V solárních systémech došlo k zavedení nových vakuových panelů auroTHERM exclusiv VTK 570. Jedná se o panely skládající se z šesti vakuových trubic, ve kterých je umístěna měděná trubka s parabolickým reflektorem. Tato trubka zvyšuje přenesené množství tepelné energie solárního záření do solární kapaliny. Součástí vakuové trubice je rovněž indikátor vakua. Tím má uživatel neustálou kontrolu o maximální účinnosti panelu. V případě barevné změny tohoto indikátoru je zřejmé, že došlo z jakýchkoliv příčin ke ztrátě vakua. V tomto případě lze však velice jednoduše vyměnit pouze skleněnou trubici bez nutnosti vypouštění nemrznoucí kapaliny. Toto řešení rovněž šetří náklady na servis a údržbu v budoucnosti.

Solární kolektory se vyznačují vynikající účinností v průběhu celého roku, a to i v zimním období. Proto je lze využít v solárních systémech nejen pro ohřev teplé vody, ale i pro podporu vytápění. Hmotnost celého panelu je pouhých 19 kg a to usnadňuje jeho montáž na střeše. Veškeré připojovací příslušenství je kompletně přizpůsobeno designu panelů, a tím nenarušuje celkový vzhled budovy.

V dubnu letošního roku dojde k dalšímu rozšíření sortimentu solárních panelů a to o ploché kolektory auroTHERM VFK 145, které se vyznačují novým designem a zejména vysokou účinností.

Dalším důležitým prvkem je solární regulátor ­auroMATIC 620/2, který je schopen ekvitermně regulovat topný systém včetně solární části.

Další novinkou je rozšíření řady kondenzačních kotlů o variantu s tepelným výkonem 65 kW. Tento typ - ecoTEC plus VU 656/4-5 je určen pro větší objekty a je vhodný zejména pro kaskádové kotelny. Poměr mezi nutným prostorem pro instalaci a tepelným výkonem upřednostňuje použití těchto kotlů i pro rekonstrukce stávajících kotelen.

U stacionárních kondenzačních kotlů došlo k rozšíření o typ auroCOMPACT VSC S 196/2- C 200. Jedná se o kompaktní sestavu kondenzačního kotle a solárního zásobníku s vrstveným ukládáním teplé vody. Nadčasový design tohoto spotřebiče umožňuje instalaci i do obytných prostorů, jako jsou předsíně, haly apod. Ke kotli lze připojit dva ploché solární panely auroTHERM VFK 900 pro solární ohřev teplé vody. Výhodou celé sestavy je, že veškeré komponenty jako je solární čerpadlo, průtokoměr solární kapaliny, regulátor jsou již součástí kotle, a tím nenarušují design kotle v interiéru. Tímto řešením lze uspořit až 60 % celkový nákladů na přípravu teplé vody za celý rok.

V tomto článku jsou popsány pouze ty nejdůležitější novinky v sortimentu. To naznačuje, že firma Vaillant věnuje inovačnímu procesu velkou pozornost a finanční prostředky. To vše vede u plynových spotřebičů v kombinaci se systémy využívajícími obnovitelné zdroje k úspoře provozních nákladů a k menšímu zatížení životního prostředí.