V té době byl určitý volný prostor na trhu v oblasti asfaltových zálivek, asfaltových pásů a dalších hmot k ošetření pracovní spáry, trhlin v asfaltových vozovkách a ostatních doplňkových produktech určených na opravy asfaltových a betonových vozovek a ploch. Osobně jsem do firmy vstoupil v roce 1998, kdy jsem ji odkoupil od zakladatelů, kterými byli jedna z mých dcer a zeť. V té době jsem se zabýval ještě jinou podnikatelskou činností a tuto firmu jsem prakticky nikterak nerozvíjel. Spolu s firmou jsem převzal i poněkud komplikované zprostředkované vztahy s německým dodavatelem produktů, nevyhovující skladové prostory, chyběl mi kapitál atd.

Bylo to období nepříliš úspěšné a byl jsem před rozhodnutím firmu zrušit nebo si najít jiného dodavatele, zajistit vlastní skladové prostory a plně se začít věnovat rozvoji firmy. Začal jsem proto v polovině roku 2003 pátrat po vhodném dodavateli na internetu a podařilo se mi velmi rychle navázat spolupráci s firmou BORNIT Werk - Aschenborn GmbH ze Zwickau. Praxe ukázala, že to byla dobrá volba a úspěšná spolupráce pokračuje dodnes. Dnes máme již nové skladovací prostory a můžeme dále rozvíjet obchodní činnost.

Co je předmětem vaší činnosti a na jakých trzích působíte?

Zabýváme se obchodní činností, prodáváme více jak z 90 % výrobky firmy BORNIT. Pro obor výrobků silničního stavitelství máme s touto firmou uzavřenou smlouvu o exkluzivním zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku.

Jak široké je produktové portfolio vaší firmy?

Dosud se naše firma zaměřovala především na prodej výrobků pro obor silničního stavitelství, což je naší hlavní činností. Postupně však rozšiřujeme naši nabídku o další výrobky firmy BORNIT pro oblast hydroizolace staveb, výrobků pro sanaci střech a některé speciální produkty, např. pro nátěry silážních žlabů, nádrží na pitnou vodu apod. Nejsou to vždy výrobky jen na asfaltové bázi, ale i na minerálním základě. Tyto se výborně osvědčují například k izolacím balkonů, teras, koupelen apod., z nichž bych vyzdvihl elastickou stěrku BORNIT-Elastikschlämme a Dichtungschlämme.

Výborné a dobře zpracovatelné jsou stěrkové materiály na izolace základů proti vlhkosti i proti tlakové vodě jako je Fundamentdicht 1 a 2K, Fundametflex nebo Profidicht. V poslední době rozšiřujeme prodej výrobků tzv. "zelené řady" (Greenline), které jsou velmi kvalitní, velmi dobře se s nimi pracuje a jsou šetrné k životnímu prostředí.

V našem sortimentu jsou i některé pracovní pomůcky pro aplikaci asfaltových produktů na silnicích a ostatních plochách. Patří k nim např. gumové stěrky, "natahovací botičky", stroj BORNIT-Flexomat na ošetření (nalévání) pracovní spáry při spojování asfaltových koberců hmotou Spároflex za studena, stroj BORNIT-Rissomat k ošetření trhlin ve vozovkách hmotou Rissflex za studena a posypávací vozík BORNIT-Streufix. V letošním roce jsme dokončili vývoj vlastního jednoduchého stroje Bitrak-Sparomat SB, který chceme uvést na trh od května 2010.

Obraťme pozornost na segment výrobků pro silniční stavitelství. Jaké konkrétní skupiny produktů v této kategorii nabízíte a k čemu jsou určeny?

Pro silniční stavitelství nabízíme celou řadu produktů, kterou bych pro lepší přehlednost rozdělil do 5 skupin.

V první skupině jsou to produkty k ošetření podélných i příčných pracovních spojů, k nimž se řadí především asfaltové natavovací a samolepící pásky v široké rozměrové škále a stěrková hmota Nahtkleber H - lepidlo spojů, která je vhodná k ruční aplikaci. Nahtflex (spároflex) je moderní hmota k ošetření podélných pracovních spár za studena strojem BORNIT-Flexomat nebo naším novým strojem Sparomat SB

Druhou skupinou jsou výrobky pro opravy různých nerovností nebo výlomů ve vozovkách, budování nájezdových rampiček, oprav kolem kanálových poklopů a vpustí, oprav výtluků v asfaltových i betonových vozovkách a plochách. Tuto skupinu zastupují především produkty BORNIT-Reaktiv Asphalt, Asfaltová vyspravovací malta BORNIT-Reparaturmörtel nebo Asphaltfix.

Třetí skupinu představují produkty k sanaci trhlin včetně síťových trhlinek ve vozovkách, v betonových a asfaltových plochách, k opravám zestárlých nebo hrubých asfaltových povrchů. Patří sem hmoty jako BORNIT- Fertigschlämme - Uzávěr pórů, Rissflex - k sanaci trhlin za studena, asfaltové pásky Rissflex (3x30 nebo 3x40 mm) k ošetření trhlin shora.

Čtvrtou skupinou jsou asfaltové zálivkové hmoty určené k aplikaci za horka, ke kterým patří asfaltová zálivka BORNIT-Heissvergussmasse TL, kolejová zálivka ­Schienenvergussmasse a hmota k zalévání dlažebních kostek - Pflastervergussmasse. K této skupině bychom mohli přidat speciální zálivku za studena - Kaltverguss, která je vyrobena na polysulfidové bázi a je určena především k ošetření dilatačních spár, kde dochází ke znečištění ropnými látkami. S touto skupinou úzce souvisí i přednátěry, k nimž patří Haftgrund, Bitugrund, Bitufix, Asphaltprimer a Betonprimer.

Do páté skupiny bychom pak mohli zařadit přípravky k čištění strojů od asfaltu, pracovní pomůcky a stroje, které jsem již zmínil.

V čem vidíte největší přednosti produktů značky BORNIT?

Existuje řada renomovaných dodavatelů pro obor silničního stavitelství v segmentu produktů, které nabízíme. Domnívám se, že firma BORNIT Werk Aschenborn GmbH ze Zwickau patří ke skutečné špičce v tomto oboru. Je to firma s více než se 140-letou tradicí. Byla založena v roce 1868 jako rodinná firma a dosud se na jejím vlastnictví a řízení podílí potomci zakladatele pana Alwina Aschenborna. Tato firma přetrvala i za někdejší NDR, i když byla na několik let zestátněna. Majitelé a vedení firmy dbají na to, aby se kvalitou výrobků vyrovnali těm nejlepším v oboru, realizují vlastní výzkum ve svých laboratořích a jejich výrobky jsou podrobovány přísným testům německých zkušebních ústavů. Ročně přichází na trh s inovovanými materiály a zaměřují se především na produkci materiálů, které jsou velmi šetrné k životnímu prostředí. Námi nabízené výrobky od firmy BORNIT jsou pravidelně testovány a certifikovány notifikovanou osobou ITC Zlín.

Kdo jsou vaši nejvýznamnější zákazníci?

Mezi naše odběratele patří jednak velké a známé firmy v oboru silničního stavitelství jako např. Strabag a.s., Alpine s.r.o., Skanska a.s., Letiště Praha, ŘSD - SSÚD, Swietelsky stavební, Eurovia CS, Silnice Žáček, VHS Teplice, Herkul Most, Silnice Morava, Stavební společnost Šlehofer, OaT a mnoho dalších, jejichž seznam je velmi dlouhý. Dále je to celá řada podniků Technických služeb, Městských služeb i drobnějších firem, které dělají údržbu a opravy místních komunikací nebo se účastní jako subdodavatelé velkých firem.

Jaký další servis a služby poskytujete svým zákazníkům?

Naše působnost je celorepubliková, dodáváme naše produkty i na Slovensko a zajišťujeme co nejrychlejší dodání zboží k našim zákazníkům. Menší objemy na kratší vzdálenosti jsme schopni promptně zajistit vlastními dodávkovými automobily, větší objemy a do větších vzdáleností zajišťujeme prostřednictvím přepravních služeb jako je Plzeňský Ten Expres, CS Expres nebo v poslední době Emons Spedice. Zboží jsme schopni dodat do 24 h, na Slovensko do 48 h a snažíme se náklady na dopravu co nejvíce optimalizovat. Dodávky nabízených strojů zajišťujeme vlastními dopravními prostředky, kdy provádíme současně i odborné proškolení obsluhy. Ročně provádíme několik prezentačních akcí v sídle naší firmy a zejména u zákazníků, kteří projeví vážný zájem o naše výrobky nebo stroje.

Zmínil jste se o speciálních strojích pro ošetřování spár a trhlin ve vozovkách. Mohl byste je více charakterizovat?

Jedná se o několik menších strojů, které nabízíme k ošetření podélných pracovních spár při pokládání horkých asfaltových směsí. Toto ošetření se provádí hmotou Nahtflex (Spároflex) za studena těsně před pokládkou finišerem. Aplikace je velmi jednoduchá a za pomocí stroje BORNIT-Flexomat německé produkce nebo námi vyvinutého stroje Bitrak-Sparomat SB lze ošetřit za 1 hodinu až 500 m pracovní spáry, přičemž hmota se čerpá přímo z originálních obchodních obalů. Rozdílný je však princip čerpání hmoty z obalu. U německého stroje Flexomat je šnekové čerpací zařízení poháněno benzinovým motorem Honda.

Námi vyvinutý stroj Sparomat SB pracuje na principu vytlačování hmoty z obalu za nízkého tlaku do 0,5 baru pomocí kompresoru na 12V autobaterii. Výhodou stroje Sparomat je jeho nízká pořizovací cena, jsou prakticky vyloučeny poruchy v důsledku ucpávání stroje, je velmi nenáročný na údržbu a jeho předností je i to, že s ním lze doplněním jednoduchého dílu aplikovat i hmotu Rissflex na ošetření trhlin za studena, kterou v důsledku obsahu minerální výplně nelze aplikovat šnekovým zařízením. Ošetření spáry hmotou Nahtflex je velmi ekonomické, při správném provedení není nutné následné ošetření spár horkou zálivkou.

Materiálové náklady na 1 bm takto ošetřené spáry se pohybují v rozmezí 12,- až 17,- Kč. Jak již jsem zmínil, strojní zařízení je velmi jednoduché, relativně malé a lehké, lze ho převážet i malým dodávkovým automobilem. Podrobnější údaje lze najít na našich stránkách www.bitrak.cz nebo je rádi na požádání poskytneme telefonicky či e-mailem. Po dohodě lze kdykoliv stroj prakticky předvést v prostorách naší firmy nebo dohodnout praktickou ukázku přímo na stavbě zákazníka.

Jak nahlížíte na budoucí působení společnosti Bitrak?

Filozofií naší firmy je uvádět na trh výrobky standardně vysoké kvality. Neprovádíme žádnou agresivní propagační kampaň našeho zboží. Uvědomujeme si, že sebelepší reklama nezvýší odbyt, pokud se odběratel sám nepřesvědčí o jeho kvalitě. Mnohdy o ní přesvědčíte vedoucí pracovníky firem, ale ti musí často překonat odpor pracovníků, kteří práce s výrobkem provádí, což je někdy při jejich zaběhnutých stereotypech velmi těžké. Zúčastňujeme se každoročně pořádaných silničních konferencí, jednou za 2 roky konference Asfaltové vozovky, kde míváme stánek. Naše zboží nabízíme na internetových stránkách nebo námi organizovaných prezentačních akcích. Vážíme si konkurence, tolerujeme ji a dokážeme s ní i spolupracovat, pokud je reakce druhé strany vstřícná. Preferujeme individuální přístup k zákazníkovi, naší snahou je vždy uspokojit jeho požadavky co nejkvalitněji a udržovat s ním velmi korektní vztahy. Domnívám se, že i přes velkou konkurenci a širokou nabídku kvalitních produktů v oblasti silničního stavitelství, jsme schopni se i nadále na českém a slovenském trhu uplatnit. S dosaženými výsledky se ale nemůžeme spokojit, je nutné neustále nabízet kvalitní zboží a zákaznický servis.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický
(foto: Daniel Černý a archiv firmy Bitrak)


Bitrak, s.r.o.
Spořická 5731, 430 01 Chomutov
tel.: 474 686 534, fax: 474 686 534
e-mail: bitrak@bitrak.cz, www.bitrak.cz