Na trh přináší technologicky vyspělé produkty z různých oborů, ať již se jedná o vysokopevnostní polypropylenová vlákna, papírenská zaváděcí lana, prostředky osobního zabezpečení, zajišťovací systémy, vlákna pro umělé trávníky nebo horolezecká, pracovní nebo jachtařská a lodní lana.

O rozhovor jsme požádali produktového manažera pro prostředky osobního zabezpečení společnosti pana Jana Večeřu a zajímali se hlavně o novinky ve společnosti právě ze sortimentu prostředků osobního zabezpečení.

Pane Večeřo, vloni jste na stejném místě představil vaše kotevní systémy a jejich používání. Nač byste naše čtenáře chtěl upozornit letos?

Novinkou v našem sortimentu jsou inovované zajišťovací systémy na střechy, které lze instalovat na rovné i šikmé střechy. Jedná se o horizontální lanový kotvicí systém DUO a vertikální systém ochrany proti pádu založený na pohyblivém zachycovači pádu na pevném zajišťovacím vedení SKC. Tyto systémy využívají nových, jednodušších a lehčích jezdců, takže se s nimi lépe manipuluje.

Čím se tyto výrobky liší od konkurence?

Obecně se dá říci, že většina zajišťovacích systémů si je dosti podobná. V čem se však odlišujeme, je konstrukce samostatných kotevních bodů. Obvyklá konstrukce kotevních bodů slouží k zajištění pouze jednoho člověka. U nás se ale ke kotevním bodům mohou netradičně připoutat až 3 pracovníci najednou. Velice elegantním řešením jsou i tzv. dočasné zajišťovací systémy, které se instalují na kotevní sloupky zabudované do skeletu budovy. Takový dočasný zajišťovací systém je vyroben z textilního popruhu, instaluje se na předem zabudované kotevní body a je připraven k použití. A zde je opět třeba vyzdvihnout certifikaci pro tři pracovníky. U našich systémů je navíc, dle mého názoru, výborný poměr kvalita / cena.

V čem je největší výhoda dočasných zajišťovacích systémů?

Těch výhod je více. První je minimalizace nákladů, neboť není nutné instalovat trvalý zajišťovací systém z ocelových lan, ale instalují se pouze kotevní body. V případě potřeby se pak zajišťovací systém na střechu dopraví, nainstaluje, dopne a po ukončení práce se zase demontuje a vhodně uskladní. Není tak vystaven nepřízni počasí a jeho životnost se v případě správného skladování několikanásobně prodlužuje. Další nespornou výhodou je i to, že estetický vzhled budovy není dočasným zajišťovacím systémem nijak narušen.

Jak na vaše nové výrobky zákazníci reagují?

Každý z těchto našich nových systémů již byl na několika místech vyzkoušen a zatím se k nám dostávají pouze pozitivní reakce.

Vědí vůbec vaši zákazníci, co přesně na stavbě potřebují?

Většinou jen částečně. Mají sice základní obecnou představu, že musí zajistit bezpečnost pracovníků při stavbě i při následné údržbě budov, ale vždy je nutné s nimi doladit podrobnosti a vyřešit specifikace jednotlivých staveb.

Kdo jsou vaši nejčastější zákazníci?

Spektrum našich zákazníků je docela široké. Obracejí se na nás majitelé stávajících objektů, kteří potřebují zajistit bezpečnost práce na svých objektech. Konstruktéři a architekti, kteří navrhují nové budovy. Firmy, zabývající se pokládkou střešních krytin, kterým nabízíme nejen vyřešení bezpečné pokládky, ale i následnou bezpečnou údržbu. Samozřejmě nás oslovují firmy nabízející čištění světlíků, odstraňování sněhu apod.

Statistiky pracovních úrazů, o kterých jste vloni hovořil, vykazovaly velká množství zraněných nebo usmrcených osob. Změnil se nějak nepříznivý trend z minulých let?

Ano, prostá statistická čísla vypadají lépe. Jednou z pravděpodobných interpretací tohoto pozitivního výsledku může být ale také jen snížení objemu prací ve stavebnictví a ne přímo zvýšení bezpečnosti práce.

Takže stále platí, že nejdůležitější je prevence?

No to každopádně! Pracovníci by si měli uvědomit, že kromě vážných zdravotních následků pracovního úrazu způsobeného pádem je tu i ekonomické hledisko. Pokud je úraz způsoben kvůli nedostatečné bezpečnosti práce, může pojišťovna odmítnout vyplatit pojistné částečně či v plné výši. Zároveň také hrozí, že zdravotní pojišťovna bude požadovat platbu nákladů na léčení, a tady se může jednat o nemalé peníze.

Myslíte si, že v dnešní době se koneční uživatelé více zajímají o kvalitu výrobků, nebo je významným a rozhodujícím kritériem cena?

Zásadním kritériem by měla být kvalita a životnost daného systému. To je to, co by zákazníka mělo zajímat především. Cena jednotlivých výrobků bezprostředně souvisí s jejich kvalitou. Pokud se zákazník rozhodne třeba pro trvalý zajišťovací systém, který je celoročně vystaven nepříznivým vlivům počasí, pak tento systém musí být celonerezový a od toho se odvíjí i jeho cena. Lana a další prostředky osobního zabezpečení používané se systémem musí být také z kvalitních materiálů – vždyť na nich závisí život a bezpečí pracovníka. Tady se příliš šetřit opravdu nevyplácí.

Říkáte, že objemy ve stavebnictví se stále snižují. Jak vidíte jeho další vývoj a jaká je spokojenost s hospodářskými výsledky vaší společnosti?

Asi nejsem tou správnou osobou, abych předpovídal vývoj ve stavebnictví. Podle informací, které ale mám k dispozici, se domnívám, že stavebnictví bude ještě nějakou dobu stagnovat a jeho oživení a další rozvoj bude s největší pravděpodobností kopírovat celkový vývoj ekonomiky. Na druhou stranu je třeba říci, že i přes viditelný a statisticky prokazatelný pokles objemu stavebních prací se naše prodeje stále, i když nepatrně, zvyšují. To je za dané situace velice pozitivní a chtěli bychom tento trend udržet.

Děkuji za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač

www.lanex.cz