Naši redakci zaujala především oblast produktů profesionální silniční meteorologie, a proto jsme požádali o rozhovor jednatele společnosti ChanGroup s. r. o. Jaroslava Chána.

Mohl byste nám přiblížit, jaké jsou hlavní aktivity vaší firmy?

Naše firma se zabývá zejména dodávkami meteorologických stanic německé firmy Lufft - globálního výrobce a dodavatele meteorologických systémů, kterou na českém trhu výhradně zastupujeme. Se společností Lufft spolupracujeme od roku 1996, kdy nás podpořili v rámci tehdejšího projektu ŘSD, které požadovalo specializované silniční meteostanice.

Pro jaké oblasti jsou vaše produkty vhodné?

Naše meteostanice naleznou uplatnění v celé řadě oblastí, přičemž dominantní je sektor silničního hospodářství. Zde můžeme rozlišit několik různých typů meteostanic, které se liší např. typem použitého zdroje, kdy máme meteostanice napájené pomocí solárního panelu (v případě, že není dostupná elektrická přípojka) nebo standardní meteostanice s el. přípojkou, které jsou dále vybaveny kamerami, dohledoměry, silničními senzory a dalšími prvky.

Dalším segmentem, do kterého směřují naše produkty, je průmysl. Například v chemickém průmyslu je nutné sledovat celou řadu parametrů nevyjímaje data meteorologická. Kupříkladu směr a rychlost větru jsou zásadní informací v případech nebezpečných situací.

Další oblastí je i segment profesionální meteorologie, kde má náš dodavatel řadu nových produktů specializovaných pro velmi přesné měření výšky oblaků a další přístroje přímo cílené na vědeckou a profesionální sféru klasické meteorologie.

Co konkrétně nabízíte pro oblast silničního hospodářství?

Dodáváme silniční meteorologické stanice (dále jen SMS), které slouží hlavně SÚS a ŘSD pro zjištění okamžité meteorologické situace na sledovaném úseku a její vyhodnocení. SMS obsahuje řídicí jednotku, ke které je možno připojit různé senzory. Základním měřicím čidlem silniční meteorologické stanice je silniční senzor, který pravidelně monitoruje povrch vozovky a inteligentně vyhodnocuje jeho stav. Na základě měření silničního senzoru a atmosférických senzorů je pokročilou analýzou stanoveno varování stanice před hrozícími situacemi, nebezpečnými pro silniční dopravu. Většina SMS je osazena také kamerou, která umožní přenos, vizualizaci a archivaci statického videosnímku nebo videa na sledovaném úseku.
Data jsou přenesena na server, zpracována a vyhodnocena. Zobrazení na PC informuje srozumitelnou formou obsluhu o stavu sledovaného úseku. Při plném osazení měřicí stanice jsou v tabulce následující údaje: teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, teplota rosného bodu, množství srážek, typ srážek, rychlost a směr větru, teplota povrchu vozovky, 5 cm pod povrchem vozovky a 30 cm pod povrchem vozovky, barometrický tlak, dohlednost, intenzita záření, stav povrchu vozovky (suchá, vlhká, mokrá, stav nebezpečí, led).
Nebezpečné stavy způsobující zhoršení sjízdnosti jsou řídicí jednotkou v SMS automaticky vyhodnocovány a signalizovány na proměnném dopravním značení (dále jen PDZ) přidruženém ke stanici. Na PDZ je možné zobrazovat varovné signály upozorňující na možnost smyku při dešti a náledí. Na zařízení provozních informací (ZPI) pak lze zobrazit aktuální hodnoty z údajů naměřených SMS, především teplotu vzduchu a teplotu vozovky.

Novinkou je mobilní silniční senzor MARWIS. Mohl byste jej charakterizovat?

Mobilní silniční senzor MARWIS spolehlivě a profesionálně detekuje stavy vozovky a zjišťuje údaje o vnějším prostředí. Inteligentní senzor se instaluje přímo na vozidlo a měří 100krát za sekundu - kdykoliv a kdekoliv (při rychlosti cca 80 km/hod zjistí stav vozovky po každých 20 cm). MARWIS shromažďuje údaje o počasí, jako jsou relativní vlhkost nad povrchem vozovky, teplotu rosného bodu a různé stavy vozovky, jako jsou sucho, mokro, vlhkost, led / sníh, mokro/nasoleno, led, podíl ledových částic v roztoku na vozovce a kluzkost (friction). Naměřená data mohou být zobrazena okamžitě v reálném čase pomocí Bluetooth přímo ve vozidle. Pomocí tabletu nebo jiného zařízení jsou data okamžitě odesílána do dispečerského systému, kde má obsluha velmi aktuální přehled o sledovaných úsecích vozovky.

Pro jaké účely je MARWIS vhodný?

MARWIS mohou využít např. střediska zimní údržby, meteorologické služby, letiště, správy a údržby silnic a dálnic, správní úřady, místní orgány, technické služby měst a obcí a mnohé další firmy z oblastí jako je doprava, spediční služby a podobně. V těchto oblastech sběru údajů jsou získaná data rozhodující pro operativní rozhodování. MARWIS slouží jako jeden z nástrojů pro podporu rozhodování při předpokládaném vzniku kritických meteorologických podmínek.

Jak je to s odolností proti povětrnostním vlivům v extrémních podmínkách zimního provozu?

Robustní měřicí přístroj byl přizpůsoben požadavkům mobilního měření a je spolehlivý a funkční v extrémních podmínkách. MARWIS si při měření poradí se znečištěnými vozovkami, s různými pojížděnými povrchy (jako např. různé typy asfaltových směsí, beton aj.), je odolný vůči vibracím i při tvrdém zimním provozu. Agresivní chemikálie (např. používané tekuté rozmrazovací postřiky - různé typy chloridů atp.) nejsou pro senzor žádným problémem. Díky vhodnému konstrukčnímu řešení lze senzor snadno vyjmout z držáku, vyčistit a opětovně namontovat k dalšímu používání.

Jak probíhá instalace?

Přímá montáž mobilního silničního senzoru MARWIS se provede jen v několika jednoduchých krocích pomocí magnetického držáku bez použití lepidel nebo nutnosti zasahovat do konstrukce vozidla. Výsledkem je instalace ve vzdálenosti jednoho nebo dvou metrů od vozovky. Vzhledem ke své nízké hmotnosti pouhých 1,7 kg a kompaktní konstrukci je montáž snadná a časově nenáročná. Vhodný senzorový kryt pak čidlo chrání proti prachu a nečistotám. Robustní kovové tělo zajišťuje dlouhou životnost.

Se kterými investory v rámci dopravního stavitelství spolupracujete?

Mezi naše významné zákazníky z oblasti silničního stavitelství patří zejména Ředitelství silnic a dálnic, Krajské úřady, Správy a údržby silnic, ale také stavební firmy pohybující se v segmentu dopravních staveb. Další klienti se etablují z oblasti průmyslu.

Kde bychom mohli spatřit vaše produkty „naživo“?

S našimi produkty se můžete setkat na dálnicích, silnicích, rychlostních komunikacích, v některých průmyslových zónách, ale například také na střechách některých výškových budov v rámci jejich automatizace.

Které aplikace pro vás byly nejzajímavější resp. nejnáročnější?

Projekt pro kompletní přípravu zavedení produktu MARWIS byl pro nás velmi zajímavý. Nejnovější a revoluční technologie vyžadují výjimečnou pozornost a pečlivost. Mobilní měřící aplikace jsou nejnáročnější disciplínou vůbec, vzhledem k tomu, že se vše pohybuje a tím vznikají další přidružené efekty, které je třeba řešit. V případě mobilního silničního senzoru MARWIS výrobce Lufft přinesl vskutku prvotřídní a stabilní řešení. Já osobně se již velmi těším na čas, kdy se budou po českých dálnicích a silnicích prohánět stovky těchto zařízení a přispívat ke kvalitnější, včasnější a ekonomické zimní údržbě. A co je nejnáročnější? To je přece jasné. Je to především péče o naše zákazníky a jejich spokojenost, neboť udržet si jejich stálou přízeň a důvěru vyžaduje od nás plné nasazení, všechen náš čas a um. A my to navíc děláme rádi.

Jaké další služby poskytujete svým zákazníkům?

Naše firma zabezpečuje díky získanému odbornému know-how a technickému zázemí komplexní služby. Tím mám na mysli kompletní dodávky specializovaných produktů, jejich montáže a následný servis a afterservis. V rámci poprodejního servisu provádíme periodické kontroly stanic, před a posezónní prohlídky, telekomunikační most ze stanice přímo na servery zákazníka atp. Prakticky jsme schopni telekomunikační a softwarové řešení ušít přímo na míru našeho zákazníka. Ve spolupráci s ČHMÚ také provádíme pravidelné školení dispečerů zimní údržby.

Co plánujete pro budoucí období?

Aktuálně se připravujeme na zařazení nového měřícího senzoru výrobce Lufft do našeho prodejního portfolia, který měří „výšku sněhu“ laserovou technologii, tedy bezdotykově. Dle mého názoru to našim zákazníkům významně otevře další možnosti jak vylepšovat stávající měřící stanice a významně přispět ke zkvalitnění svých měřících systémů. Výrobek je součástí nové řady produktů Lufft v oblasti optických senzorů výrobce Jenoptik, který nyní spadá do rozrůstající se rodiny firmy Lufft. Toto téma je velmi zajímavé, speciální a především obsáhlé. V daném časovém rámci již k tomu nemohu více sdělit, snad při našem dalším setkání. Děkuji za Vaši návštěvu ChanGroup s.r.o. v Dolním Rychnově.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

ChanGroup s. r. o.
Palackého 307, 356 04 Dolní Rychnov - Sokolov
tel.: +420 352 352 751
e-mail: info@changroup.cz , www.changroup.cz