Použití geosyntetik ve stavebnictví je dlouhodobě uznáváno jako úsporné a kvalitnější řešení ve srovnání s klasickými způsoby stavění. Technická výjimečnost a nejvyšší standardy kvality jsou důvodem, proč se právě geosyntetika DuPont Typar® dlouhodobě používají ve stavebnictví a stavebních projektech. Spojení kvality, vysoké úrovně služeb a bohatých zkušeností v oblasti geosyntetik učinilo z týmu pracovníků DuPont Geosyntetika předního světového dodavatele pro současné stavebnictví i budoucí odvážné projekty. Celých 25 let zkušeností v tomto speciálním oboru umožnilo společnosti DuPont nabídnout zákazníkům unikátní netkanou textilii DuPont ­Typar® SF, která je vyrobena tepelným spojováním kontinuálního vlákna ze 100% polypropylenu.

Primární úlohou každé geotextilie je přečkat bez poškození drsné zacházení při pokládce. 95 % všech poruch vzniká totiž právě při pokládání. Pouze v případě, že vydrží náročné podmínky instalace, může geotextilie dále plnit funkce, pro které byla navržena.
Funkce geotextilie DuPont Typar®SF

Separace – Použitím této geotextilie lze dosáhnout úspor kameniva, lepší mrazuvzdornosti kameniva, ale také zvýšení pevnosti, tj. lepší únosnosti a vyšší odolnosti proti prosedání.

Stabilizace – Geotextilie zlepšuje celkovou stabilitu konstrukce, protože zvyšuje nosnou kapacitu zeminy, odolnost proti prosedání a omezuje nerovnoměrné sedání zeminy.

Filtrace a propustnost - DuPont™ Typar® SF zajišťuje efektivní filtrační systém vytvořením přírodního půdního filtru, přičemž voda, která prochází z půdy přes geotextilii do drénu, nejdříve vymývá jemné částice. To podpoří vybudování filtračního mostu z větších částic, který následně působí jako přírodní zeminový filtr přilehlý ke geotextilii. Tato kombinace geotextilie a přírodního půdního filtru určuje dlouhodobý a vyrovnaný filtrační režim. Propustnost systému zemina-geotextilie je určena propustností zeminy samotné, navíc má na rozdíl od jiných geotextilií stejnou propustnost i pod zatížením (nadloží). Geotextilie preventivně chrání proti erozi. Geotextilie DuPont™ Typar® SF se nezanáší a tím, že je předstlačená, zabraňuje proniknutí jemných částic zeminy do drenážního systému nebo vrstev kameniva a jejich usazování v její tenké struktuře. Velikost pórů se nezmenšuje ani nezvětšuje při zatížení a díky této konstantní velikosti se filtrační schopnost nesnižuje po celou dobu životnosti. Zároveň se geotextilie nikdy nemůže úplně ucpat a zaslepit, a to díky velkému množství a náhodnému rozmístění pórů.
Odvodnění – odvedení vody nebo výluhů – Samotná geotextilie nemůže poskytnout dostatečnou drenážní kapacitu. Pro účinné odvodnění je potřeba kombinovaný systém, který se skládá z nestlačitelného jádra (nebo drenážní vrstvy) a tuhého, pevného geotextilního filtru, jakým je DuPontTM Typar® SF.

Ochrana – Poskytuje ochranu geomembránám a geosyntetickým systémům.

Tajemství je v křivce
Každý geotextilní materiál má charakteristickou křivku napětí – deformace, která popisuje jeho mechanické vlastnosti a funkci (EN ISO 10319). DuPont Typar SF nabízí mimořádně vysoký potenciál energetické absorpce kombinovaný s vysokým počátečním modulem.

Použití a vhodnost aplikace geotextilie DuPont Typar®SF
Uplatnění geotextilie je skutečně velmi široké. Používá se např. jako plošná drenáž v komunikacích a sportovištích, odvodnění krajnic komunikací a svislé odvodnění, erozní ochrana svahů zemních hrází, řek a jezer (vodní díla), erozní ochrana mořských břehů, vlnolamy založené na měkkých zeminách, rekultivace krajiny, sportovní plochy, gabiony, dočasné komunikace, lesní a příjezdové cesty, trvalé komunikace, dálnice, letištní dráhy, parkoviště, skladové plochy, železniční koridory, příkopové drény, vertikální drény, zemědělské a trubní drény.
Praktické výhody

Snadná manipulace – roli DuPont™ Typar® SF snadno unesou dva lidé. Řezání geotextilie je velmi jednoduché.

Snadná pokládka – role DuPont™ Typar® SF
se lehce rozbalují. Materiál je navíc předstlačený, takže nepřijímá vodu – nezvětšuje svou hmotnost, nemůže zmrznout, takže se snadno pokládá na rozbahněném terénu dokonce i při teplotách pod bodem mrazu.

Jednodušší logistika – díky předstlačené struktuře jsou role DuPont™ Typar® SF menší – tzn., že má nižší nároky na skladovací prostor a rovněž přeprava v rámci staveniště je jednodušší.

Široký sortiment rozměrů – další informace najdete v technických listech DuPont™ ­Typar® SF.
DuPont™ Typar® SF je netkaná geotextilie, která poskytuje výborné technické parametry ve všech směrech, při různém zatížení. Shodné technické parametry každé vyrobené role zaručuje kontrola kvality DuPont již při výrobě tohoto produktu.

S využitím podkladů DuPont CZ s.r.o.
Ing. Jiří Zahradnický

DuPont CZ s.r.o.
Pekařská 14/628, 155 00 Praha
tel.: 257 414 111, fax: 257 414 150, infolinka: 800 120 016
www.typargeo.com, e-mail: typarinfo@cze.dupont.com