Na trh přináší technologicky vyspělé produkty z různých oborů, ať již se jedná o zajišťovací systémy, velkoobjemové vaky, vysokopevná polypropylenová vlákna, vlákna pro umělé trávníky nebo lana horolezecká, lodní či záchranná. Nedílnou součástí nabídky jsou i prostředky osobního zabezpečení pro práce ve výškách, jež byly na našich stránkách již představeny.

Dnes si řekneme něco více o zajištění na střechách. V současné době se snad dá předpokládat, že pracovníci pohybující se ve výšce vědí, že celotělový postroj je základním prvkem vybavení. Ale co dál? Situací, se kterými se mohou při své činnosti setkat, je bezpočet a každá vyžaduje specifické řešení a vybavení. Toto vybavení musí být vybráno tak, aby plnilo svůj účel a skutečně zachránilo lidský život v případě nějaké chyby pracovníka nebo v situaci, která pracovníka zaskočí. Například propadnutí střechy, která sice vypadala bytelně, ale jak se ukázalo, jeden z trámů nebyl vyměněn při minulé rekonstrukci a praskl při té současné. Bez správného zajištění by mohlo dojít k pádu na půdu budovy a třeba k vážnému zranění. Vedle této základní funkce zachycení pádu musí vybavení splňovat ještě jiné požadavky. Dalším důležitým faktorem po funkčnosti je jednoduchost použití. Pokud vymyslíme systém zajištění, který bude od pracovníků vyžadovat neúměrné množství úkonů a bude jim komplikovat jejich práci tak, že velkou část doby práce stráví řešením své bezpečnosti, nebudou systém používat vůbec a investice do vybavení tak přijde nazmar. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že k určité komplikaci dojde vždy a ze začátku bude změna pracovních postupů směrem k vyšší bezpečnosti provázena neochotou. Jde o to najít rovnováhu mezi bezpečností a proveditelností práce.

U práce na střeše je vždy největší problém stanovení kotevního bodu. Ten by měl být dle nařízení vlády č. 365/2005 Sb. (zákon, který u nás hovoří o práci ve výškách) dostatečně únosný ve směru pádu. V tomto momentě nastává pro mnohé zaměstnance otázka, co si pod tímto pojmem představit. Část z nich vezme v potaz svou váhu, nějakých 80 kg, a hledá konstrukční prvek, který by zhruba odpovídal této jeho hmotnosti. To na střeše může být hromosvod či komín. Chyba této logiky spočívá v opomenutí pádového zrychlení, a tím dynamického zatížení kotevního bodu, které je několikanásobkem vlastní váhy. Jednoduše – čím delší je pád, tím větší ráz působí na kotevní bod. Evropská norma pro kotevní bod EN795B hovoří o zatížení 1000 kg ve směru pádu, což je minimum, se kterým by měl pracovník počítat. Představa o tom, zda vás kotevní bod udrží, by měla vycházet z toho, zda udrží 1000 kg (pro jednodušší představu třeba osobní automobil), ne jen jednoho člověka. Tím komín či hromosvod zcela jistě eliminujeme. V případě sedlové střechy tedy využijeme nosné trámy. Pokud při výměně části krytiny nemáme k trámům přístup, zvolíme přehození lana přes hřeben střechy a jeho upevnění k pevné části budovy nebo třeba stromu v blízkosti domu. Možností je rovněž vzpěra ve dveřích uvnitř budovy a od ní lano vedené oknem na střechu a přes hřeben k pracovníkovi. V těchto situacích je nutné zkontrolovat cestu lana, aby nešlo přes ostrou hranu, a tudíž nedošlo k jeho poškození v případě zachycení pádu. Optimální variantou jsou kotevní body instalované přímo do trámů a procházející krytinou tak, aby je bylo možné při ­jakékoli práce na střeše snadno použít. Pokud využíváme těchto certifikovaných střešních háků, stačí spojovací prostředek (lano) připojit karabinou do háku. Pak se bezpečně pohybujeme po střeše pod hákem a ve výseči cca 60 stupňů, tj. 30 stupňů na každou stranu od osy háku. Tím eliminujeme kyvný pohyb, při kterém by mohlo dojít k sekundárním zraněním po zachycení pádu. Pozor – ať už využíváme jakýkoli kotevní bod, vždy je nutné použít lano s brzdou, která zachytí pád a zároveň umožňuje nastavení vzdálenosti mezi kotevním bodem a pracovníkem, jež je možné využít k částečnému pověšení se do lana, a tím získání stabilní pozice pro práci. Při tomto použití nám zajišťovací lano práci ulehčuje, protože máme stabilní pozici a nemusíme se soustředit na rovnováhu a obavu z pádu. Na výběr je zde několik typů lan a brzd, které se liší uživatelským komfortem a cenou. Jejich přehled stejně jako široký výběr postrojů a dalšího vybavení naleznete na
www.lanex.cz/bezpecnost-prace-1.

Možná, že se vám výše zmíněné postupy zdají zdlouhavé a zdržující, ale určitě stojí za to je dodržovat a dbát na bezpečnost vlastní i lidí okolo.
Jan Večeřa

www.lanex.cz