V této oblasti působíme více než 25 let, a proto zákazníci profitují z našich získaných zkušeností, servisního a softwarového zázemí,“ říká v úvodu našeho rozhovoru Jaroslav Chán, jednatel společnosti ChanGroup s. r. o.

Pojďme se zaměřit na oblast silničního stavitelství. Jaké produkty a služby nabízíte investorům v této oblasti?

Jak už jsem naznačil v úvodu, jsme společnost, která přináší nejaktuálnější technologie telematických aplikací (měření veličin) na český trh včetně vlastního výzkumu a vývoje především v oblasti inteligence zařízení. V oblasti bezpečnosti silničního provozu přinášíme sofistikovaná řešení do úseků, které trpí nadměrnými haváriemi především z titulu náhlé změny počasí, kdy řidiči vlivem nadměrné rychlosti, přeceněním vlastních schopnosti řízení motorového vozidla či nepozornosti havarují a způsobí si škodu vlastní, popř. ostatním účastníkům silničního provozu. Naše firma se aktivně zapojila do řešení této problematiky. Před více než třemi lety vzniklo díky úzké spolupráci investora ŘSD ČR (správa Karlovy Vary) a Policie ČR systémové řešení, které doposud vykazuje pozitivní výsledky. Zařízení pracuje nezávisle na zdroji elektrické energie. Navíc pracuje autonomně s vlastními algoritmy a vlastní inteligencí. Policie však může vzdáleně zasahovat do řízení úseku aktivním způsobem dle aktuální situace počasí nebo provozu a reagovat na vzniklou nebezpečnou událost díky PDZ – proměnnému dopravnímu značení.

Jaroslav Chán, jednatel společnosti ChanGroup s. r. o.


Mohl byste vysvětlit, na jakém principu proměnné dopravní značky (PDZ) fungují a jaké jsou možnosti jejich nasazení?

Nejvíce používáme PDZ od českého výrobce, u kterých jsme si ověřili, že splňují naše náročné požadavky na kvalitu, softwarovou stabilitu, podporu výrobce při řešení speciálních požadavků a poskytovaný servis se zárukou. V našem systému řešení jsou PDZ řízeny příkazy z meteo­stanic instalovaných v měřeném úseku nebo daty z našeho firemního technologického serveru ChanGroup, popř. manuální vzdálenou správou dispečinku Policie ČR. Naše systémy řešení jsou pak doplňovány i kamerovými systémy pro vyšší úroveň kontroly nad úsekem v obzvláště komplikovaných místech. Celý systém lze navíc doplnit úsekovým měřením rychlosti.

Mohl byste zmínit několik zajímavých referenčních instalací z poslední doby?

Nejzajímavějším projektem byla instalace systémového řešení včetně PDZ v úseku velmi častých dopravních nehod z titulu počasí na ulici Pobřežní v Karlových Varech na silnici I/6, který nám přinesl mnoho poznatků a doslova nás vybudil k tomu nejlepšímu, co můžeme vytvořit, a zúročit tak bohaté zkušenosti v této oblasti. Tento projekt nás opravu bavil, protože všechny zúčastněné strany, investor ŘSD ČR správa Karlovy Vary i Policie ČR, k němu přistupovali s nadšením, vnášeli do něj své zkušenosti a poznatky. V takovém prostředí většinou vznikají věci, které za něco stojí. Díky za tuto zkušenost a skvělou spolupráci!

Zkušenosti s inteligencí v dopravě a vzdálené řízení inteligentními proměnnými značkami


Jaké jsou vaše plány pro nadcházející období? Co byste rád dodal?

Naše plány jsou zcela jednoznačné. Chceme rozšiřovat znalosti v dané oblasti telematických aplikací a přinášet na český trh nejnovější řešení a produkty. Vylepšovat zázemí firmy, stále být v dobré kondici pro naše zákazníky a zajišťovat kvalitní a rychlý servis, záruční i pozáruční. Osobně si přeji, abychom byli všichni zdraví, konečně pominula omezení vzniklá z důvodu pandemie COVID-19 a my všichni se mohli vrátit k normálnějšímu lepšímu životu, jak tomu pracovnímu, tak i soukromému.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický