Stejně jako dalším vlivům, které nejsou na první pohled vidět: působení ozonu, amoniaku a kyselin vznikajících při rozkladu biohmoty, které urychluje stárnutí plastů použitých na plášti kabelu. U solárních kabelů se na izolaci žil i vnějšího pláště používají tzv. zesítěné plasty (např. polyolefin), které těmto podmínkám odolávají po celou dobu očekávané životnosti.

Sjednocení konstrukce kabelů
V současné době jsou fotovoltaické kabely rozděleny do dvou napěťových tříd daných předpisy TÜV. Specifikace TÜV 2 PFG 1169 (U0 = 0,6 kV AC) a TÜV 2 PFG 1990 (U0 = 1,5 kV DC) zůstávají v platnosti do 27. října 2017. Od tohoto data bude jako základní standard pro testování a provoz fotovoltaických kabelů sloužit norma EN 50618.

Co nového přináší EN 50618?
• Jmenovité napětí 1,5 kV DC (max. 1,8 kV DC)
• Robustnější konstrukce v porovnání se stávajícím TÜV 2 PFG 1169
• Nové označení na plášti kabelu H1Z2Z2-K namísto PV1-F
• Očekávaná životnost 25 let je dána přímo normou Skupina Lapp představila kabeláž dle normy EN 50618 již v roce 2016 a od května 2016 je běžně dostupná skladem. Kabel H1Z2Z2-K nahradí v sortimentu stávající kabel ÖLFLEX® SOLAR XLR–R.

Jednožilový kabel H1Z2Z2-K
je určen pro použití ve fotovoltaických (PV) systémech. Splňuje požadavky EN 50618, nového mezinárodního standardu pro fotovoltaické kabely. Je určen pro jmenovité napětí DC U0/U: 1,5/1,5 kV, zkušební napětí AC 6500 V.
Typické použití je kabeláž solárních modulů, propojení jednotlivých modulů do řetězců a ke střídačům. Může být součástí pevných fotovoltaických instalací v budovách, ale také jako flexibilní kabel pro dočasné aplikace. K dispozici je v průřezech 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 a barvách vnějšího pláště černá, červená, modrá.

ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Další novinkou pro fotovoltaiku od skupiny Lapp je kabel pro uložení do země ÖLFLEX® SOLAR XLWP. Odolnost proti vodě, která hraje významnou roli při uložení do země, je u tohoto typu dána normou EN 50395-9, (3000 hod., 85 °C, 3% NaCl). Kabel je vhodný i pro přímé uložení do země bez dalšího chránění.