Stavbaři Metrostavu vybudovali dvoupodlažní hlavní halu, trafostanici, trojpodlažní administrativní část, a to včetně vzduchotechniky, chlazení a dalších zařízení. V souběhu se stavbou byla instalována také gastrotechnologie.

„Nejnáročnější částí stavby bylo napojení sítí, protože probíhalo pod frekventovaným kruhovým objezdem, který nebylo možné uzavřít. Museli jsme to tedy stihnout během letní celozávodní dovolené a zároveň vždy ponechat aspoň část komunikace v provozu,“ říká vedoucí projektu Filip Pech z Metrostavu a dodává: „Při této příležitosti bych rád poděkoval Škodě Auto za skvělou součinnost. Zakázka byla vzorovým příkladem toho, že když oběma partnerům jde o stejnou věc, lze stavět v naprosté harmonii.“

Metrostav dokončil pro Škodu Auto největší závodní kuchyni v ČR


Nejpozoruhodnější součást nové budovy se nachází na střeše. Ocelová plošina s hmotností přes 150 tun je prošpikována technologiemi – její součástí jsou vzduchotechnické a chladicí jednotky. Součástí provozu je i záložní zdroj energie a dieselagregát. Kuchyně vynikne ekonomickou a rychlou výrobou jídel s minimalizací náročné manuální práce. Uvnitř budou k dispozici konvektomaty, multifunkční pánve, míchací varné kotle či automatické vařiče těstovin.

Budova v severozápadní části výrobního závodu je založena na 115 monolitických železobetonových patkách. Protože stavbaři Metrostavu při zahájení výkopových prací zastihli na místě mimořádně tvrdé podloží, rozhodli se změnit technologický postup a použili skalní frézu. Díky tomu se podařilo urychlit počáteční fázi výstavby. To mělo značný význam pro včasné dokončení prefabrikovaného skeletu, protože na jaře během první vlny koronaviru práce na výstavbě kuchyňské haly dva týdny stály. Díky nasazení stavbařů a dobré spolupráce s investorem se však dílo podařilo předat v souladu s harmonogramem.