Proto se objevují na asfaltových površích různé trhliny, výtluky, poškození spár a další nešvary. V dnešní době však existuje kvalitní řešení tohoto problému za pomoci vyzkoušených materiálů.

Příkladem může být hmota BORNIT – Rissflex. Tato vysoce flexibilní, plastem modifikovaná asfaltová emulze se speciálními plnivy je určena k sanaci trhlin v silničních površích z asfaltu za studena. Materiál je ve ztuhlém stavu odolný vůči povětrnostním vlivům i UV-záření. Hmotu lze aplikovat ručně nebo strojově malým aplikátorem Sparomat SB, který dodává chomutovská firma Bitrak, s. r. o. Stroj Sparomat SB byl původně vyvinut k „nalévání“ spáry před finišerem při spojování asfaltových koberců, avšak přidáním „rozdělovací botičky“ nebo gumové stěrky jej lze úspěšně využít k ošetření podélných spár hmotami Bornit Rissflex i Fertigschlämme.

Dále jsou popsány postupy řešení pro 2 situace, kdy:
Středová spára není zcela otevřená (spojení obou pruhů však vykazuje určité závady, které by se staly po další zimě příčinou narušení spoje)
V tomto případě je zapotřebí odmontovat držák trysky a na trysku stroje namontovat jednoduchým způsobem gumovou stěrku, pomocí které je nanesena v tenké vrstvě hmota Rissflex ošetřující středovou spáru. Takto ošetřenou spáru posypeme kvalitním a suchým tříděným kamenivem zrnitosti 2/4 za pomoci lopaty nebo lépe a úsporněji sypacím vozíkem Bitrak. Práce se provádí za předpokladu stálého suchého počasí i při nižších teplotách. Ošetřená spára je pak pojízdná cca do 1 hod v závislosti na povětrnostních podmínkách. 30kg balení Rissflexu postačí na 150 – 250 bm spáry v závislosti na jejím konkrétním stavu.

Středová spára je otevřená (do cca 5 mm až do 1 cm i více)
V tomto případě se spára nefrézuje, pouze se vyfouká nebo vymete koštětem. Hmota je poté aplikována pomocí stahovací botičky. Je nutné nanést o něco větší vrstvu hmoty, která zateče do spáry a zbytek pak na povrchu vytvoří malý „bochánek“. Balení 30 kg hmoty Rissflex v tomto případě vystačí k ošetření 100 – 125 bm spáry. Hmota se ihned po nanesení rovnoměrně vydatně zasype kvalitním suchým tříděným kamenivem zrnitosti nejlépe 2/4 a opět ideálně pomocí sypacího vozíku. V závislosti na povětrnostních podmínkách je spára pojízdná po cca 1 h. Následný provoz pak provede důkladné utěsnění hmoty do spáry. Zbytek kameniva se odstraní provozem a na spáře se vytvoří pevná, ale pružná vrstvička hmoty, která zamezí dalšímu šíření poruchy spojení (pokud není závažnější závada např. v podkladu aj.)

Použití technologie ošetření spár a trhlin ve vozovkách a ostatních asfaltových plochách za studena hmotou BORNIT-Rissflex přináší celou řadu výhod:
•    Hmota Rissflex je bez dalších úprav připravena k okamžitému použití, při užití stroje Sparomat SB je aplikace prováděna přímo z dodávaných obalů bez jakéhokoliv přelévání.
•    Dá se aplikovat i ručně pomocí jednoduché kovové „botičky na násadě“ nebo při plošných opravách gumovou stěrkou.
•    Má velmi dobrou přídržnost na podkladu, nemusí se používat žádný spojovací nátěr.
•    Je po reakci s kamenivem a po ztuhnutí velmi elastická a dobře sanuje poškozené spáry nebo trhliny.
•    Je velmi šetrná k životnímu prostředí, neobsahuje žádná rozpouštědla a ředidlové komponenty.
•    Při strojní aplikaci Sparomatem SB lze ošetřit za 1 hod 500 bm i více v závislosti na stavu spáry.

Materiály BORNIT-Rissflex spolu se strojem Sparomat SB jsou vysoce kvalitní a hospodárné při sanaci otevřených spár a trhlin. Technologie je vhodná zejména pro využití na silnicích 1. a nižších tříd nebo městských a místních komunikacích, jelikož umožňuje rychlé odstranění nejběžnějších závad, a předchází tak větším následným škodám. Bližší informace o produktech BORNIT můžete nalézt na www.bitrak.cz.

Bitrak, s.r.o.
Spořická 5731, 430 01  Chomutov
tel.: 474 686 534, fax: 474 686 534
e-mail: bitrak@bitrak.cz, www.bitrak.cz