Obor stavebnictví patří mezi nejstarší oblasti lidské činnosti. Stejně jako ostatní odvětví i jeho vývoj byl ovlivněn nástupem moderních technologií. Implementace digitalizace ve stavebnictví je však dlouhodobým procesem. „Naše společnost se snaží tuto oblast zefektivnit. S využitím všech výhod, které digitalizace nabízí, je naším cílem vést projekty efektivně, jak z pohledu času, tak i ceny. Nyní dokážeme na základě získaných dat z 3D modelu vypracovat přesný harmonogram prací a naplánovat projekt až do jeho ukončení,“ říká František Benč, jednatel a ředitel IBR Consulting.

Díky tomuto postupu firma nyní může nově vytvořit soupis prací i pro položky z třídníku OTSKP, který je důležitým podkladem pro silniční stavby u nás. Ve spolupráci se společností Valbek, která se zaměřuje na projektování dopravních staveb, vytvořila firma IBR Consulting 3D model a následně soupis prací na pilotních projektech přímo v praxi. Jedná se například o stavbu Silnice I/9 – Obchvat Dubá, která pomohla zlepšit dopravní spojení v silně zatíženém úseku Mělník - Česká Lípa.

O IBR Consulting


IBR Consulting je odborníkem v oblasti digitalizace ve stavebnictví. Ryze česká společnost s dlouholetou tradicí se specializuje na realizaci malých i velkých stavebních projektů. Business Intelligence model, který společnost vyvinula, dokáže prostřednictvím nástrojů efektivně řídit i tu nejnáročnější výstavbu od začátku až do konce. IBR Consulting nabízí chytrá řešení, která umožňují nejen digitalizaci a práci s daty, ale zároveň jejich využití pro BIM. Je spolutvůrcem programu OTSKP-SPK včetně cenových normativů, které jsou důležitým podkladem pro silniční stavby. Dále zajišťuje technický dozor stavby, plní roli koordinátora BOZP v souladu s platnou legislativou a je expertem na cenové posouzení staveb. IBR Consulting tvoří budoucnost českého stavebnictví. Mezi její referenční stavby patří ty největší infrastrukturní stavby v České republice i na Slovensku.