Naše společnost MC-Bauchemie vyvinula novou špičkovou maltu, která odpovídá stále náročnějším požadavkům na sanaci podzemních infrastruktur díky svým inovačním výkonovým charakteristikám, a která spolehlivě řeší veškeré problémy vzniklé při sanaci kanálů a šachet. Produkt ombran MHP vyhovuje nejen vědeckým standardům a možnostem v oblasti technologie malt, ale díky integrované technologii DySC® (Dynamická SynCrystalizace) zajišťuje během fáze užívání rostoucí těsnost aplikovaných vrstev a minimalizaci jejich pórovitosti.

V posledních desetiletích byla pozornost v oblasti sanace stokových sítí v uzavřené konstrukci zaměřena téměř výhradně na kanály. Přitom se nacházejí ve velmi špatném stavu z velké části i šachty. Podíl škod kanalizačních šachet činí přibližně 20 %. Potřeba sanace je v mnoha obcích stále naléhavější. Sanovat pouze kanály nepřináší dostatečný efekt, spíše se musí zohlednit celá stoková síť. Z důvodu napjaté finanční situace obcí se dlouhodobě vyplatí při příslušných sanačních pracích pouze ucelené a trvalé koncepty, neboť čím jsou odolnější ochranné systémy, tím snadněji překonají šachty agresivní útoky chemických látek obsažených v odpadních vodách.

Optimální kombinaci ­trvanlivosti­ o­chran­ného systému, dobré zpracovatelnosti a rychlosti ve vývoji pevnosti poskytuje společnost MC-Bauchemie s produktovým systémem ombran MHP. Je pro něj charakteristická rychlá zatížitelnost vodou a velmi rychlý vývoj pevnosti. Tím snižuje požadované časy pro odstávky kanalizačním systému.

Systém ombran MHP je ucelený sanační systém – jak pro reprofilaci, tak i pro ochranu. Jednotlivé produkty systému jsou přizpůsobeny specifickému případu použití. Například ombran MHP 15, speciálně vyvinutý pro spodní plochy šachet, se vyznačuje maximální odolností proti oděru. Zkouška oděru podle normy DIN 19565 navržená v Institutu vodních staveb a vodního hospodářství technické univerzity v Darmstadtu zkoumá očekávaný oděr v kanálu během příštích 50 let. Při této zkoušce byl ombran MHP 15 zkoušen po době vytvrzení pouhých 3 dnů v tak zvaném darmstadtském sklopném žlabu (Darmstädter Kiprinne). Produktový systém přesvědčil při tomto testu minimálním oděrem.

Jednosložkový, uměle modifikovaný maltový systém ombran MHP změnil trh novými technologickými standardy. Lze jej používat ke kompletní sanaci průchozích kanálů a šachet na betonové podklady i na zdivo. ombran MHP neobsahuje trikalcium­aluminát (C3A), díky čemuž je odolný proti poškození napadáním sírany. Oblast použití sahá od pH 3,5 až po pH 14. Vysoká odolnost proti abrazi je doplněna optimálním smršťováním a rychlou zatížitelností vodou (1,5 až 3 hodiny).

Rozhodující faktory pro úspěch sanace
V praxi se u jiných systémů, zejména při ručním zpracování, nepoužívá vždy adhezní můstek nebo se používá pouze zředěná malta. Tím se mění v maltě poměr voda/cement, což mimo jiné nepříznivě působí na její nepropustnost. Dochází ke zvýšené tvorbě kapilárních pórů. Výsledkem je, že ochranná vrstva je velmi porézní, méně pevná a tím i méně trvanlivá. Čím méně pórů, tím delší životnost a tím větší ochrana před pronikáním škodlivin.
Při ručním zpracování systému ombran MHP se používá podle uznávané technické úrovně adhezní můstek ombran HB. Nanáší se před aplikací na vlhký podklad a funguje jako zprostředkovatel přilnavosti mezi podkladem a sanačním systémem.
Optimální poměr voda/cement, který činí přibližně 0,4, nelze u mnoha ostatních systémů docílit, protože při jejím dodržení už malta není zpracovatelná. MC vyvinula speciální plastifikátor, který jako nedílná součást špičkové malty ombran MHP vede k tomu, že tuto maltu lze dobře zpracovávat, aniž by se tím ztrácel optimální poměr voda/cement.
Podstatné ale především je, aby technologie DySC® matici malty postupem času strukturálně zjemňovala a snižovala celkovou pórovitost.

Technologická špička: technologie DySC®
Mimořádně dobré vlastnosti vycházejí ze zcela nové kombinace pojiv vyvinuté společností MC-Bauchemie, která zaznamenává pod názvem technologie DySC® velké úspěchy. Tato technologie vede k nárůstu nepropustnosti a odolnosti sanačního systému ombran MHP během užívání. Pórovitost se minimalizuje.

Pojivová matrice se ­rekrystalizací a vznikem minerálních novotvarů zjemňuje. Nanočástice – u technologie DySC® zcela speciální vrstvené silikáty – působí jako krystalizační zárodky, které vedou ke vzniku fázových novotvarů a tím ke kompletní mineralizaci struktury dutin. Z pórového roztoku se v alkalickém rozsahu vytvářejí gely, které matrici malty dále zpevňují a utěsňují. Díky tomu celková pórovitost v ochranné vrstvě nenarůstá – jak je tomu u běžných maltových nátěrů – nýbrž naopak klesá, jak prokázala dlouhodobá šetření. Tyto kryptokrystalické gely jsou proto s krystalovými fázemi v dynamické rovnováze, takže dochází neustále k vytváření minerálních novotvarů, které v neposlední řadě zajišťují dlouhodobou ochranu a mimořádnou odolnost proti abrazi. Koncept technologie DySC® vede k nepropustným stavebním materiálům s maximální odolností proti škodlivinám z odpadní vody.
ombran MHP se v posledních letech používá s velkým úspěchem v celé Evropě, jakož i v mimoevropských zemích a jeho vynikající vlastnosti přesvědčují od prvního okamžiku – od zpracování na stavbě až po řady testů po sanaci.

MC-Bauchemie s.r.o.
průmyslová zóna Sever
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák, okr. Beroun
tel.: 311 545 155, fax: 311 537 118
info@mc-bauchemie.cz, www.mc-bau­che­mie.cz