Společnost Presbeton patří k předním českým výrobcům betonového zboží pro stavby a úpravy komunikací, a to jak veřejných, tak soukromých. Ve spolupráci s velkoobchodem Sonepar jsme společnosti Presbeton dodali potřebné materiály k nahrazení stávajícího vozíkového systému kluzným energetickým řetězem s nerezovým vodicím žlabem. 

Časté odstávky původního systému s kabelovými vozíky byly důvodem, který vedl společnost Presbeton k hledání nového řešení. K těmto odstávkám docházelo z důvodu zaseknutí vodicích koleček. Po zastavení vozíku docházelo často k přetržení pojistného řetězu, který pomáhal snižovat namáhání kabelů. Po jeho přetržení docházelo k tažení zaseknutého vozíku kabelem a tím k jeho nedovolenému namáhání.

Návrh optimálního řešení
Před návrhem vhodného řešení je potřeba znát veškeré detaily aplikace. Ve výrobních prostorech společnosti Presbeton dochází k odpařování vody z betonových výrobků, je zde velká koncentrace prachu a také vlhkosti, jak je vidět na obrázku 1c. Produktový manažer společnosti LAPP Pavel Vlček říká: „Po konzultaci všech detailů se zákazníkem jsme navrhli řešení v podobě nerezového vodicího žlabu s kluzným plastovým řetězem pro delší pojezd. Tato kombinace zajistí dlouhodobý a bezporuchový provoz v takto náročném průmyslovém prostředí.“

S ohledem na vnitřní kabeláž byl zvolen řetěz 326SU161250D s vnitřní šířkou 161 mm a s poloměrem ohybu R = 250 mm, který je vhodný pro kluzné aplikace. Z důvodu delšího pojezdu a lepší stability řetězu byl řetěz vybaven příčkou v každém článku (poslední písmeno „D“ v označení řetězu). Standardně je řetěz dodáván s příčkou v každém druhém článku. Na obrázku 3 můžeme vidět kótovaný řez energetickým řetězem.

Tento řetěz obsahuje kabely:
- ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP a ÖLFLEX® FD 855 CP, vysoce flexibilní napájecí kabely určené pro použití v drsných provozních podmínkách
- ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP, stíněný kabel pro enkodéry určený pro použití v energetickém řetězu s velkou dynamikou, vhodný do náročných podmínek, s certifikací UL/CSA AWM
- ÖLFLEX® ROBUST FD, připojovací a ovládací kabel bez halogenů určený pro použití v energetickém řetězu, vhodný do náročných podmínek prostředí

Funkčnost návrhu potvrzuje skutečnost, že instalovaný energetický řetěz funguje v bezúdržbovém provozu již přes půl roku.

Pro více informací navštivte webové stránky www.lapp.cz