Česká voda – Czech Water, a. s. vyrábí celou řadu vodárenských produktů z nerezové oceli třídy 17. Vzhledem ke snaze dosahovat nejvyšší možné kvality, bylo v loňském roce rozhodnuto, že firma investuje do dalšího zlepšení povrchové ochrany svých nerezových výrobků. Nejvhodnější a nejúčinnější metodou jak toho dosáhnout je chemické čištění, které má v porovnání s čištěním mechanickým mnohem lepší výsledky.

Chemické čištění se provádí prostředky, které obsahují kyselinu dusičnou a kyselinu fluorovodíkovou, proto bylo rozhodnuto o vybudování zcela odděleného mořicího boxu v prostoru areálu Hostivař. Z důvodu nebezpečnosti těchto chemických látek byly hlavní prioritou ochrana zdraví našich zaměstnanců a zajištění ochrany životního prostředí. Box byl naprojektován pro použití postřikové aplikační metody s vlastním pěnovým absorbérem a samostatným okruhem použité oplachové vody. Pro snazší a bezpečnou manipulaci s těžšími výrobky je uvnitř boxu instalován elektrický řetězový kladkostroj. Rozměry boxu jsou 6x2x3 metry, a umožňují tak moření i poměrně rozměrných dílů. Investice byla připravována ve spolupráci s odborníky na chemické látky, bezpečnost práce i s příslušnými státními úřady. Intenzivní příprava i následná zdařilá realizace vyústila první březnový týden v zahájení zkušebního provozu. Jeho cílem je ověřit správnost navržených postupů moření a pasivace. Pro práci v mořicím boxu byli důkladně vyškoleni a všemi odpovídajícími ochrannými pomůckami vybaveni dva pracovníci střediska strojní výroby. Pro potřeby moření byl vydán samostatný Pracovní postup, který detailně popisuje veškeré nezbytné pracovní úkony.


A jak takové moření vlastně probíhá?

-    Nejprve pracovník zkontroluje a následně zprovozní vlastní technologii mořicího boxu.
-    Následuje odmaštění povrchu a odstranění případných mechanických nečistot.
-    Poté je postřikem nanesen vlastní mořicí prostředek, který se nechá působit 1,5 hodiny. Doba je však silně závislá na typu nerezové oceli, míře znečištění a teplotě okolí.

Namořený výrobek je nakonec opláchnut vodou o tlaku min. 12 MPa (tlak je důležitý k dokonalému oplachu mořicího prostředku a nečistot i z méně přístupných míst).

Po kontrole kompletnosti moření je v případě potřeby možné postup opakovat.

Ke vzniku vlastní ochranné pasivní vrstvy dochází na kovově čistém, mořeném povrchu dvěma způsoby:

-    Reakcí kovově čistého povrchu se vzdušným kyslíkem dojde ke vzniku pasivní vrstvy během několika dní (tzv. autopasivace). Tento způsob se používá pro běžné použití legovaných antikorozních ocelí.
-    Použitím speciálního pasivačního prostředku dojde okamžitě ke vzniku pasivní vrstvy, která je několikanásobně silnější než při autopasivaci. Provádí se při speciálním použití legovaných antikorozních ocelí v energetice, chemickém průmyslu apod. Pracovní postup při použití pasivačního roztoku je stejný jako při moření postřikem.

Věříme, že požíváním chemické povrchové úpravy budou zlepšeny vlastnosti dodávaných dílů a následně dojde i k prodloužení jejich životnosti.

Česká voda – Czech Water, a. s.
Ke Kablu 971, 102 00  Praha 10
tel.: +420 272 172 103
e-mail: info@cvcw.cz
www.cvcw.cz