětem našich dodávek jsou novostavby, rekonstrukce, modernizace, adaptace, vestavby a nástavby. Při realizaci staveb používáme standardní i zcela nové materiály a postupy zaručující vysokou kvalitu díla.

NAŠI PARTNEŘI Další partneři