Oproti roku 1995 tak u nás v současnosti úspora vody činí 15,04 milionů m³ ročně. Pro představu, toto množství ušetřené vody představuje zhruba 6000 olympijských bazénů, nebo devítinásobek roční spotřeby piva v Česku. Obnova vodovodních sítí stále není u konce a města a obce se snaží hledat metody, které znamenají rychlé a efektivní řešení, které co nejméně naruší krajinu i život obyvatel. Ke slovu proto stále častěji přichází bezvýkopové technologie.

Variant je přitom na výběr hned několik – pluhování, řízené horizontální vrtání, berstlining, relining, a Close Fit technologie Compact Pipe. Právě posledně jmenovaná metoda má jednu výraznou ekologickou výhodu – neponechává v zemi původní potrubí bez jeho dalšího využití a nevytváří tak žádný odpad a zátěž pro budoucí generace. Principem metody Compact Pipe je zatažení nového, předtvarovaného potrubí do stávajícího, sanovaného potrubí.

Na rozdíl od metody relining, kde mezi stávajícím starým a nově zataženým potrubím vzniká volné mezikruží, které je nutné vyplnit např. bentonitovou směsí, však v tomto případě nové potrubí k tomu původnímu zevnitř těsně přilne (close-fit) a následně plně přebírá jeho funkci.

Výsledkem je staticky nezávislé a silné potrubí s vysokou kvalitou a dlouhou životností. Původní potrubí navíc slouží jako ochranná vrstva a zvyšuje tlakovou odolnost potrubí nového.

Nová trubka, která se zatahuje do předem vyčištěného původního potrubí, je již ve výrobě předtvarovaná do tvaru písmena C. Jakmile se zatáhne do stávajícího potrubí, je za pomocí páry a tlaku tvarována zpět do kruhového tvaru. U těchto moderních způsobů pokládky jsou vlastnosti polyetylenu nenahraditelné, proto se PE 100-RC stal žádaným materiálem při výstavbě, rekonstrukci i sanaci inženýrských sítí. Pro náročnější projekty, kde jsou kladeny požadavky na maximální bezpečnost a odolnost, je doporučováno třívrstvé potrubí z materiálu PE 100-RC Wavin TS DOQ.

Únikům vody zabrání kvalitní potrubní systémy


Bezpečně s novými typy tvarovek

Zbytečným ztrátám vody pak jde zabránit i v interiéru, a to využitím kvalitního potrubí s bezpečnými a těsnými spoji. Výběr v této oblasti je opravdu velký: tvarovky mohou být z moderních plastových materiálů či z kovu, mohou se spojovat svařováním, lisováním nebo lepením, mohou být kompatibilní s jedním nebo mnoha typy trubek. Jistotu správně a bezpečně provedených spojů pak přinášejí tvarovky Wavin K5 a M5, a to díky své unikátní funkci „acoustic leak alert“. Díky ní vydají akustický signál o síle +/- 80 dBA, kdykoliv při tlakové zkoušce vzduchem odhalí nezalisovaný nebo špatně provedený spoj. Takto lze snadno závadu lokalizovat, spoj opravit a předejít tím budoucím problémům a závadám. Jedná se o vůbec první tvarovky s akustickou výstrahou na světě.

Wavin K5 jsou vyrobené z vysoce odolného plastu polyfenylsulfonu (PPSU), k jehož základním vlastnostem patří vysoká odolnost a pevnost i při vysokých teplotách a odolnost vůči čistidlům a jiným chemikáliím. Tvarovky z PPSU jsou odolné proti nárazu a vyznačují se vysokou tuhostí v širokém rozsahu teplot. Vykazují také vysokou rozměrovou stabilitu.

Wavin M5 je řada lisovacích tvarovek, jejichž tělo je vyrobeno z kvalitní mosazi. Tvarovky jsou opatřeny nerezovým lisovacím límcem, a dále jsou vybaveny průhledným kroužkem, pomocí kterého lze před zalisováním bezpečně zkontrolovat zásuvnou hloubku trubky. Těsnění je zajištěno pomocí dvou speciálních O-kroužků. Těla tvarovek mají inovovaný šestihranný průřez, který kladně ovlivňuje nasouvací síly, což usnadňuje práci instalatéra.

Změna myšlení na místě

Voda je stále cennější a je na lidech, jak to s jejím dostatkem bude do budoucna. Na místě je větší zodpovědnost a uvědomění si, že vodou bychom neměli plýtvat, ale i větší rozvaha ve výběru materiálů. Staré známé rčení „nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci“, je v této oblasti platné dvojnásob. Je proto dobře, že už i v ČR dnes existují developeři, kteří se zaměřují na práci s kvalitními materiály, a to i na úkor vyšších vstupních nákladů. Vědí totiž, že se to následně projeví ve vyšší životnosti a samozřejmě i v menší zátěži na životní prostředí.