Při pravidelném větrání se udržuje v rozumných mezích nejen vlhkost, ale hlavně hladina kyslíku, díky kterému se cítíme dobře.

Odborníci obecně doporučují, že se má měnit celý objem vzduchu v objektu nejméně jednou za tři hodiny. V letních měsících lze tuto hodnotu poměrně snadno splnit například trvale otevřenou ventilací v pokojích, ale co v zimě? Ve standardní tříčlenné domácnosti vzniká denně cca 10 litrů odpadní vody, která musí být odvedena pryč. Pravidelné větrání je řešením, ale jsme to schopni pravidelně zajistit? A je to vůbec v našich silách, když je venkovní teplota na úrovni -10 °C, chceme si takto studený vzduch přivádět do místnosti a vypouštět náš těžce zaplacený ohřátý vzduch?

Řešením je řízené větrání se zpětným ziskem tepla, které nabízejí ventilační jednotky s protiproudým regeneračním výměníkem firmy STIEBEL ELTRON. Tyto rekuperační jednotky se velmi často kombinují například s tepelnými čerpadly nebo solárními panely, které se následně starají o komfortní a levné vytápění a přípravu teplé vody.

Různě velké, dnes už velmi elegantní jednotky s rekuperací tepla lze umístit do nejrůznějších prostor – do sklepa, na půdu nebo do komory… Stavbu je ale nutno před instalací systému vybavit rozvody větracího vzduchu, do nichž lze zapojit i větrání koupelen a toalet.

K řízenému větrání celého domu lze použít centrální větrací přístroj bez integrovaného tepelného čerpadla, například výrobek LWZ 180 ze sortimentu koncernu STIEBEL ELTRON s křížovým protiproudým výměníkem vzduch – vzduch. Jednotka nasává vzduch dvěma ventilátory. Jedním vzduch zvenku a druhým znehodnocený vzduch z místností. Oba dva vzduchové kanály jsou vedeny do protiproudého výměníku, kde čerstvý vzduch teplo přebírá a znehodnocený vzduch teplo předává, tj. čerstvý nasávaný vzduch se předehřívá vzduchem vyfukovaným, který odchází do ovzduší. Vysoce účinný výměník umožňuje získat až 90 % tepla z větracího vzduchu. Vzduchové kanály jsou od sebe odděleny, tudíž nedochází ke vzájemnému přenosu pachů. Přístroj je vybaven účinnými prachovými a pylovými filtry, takže současně zlepšuje kvalitu vzduchu v domě. Jeho provoz je velmi tichý, může být proto v provozu i v noci. Větrání domu tak může být nepřetržité s přesně stanovenou výměnou vzduchu v jednotlivých prostorách.

Pro novostavby, zejména pro ty nízkoenergetické, bývá výhodné komplexní řešení větrání, rekuperace a chlazení. To nabízí např. jednotka LWZ 304/404 SOL. Na rozdíl od předchozích přístrojů využívá nasávaný venkovní vzduch nejen k větrání ale i jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo vzduch/voda, které je srdcem přístroje. Podle pokynů z řídicí jednotky – regulátoru větrá s úplným využitím odpadního tepla z odpadního vzduchu prostřednictvím křížového výměníku a tepelného čerpadla. Tento stroj ohřívá užitkovou vodu ve vestavěném zásobníku a současně je i zdrojem tepla nebo chladu pro ústřední vytápění nebo chlazení v domě.

Součástí přístroje je sofistikovaný řídicí systém, jednoduše obsluhovatelný, který optimalizuje všechny provozní režimy a současně slouží jako ekvitermní týdenní regulátor topení, větrání a přípravy TV. Teplo produkované tepelným čerpadlem je buď použito v teplovodní topné soustavě, nebo je jím ohříván vestavěný zásobník TV. Zařízení tedy obsahuje: křížový výměník pro předehřev nasávaného vzduchu vzduchem vyfukovaným, vysoce účinné prachové a pylové filtry, nepřímo vyhřívaný zásobník teplé užitkové vody o objemu 235 l s vnitřním trubkovým výměníkem, tepelné čerpadlo o výkonu 4,3 nebo 6,38  kW systému vzduch/voda, elektrokotel jako bivalentní zdroj o výkonu až 8,8 kW, solární výměník a vestavěnou sofistikovanou regulaci všech technologických součástí, která optimalizuje jejich provoz.

Velmi účinné vzduchové filtry kategorie až F7 zachycují prach i pyly a zlepšují výrazně kvalitu ovzduší v domě. S výjimkou několika nejstudenějších dní v roce je tepelná ztráta domu kryta tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo využívá relativně teplou směs odváděného a venkovního vzduchu, takže pracuje s vysokým topným faktorem a tedy s výborným zhodnocením elektrické energie. Pokud se majitel domu rozhodne doplnit systém o sluneční kolektory, ušetří v přechodném období další podstatnou část nákladů na teplo. Tyto jednotky potom dokážou nejen v zimě topit, ale v létě i aktivně chladit pomocí kompresoru a chlad po objektu rozvádět pomocí chladicích konvektorů nebo kapilár umístěných v podlaze, ve stěnách, nebo ve stropě. Tyto kompaktní jednotky v kombinaci se solárními panely představují vrchol technického pokroku a mají hlavně uplatnění u objektů s tepelnou ztrátou do 10 kW. Navíc tyto jednotky získaly cenu za design Red Dot Design Award 2011 a jednotka LWZ 304 SOL byla certifikovaná jako „Passiv­haus geeignete Komponente“ (Komponenty určené pro pasivní domy).

Bližší informace o celém sortimentu získáte na www.stiebel-eltron.cz, www.tepelna-cerpadla.cz.

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
tel.: 251 116 111
e-mail: info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz
www.tepelna-cerpadla.cz