Otázka bezpečnosti tunelů vyvstala se zvýšenou naléhavostí zejména po vážných nehodách v tunelech Mont Blanc v roce 1999 a St. Gotthard v roce 2001, poté co v obou případech došlo ke shoření asfaltové vozovky. Díky odbornému a kompetentnímu přístupu Ředitelství silnic a dálnic ČR k otázce bezpečnosti silničního provozu byly a jsou ve všech tunelech budovaných na české dálniční a silniční síti požadovány a realizovány vozovky s cementobetonovým krytem, přestože byl v roce 2013 v revidované normě pro projektování tunelů pozemních komunikací vypuštěn článek týkající se doporučení a povinnosti na provedení cementobetonového krytu vozovky, a to v návaznosti na délku tunelu. Na Slovensku je přístup k této otázce nekompromisní a bez ohledu na délku tunelu jsou v tunelech jednoznačně vyžadovány betonové vozovky.

Společnosti Dálniční stavby PrahaSTRABAG v posledních letech provedly cementobetonové kryty vozovek v následujících tunelových stavbách:

 

Nejprogresivnější technologií stavby tuhých betonových vozovek je realizace cementobetonového krytu s obnaženým kamenivem – tzv. vymývaný beton (WB). Při této technologii se odstraňuje kartáčováním, resp. vymetáním, povrchová malta vznikající při hutnění betonu, takže vznikne povrch tvořený pouze zrny kameniva o maximální velikosti zrna 8 mm. Výsledný povrch vykazuje trvanlivější protismykové vlastnosti než při provádění textury taženou jutou a zároveň vykazuje snížené emise valivého hluku. Tuto technologii úspěšně používají společnosti koncernu STRABAG na stavbách resp. opravách dálnic v České republice od roku 2012, v tunelech od roku 2015. Protismykové vlastnosti povrchů v tunelech jsou však ve značné míře ovlivněny usazenými zplodinami z pohonných hmot a v místech s vyšším podélným sklonem i otěrem pneumatik těžkých nákladních vozidel. Předpokladem pro vyhovující povrchové vlastnosti z hlediska odolnosti proti smyku v tunelech je tudíž odpovídající údržba povrchu tunelových vozovek.

Při provádění dvouvrstvé technologie CB krytu ve stísněných podmínkách tunelových staveb se plně projeví jedna z výhod finišerů HW koncernu STRABAG – subtilnost a lehkost konstrukce, která umožní kvalitní zhotovení cementobetonového krytu i v šířkově a výškově omezených podmínkách tunelového profilu i např. pojezd přímo po krajových liniových prvcích (obrubníky, štěrbinové žlaby), bez zatěžování konstrukce chodníků. Někdy bývá zásadním problémem i pouhá možnost dopravy strojů na staveniště či omezený prostor u tunelových portálů, a také zde mluví pro stroje HW jejich nízká hmotnost i rozměry a snadná přemístitelnost.

Ing. Jaroslava Škarková
Ing. Jiří Kovář

 

STRABAG a. s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 222 868 111
www.strabag.cz

Dálniční stavby Praha a. s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 222 868 225
www.dsp.cz