Otázka dostavby nových jaderných bloků v České republice je na stole více než 15 let. Doposud žádná vláda neměla odvahu tuto záležitost rozetnout. Nicméně to, co se donedávna zdálo politickou záležitostí, se stává ožehavým tématem. Pokud se termíny výstavby NJZ jakýmkoliv způsobem opozdí, můžeme za deset let s jistotou očekávat problémy se zajištěním energetické soběstačnosti Česka.

Aktuálně je třeba vyřešit tři zásadní body: kdy se začne stavět, kolik bloků se bude stavět a jak budou do projektu začleněny české firmy. „Zapojení 65 procent českých firem do výstavby nových jaderných zdrojů u nás je státním zájmem. Podle analýzy vypracované VŠE v Praze se v případě, že by se rozhodlo o dostavbě čtyř jaderných bloků, navýší HDP až o 936 mld. korun a příjmy veřejných rozpočtů vzrostou až o 384 mld. za dobu výstavby. České firmy také vytvoří více než 10 tisíc nových pracovních míst,“ říká Milan Šimonovský, předseda výboru Aliance české energetiky (CPIA).

Podle Josefa Perlíka, ředitele Aliance, jsou potenciální přínosy v řádech stovek miliard českých korun na jednotlivé složky státních rozpočtů zásadní. Podtrhují nejen význam zapojení českých firem do projektu, ale i výrazné negativní dopady pro stát, pokud by nevyužil kompetencí českého jaderného průmyslu.

Know-how, reference i zdroje
Aliance, která zastupuje největší technologické firmy v oblasti jaderné dodavatelské energetiky v České republice, vypracovala pro Ministerstvo průmyslu a obchodu analýzu, která uvádí objektivní možnosti zajištění dodávek od českých firem, a to v rozsahu 65 až 70 procent.

Vyplývá z ní, že je český průmysl schopen dodávat klíčová zařízení pro jednotlivé části jaderné elektrárny, tj. jaderný ostrov (z 50 %), turbínový ostrov (z 85 %), pomocné a společné provozy (z 85 %), systémy kontroly a řízení (ze 70 %), elektro (z 85 %) a stavební části (z 85 %). A to včetně klíčových komponent přímo souvisejících s bezpečností provozu jaderné elektrárny.

„Analýza je zpracována detailně na základě stavu jednotlivých firem a po jednotlivých částech elektrárny. Ve zcela zásadním rozsahu lze dodat třeba turbínový ostrov, stejně tak i pomocné a společné systémy nebo elektročásti či stavební části. Velmi významný podíl pak můžeme mít v dodávkách pro jaderný ostrov a systémy kontroly a řízení,“ upřesňuje Josef Perlík.

České firmy se mohou významnou měrou podílet na inženýringu projektu, některé dodávky řídit jako systémový integrátor i dodavatel a převzít odpovědnost za smluvní podmínky, například v částech turbínového ostrova, pomocných a společných systémů, elektro a stavebních částí atd.

„Pokud by Česká republika měla vlastní design jako produkt, troufnu si říci, že by bylo v silách českého průmyslu, vyjma speciálních částí systémů kontroly a řízení, stavbu zcela zrealizovat. Česká republika, resp. žádný z českých leaderů energetického oboru však tento design nemá, musí se tedy spolehnout na zahraniční dodavatele a je tedy nucena vypsat tendr a vybrat dodavatele a technologii. To však nic neubírá na schopnosti českého průmyslu a umu jednotlivých společností,“ doplňuje Milan Šimonovský. Podle něj je také nutné zmínit, že Aliance neupřednostňuje žádného z uchazečů – je v tomto směru přísně neutrální.

Kompetence i reference na všech typech reaktorů
Český jaderný průmysl je ze značné míry proexportně orientovaný. Podílí se na projektech realizovaných EDF, spolupracuje také s americkým Westinghousem. Dlouhodobě realizuje dodávky vyšších celků, například v rámci dostavby JE Mochovce či při modernizaci jaderných elektráren u nás i ve světě. Jenom v Česku jde o projekty v řádech desítek miliard korun. „Každá větší akce ČEZ má charakter EPC dodávky, je multidisciplinární s potřebou koordinace designu, interface i složitých dodavatelských řetězců. A české firmy tyto akce dlouhodobě realizují,“ upřesňuje Perlík.

Kompetencemi, které je nutné outsourcovat zahraničními dodavateli, jsou zejména: dodávka elektrárny jako celku, vytvoření basic designu a základu licenční dokumentace, výroba tlakové nádoby, parogenerátory, různé typy armatur, potrubí primárního okruhu, hlavní cirkulační čerpadla, systémy kontroly a řízení klasifikace A.

Podpora českého státu je nutností
Primárním úkolem pro politickou reprezentaci České republiky je dokončení stávajícího tendru vypsaným a definovaným způsobem v co nejkratším čase. Současně musí hledat modely a řešení, aby nejlépe v průběhu finální fáze po podání finálních nabídek uchazeči, měl stát v rukou dostatečně silné nástroje jak k samotnému vedení projektu, tak i uplatnění všech zájmů České republiky včetně zajištění majoritní účasti českého průmyslu na dostavbě.

Těžit bude česká společnost
Zapojení 65 procent českého průmyslu v objemu zakázek do dostavby nových jaderných zdrojů bude mít řadu benefitů. Kromě přínosu pro státní rozpočet jde také o zachování jaderného oboru v kondici a možnost proexportního navázaní firem na domácí referenci. Významně se podpoří zájem o technické obory, zvýší se zaměstnanost i počty kvalifikovaného personálu s možností vysokých výdělků. V neposlední řadě jde o soběstačnost jaderného know-how v České republice. „Pokud se podíváme na současný stav, provozovatel jaderných elektráren v ČR společnost ČEZ nepotřebuje v průběhu provozu bloků v případě potřeby podporu ze zahraničí – má ji doma od českých firem. Zajištění servisu jaderné elektrárny tuzemskými firmami je unikátní věc, o kterou nesmíme přijít,“ uzavírá Milan Šimonovský.