Funkce nátěrů

Nejpatrnější je jejich pohledová funkce. Pomocí nátěrů je možné konstrukcím propůjčit téměř libovolnou barvu. U nátěrových konstrukcí lze volit i texturu, a tedy použít nátěry lesklé, matné, nebo jimi lze imitovat dřevo i jiné materiály. Jejich vzhled může plnit i výstražnou funkci (např. letecké značení na průmyslových komínech). V neposlední řadě je konstrukce opatřována nátěrem po sanačním zákroku, který je na konstrukci patrný a při použití nátěru dojde k sjednocení vzhledu a konstrukce působí kompaktně a celistvě.
Vedle toho však nátěry mohou fungovat jako bariéra proti nejrůznějším médiím. Obvykle se jedná o působení vzdušného CO2. To má negativní vliv na schopnost betonu pasivovat (chránit) betonářskou výztuž. Pokud je tedy nátěr, nebo nátěrový systém, schopen bránit přístupu CO2 k betonu, zvyšuje se tím i životnost konstrukce.
Stejně tak může nátěrový systém bránit přístupu kapalné vody do konstrukce. Voda je obecně betonu prospěšná, ale málokdy jsou podmínky působení takové, aby se projevil její pozitivní vliv. Často se jedná o vodu hladovou (bez obsahu minerálů), typicky je to voda dešťová, která má schopnost vyplavovat z betonu, resp. cementového tmelu, vazné součásti a tím způsobuje jeho degradaci. Důležitým faktorem je i schopnost samotné betonové konstrukce odolávat působení mrazu.

Most Otrokovice.


Pokud do konstrukce vniká voda ostřikem, jsou ve vodě velmi často rozpuštěny látky, které mají negativní vliv na cementový tmel, nebo na betonářskou výztuž. Nejčastěji se jedná o chloridové ionty, jejichž zdroj je v posypových solích ze zimní údržby. Ty mohou významně poškozovat výztuž v konstrukci.
Může se však jednat i o jiné látky buď rozpuštěné ve vodě, nebo o látky koncentrované, které mohou beton poškodit (kyseliny, jejich soli, ropné produkty, rostlinné i živočišné šťávy a další). Do konstrukce se mohou dostávat přímo, mohou vznikat v blízkosti konstrukce, nebo mohou být přítomny ve spodní vodě v okolí objektu.
Naopak je od nátěrů často vyžadována schopnost propouštět vodní páru, aby bylo umožněno konstrukci „dýchat“ a tím bylo předcházeno v hromadění vody pod vrstvou nátěru. Tím by bylo zvyšováno riziko poškození konstrukce v důsledku působení mrazu.
Samostatnou skupinou jsou penetrace a hydrofobní impregnace, které jsou využívány ke zlepšení povrchových partií samotné betonové konstrukce.

Schodiště Mladá Boleslav.


Druhy použití


V závislosti na požadovaných vlastnostech jsou tedy nátěry navrhovány. Vždy je potřeba mít na paměti, aby použití nátěru stav konstrukce nezhoršilo, ale mělo pozitivní vliv. Společnost BETOSAN s. r. o. nabízí nátěry a nátěrové systémy, které pokrývají celou škálu potřeb v oblasti sanací a povrchových úprav betonů a železobetonů.
Zahrnují materiály z oblasti hydrofobních impregnací (řada FOBISIL), ošetřujících nátěrů (DENSOCURE), nátěrů na akrylátové bázi pro sjednocení vzhledu (BETOSIL W), ale i nátěrové systémy na podlahové konstrukce (PURFLOOR), na konstrukce vyžadující vysokou odolnost proti chemickému působení, nebo vysokým teplotám (BETOFIX). Při aplikaci v exteriéru je potřeba použít UV stabilní materiály a při přítomnosti trhlin v podkladu, nebo při riziku jejich vzniku, je potřeba použít nátěry se schopností trhliny překlenovat (FLEXICOAT). Nátěry mohou pomoci při ošetřování konstrukcí po dobu jejich zrání, mohou urychlit vytvrzení povrchu podlah a usnadnit jejich broušení, nebo ochránit konstrukci proti graffiti, nebo alespoň usnadnit její čištění. Mohou obsahovat migrující inhibitory koroze a mohou částečně zpevnit podklad proti mechanickému poškození. Materiálové báze zahrnují akryláty, silikáty, silikony a silikonáty, epoxidy i polyuretany a další.

Schodiště Plzeň.


Shrnutí


Právě vzhledem k širokému portfoliu materiálů, možností jejich použití a schopnosti ovlivnit vlastnosti konstrukce, na kterou je materiál aplikován, je nejlepší i nejsnazší cestou konzultovat použití s techniky a technology výrobce. Zkušenosti s jednotlivými materiály a znalost souvislostí mezi vlivy na železobetonové konstrukce a jejich schopnostmi umožňují zajistit správnou funkčnost a zajištění požadované životnosti konstrukce.

Ing. Zdeněk Vávra

ČOV Svitávka.

Betosan s. r. o.
Nová cesta 291/40, 140 00 Praha 4
e-mail: praha@betosan.cz
www.betosan.cz