Naši redakci zaujala především oblast profesionálních produktů měřící techniky, a proto jsme požádali o rozhovor jednatele společnosti ChanGroup s.r.o. Jaroslava Chána.

Mohl byste nám prosím říci, na jaké produkty a činnosti se Vaše společnost zaměřuje?

Naše firma se zabývá zejména dodávkami meteorologických stanic německé firmy Lufft - globálního výrobce a dodavatele meteorologických systémů, kterou na českém trhu výhradně zastupujeme. Se společností Lufft spolupracujeme od roku 1996, kdy nás podpořili v rámci tehdejšího projektu ŘSD, které požadovalo specializované silniční meteostanice.

Co nabízíte pro oblast silničního hospodářství?

Dodáváme silniční meteorologické stanice (dále jen SMS), které slouží hlavně SÚS a ŘSD pro zjištění okamžité meteorologické situace na sledovaném úseku a její vyhodnocení. SMS obsahuje řídicí jednotku, ke které je možno připojit různé senzory. Základním měřicím čidlem silniční meteorologické stanice je silniční senzor, který pravidelně monitoruje povrch vozovky a inteligentně vyhodnocuje jeho stav. Na základě měření silničního senzoru a atmosférických senzorů je pokročilou analýzou stanoveno varování stanice před hrozícími situacemi, nebezpečnými pro silniční dopravu. Většina SMS je osazena také kamerou, která umožní přenos, vizualizaci a archivaci statického videosnímku nebo videa na sledovaném úseku.

Data jsou přenesena na server, zpracována a vyhodnocena. Zobrazení na PC informuje srozumitelnou formou obsluhu o stavu sledovaného úseku. Při plném osazení měřicí stanice jsou v tabulce následující údaje: teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, teplota rosného bodu, množství srážek, typ srážek, rychlost a směr větru, teplota povrchu vozovky, 5 cm pod povrchem vozovky a 30 cm pod povrchem vozovky, barometrický tlak, dohlednost, intenzita záření, stav povrchu vozovky (suchá, vlhká, mokrá, stav nebezpečí, led).

Nebezpečné stavy způsobující zhoršení sjízdnosti jsou řídicí jednotkou v SMS automaticky vyhodnocovány a signalizovány na proměnném dopravním značení (dále jen PDZ) přidruženém ke stanici. Na PDZ je možné zobrazovat varovné signály upozorňující na možnost smyku při dešti a náledí. Na zařízení provozních informací (ZPI) pak lze zobrazit aktuální hodnoty z údajů naměřených SMS, především teplotu vzduchu a teplotu vozovky.

Jaké nové senzory či aplikace nabízíte pro železnice?

Horkou novinkou je senzor výšky sněhu, který lze použít v železničním hospodářství pro detekci sněhových návějí nebo výšky sněhové pokrývky na trati. Dále nabízíme speciální senzory směru a rychlosti větru určené do nejnáročnějších podmínek, které se v zahraničí používají pro detekci rychlosti proudění a nárazů větru na rychlostních tratích. Dále nabízíme kompaktní stanice, které monitorují teplotu, rosný bod, množství a typ srážek, barometrický tlak a hodnoty specifického záření, což je v podstatě výkon slunečního záření na jeden čtvereční metr – v letním období tato hodnota udává míru, jakou je železniční svršek ohříván sluncem, a slouží jako detektor nebezpečí deformací kolejnic. Všechna data je možno exportovat do stávajících monitorovacích systémů.

Novinkou je senzor pro určení výšky sněhu SHM 30. Mohl byste jej charakterizovat?

Senzor pro určení výšky sněhu SHM 30 je kompaktní, spolehlivý, ekonomický profesionální senzor pro určení výšky sněhu. SHM 30 spolehlivě změří výšku sněhu v rozsahu měření až 10 metrů s milimetrovou přesností během několika sekund. Měření lze provádět až do vzdálenosti 30 metrů na přirozených, difúzně reflektivních površích. SHM 30 je založen na bázi optoelektronického distančního čidla a pracuje s viditelným, pro oči bezpečným měřícím paprskem. Prostřednictvím intenzity a charakteristiky signálu poskytuje SHM 30 další funkce jako pozemní detektor sněhu. K samotnému senzoru náleží i řídící jednotka, která se stará o napájení a odesílání dat na server.

Kdo může SHM 30 využít?

Senzor pro určení výšky sněhu SHM 30 mohou využít např. střediska zimní údržby, správa železniční dopravní cesty, letiště, mnohé další firmy z oblastí jako je doprava, údržba železnic, meteorologické instituce, lyžařská střediska a podobně. V těchto oblastech sběru údajů jsou získaná data rozhodující pro operativní rozhodování, nebo pro poskytování aktuálních a přesných informací veřejnosti, složkám IZS, údržbě komunikací nebo železnic a podobně. SHM 30 slouží jako nástroj ke včasné detekci navátého sněhu nebo jiného zrnitého materiálu, tvorby sněhových jazyků nebo obecně výšky sněhové pokrývky.

Je předpoklad, že senzory ve venkovním prostředí velmi trpí. Jaká je jejich odolnost?

Senzory do venkovního prostředí jsou na tyto podmínky přizpůsobeny, ať již použitými materiály, nebo vyhříváním, aby se zamezilo zamrzání optiky nebo obecně snímacích prvků. Senzor pro určení výšky sněhu SHM 30 je opatřen kompaktním krytem, který je odolný vůči povětrnostním vlivům. Zároveň je princip optického měření nezávislý na kolísání teploty, a nabízí tak velkou výhodu oproti běžným ultrazvukovým snímačům. Dočasná ovlivnění měřícího procesu, například srážkami, jsou kompenzována režimem provozu. V zimním období je senzor vyhřívaný.

Jaký je způsob instalace a kde je možno senzor namontovat?

Montáž senzoru pro určení výšky sněhu SHM 30 lze provést na budovy, stožáry pomocí upevňovacích spon nebo přímo na fasádu budovy. Prvotní kalibraci a nastavení je vhodné nechat provést odbornou firmou, další provozní korelace si senzor provádí automaticky. V blízkosti senzoru se instaluje vodotěsná skříňka s napájením senzoru a dataloggerem, který zajišťuje načítání a přenos dat na server.

Se kterými investory v rámci dopravního stavitelství spolupracujete?

Mezi naše významné zákazníky z oblasti dopravního stavitelství patří zejména Ředitelství silnic a dálnic, krajské úřady, správy a údržby silnic, ale také stavební firmy pohybující se v segmentu dopravních staveb. Další klienti se etablují z oblasti průmyslu.

Jaké další služby poskytujete svým zákazníkům?

Naše firma zabezpečuje díky získanému odbornému know-how a technickému zázemí komplexní služby. Tím mám na mysli kompletní dodávky specializovaných produktů, jejich montáže a následný servis a afterservis. V rámci poprodejního servisu provádíme periodické kontroly stanic, před a posezónní prohlídky, telekomunikační most ze stanice přímo na servery zákazníka atp. Prakticky jsme schopni telekomunikační a softwarové řešení ušít přímo na míru našeho zákazníka. Ve spolupráci s ČHMÚ také provádíme pravidelná školení dispečerů zimní údržby.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

ChanGroup s. r. o.
Palackého 307, 356 04 Dolní Rychnov - Sokolov
tel.: +420 352 352 751
e-mail: info@changroup.cz , www.changroup.cz