... doplnit systém o PDZ, která regulují rychlost v daném úseku.

Vysoká využitelnost systému je zřejmá v zimním období, kdy dochází k namrzání, sněžení atp., ale i v letním období dokáže systém reagovat a varovat řidiče před nebezpečným množstvím ­vody na vozovce a s ním spojeným aquaplaningem. Policie ČR má dále v úseku osazeným DynaSmart VMS možnost při řešení nehody nebo při práci na silnici zobrazit varovný symbol na PDZ nebo omezit v daném úseku rychlost skrze vzdálené ovládání, a to v reál­ném čase.
Systém DynaSmart VMS je koncipován jako univerzální řešení, může ovládat i velmi dlouhé úseky v řádu kilometrů, s více měřícími body, které spolu komunikují. Provoz systému je možný v jakékoliv lokalitě, i v lokalitách vyžadujících alternativní zdroj energie.
V rámci pilotního projektu byl rok monitorován úsek, kde je systém DynaSmart VMS nainstalován. V rámci sledovaného období došlo k poklesu nehodovosti o 40 % oproti předchozím obdobím, jak dokládá zpracovaná studie. Při porovnání nehodovosti, na základě dat PČR, v období pěti let před instalací systému a po instalaci byl pozorován pokles nehodovosti až o 82 %. Systém je velkým přínosem pro bezpečnost na silnicích, přináší materiální úspory na údržbě a opravách v daném úseku, nehledě na zmírnění následků nehod a ochranu zdraví a životů všech účastníků silničního provozu. Systém byl vyvinut ve spolupráci ŘSD, Policie ČR a ChanGroup s.r.o. jako řešení problémových úseků v nehodových lokalitách, kde dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod v důsledku nepříznivého počasí nebo k jevům, které přímo souvisí s mikroklimatem dané lokality.