Každé čerpadlo bylo schopno dodávat 1000 l vody za sekundu. Vodárenská věž o výšce necelých 50 m je tvořena třemi navzájem propojenými ocelovými tubusy o průměru 1800 mm.

Česká voda – Czech Water, a. s. v rámci rekonstrukce vodárenské věže provedla kompletní sanací vnitřních konstrukcí a rekonstrukci technologického vybavení. Byla rovněž provedena výměna narušeného opláštění věže. Na vlastní čerpací stanici byla provedena jak celková obnova stavební části, tak i strojní technologie a elektrického vybavení. Jednoplášťové obložení strojovny čerpací stanice bylo nahrazeno zateplenými sendvičovými obkladovými panely. Byla osazena tři nová čerpadla s vyšší účinností a tím i vyšší efektivitou čerpání, každé o výkonu 600 l/s. Původní potrubí bylo vyměněno za nerezové a byly nově osazeny veškeré uzavírací a regulační armatury. Napájení elektromotorů čerpadel bylo změněno z původně vysokého napětí 6 000 V na napětí nízké 690 V a pro regulaci byly zařazeny frekvenční měniče. Této nové napěťové soustavě byla přizpůsobena rekonstrukce trafostanice a rozvodny, která byla také součástí zakázky.

Čerpací stanice Děvín


Nově se čerpací stanice obejde bez trvalé obsluhy. Provoz je řízen plně automaticky s on-line přenosem provozních údajů na centrální dispečink provozovatele. V případě potřeby mohou pracovníci dispečinku zasáhnout do provozu čerpací stanice vzdáleně.

V rámci rekonstrukce bylo rovněž obnoveno a doplněno jak mechanické, tak i elektronické zabezpečení objektů.