Nanoe X je technologie, která shromažďuje neviditelnou vlhkost ve vzduchu a aplikuje na ni vysoké napětí vedoucí ke vzniku „hydroxylových radikálů obsažených ve vodě“. Hydroxylové radikály inhibují růst znečišťujících látek, jako jsou některé bakterie a viry. Ty bývají silně oxidační a vysoce reaktivní, a proto mají krátkou životnost. Uzavřením v malých částicích vody má nanoe X dlouhou životnost, takže se šíří na dlouhé vzdálenosti a má inhibiční účinek jak ve vzduchu, tak na přilnavých látkách.

V září 2020, ve spolupráci se společností Texcell[1] , Panasonic ověřil inhibiční účinek technologie nanoe X s výhodami hydroxylových radikálů na COVID-19 v malém testovacím prostoru o objemu 45 litrů s využitím nanoe X generátoru. V dalším výzkumu Panasonic přistoupil k testování pomocí klimatizace s nanoe X ve větším zkušebním prostoru. I za těchto obtížných okolností Texcell potvrdil, že nanoe X má 91,4% inhibiční účinek na nový koronavirus v prostředí o objemu 6,7 m3 po dobu 8 hodin. Toto testování bylo provedeno v uzavřeném laboratorním prostředí a nebylo určeno k posouzení jeho účinnosti v nekontrolovaných obytných prostorech.

Panasonic provádí výzkum technologie nanoe od roku 1997 a ověřil jeho účinnost v různých oblastech, včetně inhibice patogenních mikroorganismů (bakterie, houby a viry) a alergeny, odbouráváním PM 2,5 částic, které mají nepříznivé účinky na lidský organismus[2].

Panasonic bude i nadále zkoumat a rozvíjet potenciál technologie nanoe X k vyřešení možných rizik spojených se znečištěním ovzduší, jako jsou nové patogenní mikroorganismy a vytvářet tak zdravé prostředí pro lidi po celém světě.


Reference:

- Testování inhibičního účinku klimatizace s nanoe X na nový koronavirus (SARS-CoV-2) v prostoru 6,7 m3.

Přehled
- Srovnávací ověření bylo provedeno v prostoru 6,7 m3 obsahujícím nový koronavirus. (SARS-Cov-2)

Výsledky
- Více než 91 % aktivity nového koronaviru (SARS-CoV-2) bylo inhibováno během 8 hodin.

Metodika a údaje
- Organizace: Texcell (Francie)
- Subjekt: nový koronavirus (SARS-CoV-2)
- Zařízení: klimatizace s nanoe X (Etherea model CS-Z25VKEW)
- Metoda:
- Klimatizace Etherea s nanoe X instalovaná v prostoru o velikosti 6,7 m3.
- Gáza nasycená roztokem viru SARS-CoV-2 byla vystavena klimatizaci s nanoe X ze vzdálenosti 0,7 m v místnosti 6,7 m3 po dobu 24 hodin.
- Byl měřen a použit k výpočtu inhibice byl měřen infekční titr viru.

Výsledek testu

Zkušební subjekt

Míra inhibice

Prostor

Čas

SARS-CoV-2

42,4 %

6,7 m3

4 hodiny

SARS-CoV-2

91,4 %

6,7 m3

8 hodin

SARS-CoV-2

99,7 %

6,7 m3

24 hodin

 
[1]
Texcell je globální výzkumná organizace, která se specializuje na testování virů, imunoprofylaxi, výzkum a vývoj nebo buněčnou banku GMP pro potřeby třetích stran. S více než 30 lety zkušeností a s kořeny v Pasteurově institutu v Paříži je společnost Texcell dlouhodobě uznávaná pro své odborné znalosti v oblasti testování virů se širokou škálou protokolů pro detekci náhodných agentů.

[2]
Hlavní verifikační studie - 12. 5. 2009: Byly ověřeny pozitivní účinky nabitých vodních částic na viry, bakterie a zemědělské chemikálie.
- 20. 10. 2009: Byl ověřen nový účinek inhibice nabitých vodních částic na virus chřipky.
- 20. 2. 2012: Byl ověřen supresní účinek nabitých vodních částic na alergeny, bakterie, houby a viry související s domácími mazlíčky.
- 16. 1. 2014: Elektrostatické atomizované vodní nanočástice účinně rozkládají částice PM2,5 a inhibují množení plísní z Yellow Dust.

[3]
Toto ověření bylo navrženo tak, aby generovalo základní výzkumné údaje o účincích nanoe™ X na nový koronavirus v laboratorních podmínkách odlišných od těch, které se nacházejí v obytných prostorech.