Tato montovaná hala je díky opláštění v imitaci cihla vskutku velmi netradiční a vymyká se klasickému pojetí průmyslových hal. Investor kvůli okolnímu rázu a nařízení CHKO nemohl halu opláštit klasickým izolačním panelem, tak hledal vhodný kompromis.
„Společně jsme našli velmi působivé řešení za přijatelnou cenu v podobě panelů, které dokonale napodobují cihlu. Pracnost a preciznost pokládky je znát na každém detailu a věříme, že investor je s konečným výsledkem spokojený,“ říká Ing. Petr Dostál ze společnosti UNIHAL.

Řešení montované haly
Hala je dispozičně řešena jako hlavní sídlo společnosti, kde dvoupatrová administrativa přímo navazuje na jednopodlažní výrobní dílnu. Ocelová konstrukce pro halu je řešena z rámů složených z nosných ocelových sloupů kotvených k patkám na chemickou maltu, ocelových příčlí, náběhů a zpevňujících táhel.

Ocelové rámy jsou u této haly od sebe vzdáleny ve čtyřmetrových modulech. Celkově montovaná hala dosahuje rozměrů 10x40 metrů, je řešena se sedlovou střechou se sklonem 20°.

Montované patro administrativní haly je řešeno systémem stropnic tzv. M-vaznic, na které se pokládá nosný trapézový plech. Na plech se vylije osmicentimetrová vrstva betonu, na který se položí dlažba. Takto řešené patro je velmi ekonomické oproti klasickému řešení z válcovaných profilů.

Zateplení haly
Rámová konstrukce byla opláštěna polyuretanovým sendvičovým panelem značky Kingspan, který dodává tyto panely v imitaci cihla. Jedná se o speciální panel KS 1000 AWP v tloušťce izolačního jádra 100 mikronů s vyšší požární odolností EW/EI 15 DP3.
U pokládky opláštění stěn byl kladen největší důraz na správné a bezchybné napojení panelů, aby nebyl narušen věrohodný vzhled celé haly. Stejně jako panely, tak i klempířské prvky byly dodány v imitaci cihla – jedná se o klempířské zapravení oken, vrat, dveří, napojení panelů, rohů a nároží.

Střecha haly, jejíž konstrukce je tvořena tenkostěnnými ocelovými pozinkovanými vaznicemi, je opláštěná taktéž stylově – a to v profilaci imitující střešní tašky. Tento střešní panel značky KS 1000 RT byl dodán v tloušťce 100 mm v barvě Terracota a s požární odolností REI 15 DP3 a součinitelem prostupu tepla 0,2 W/m2K.

Vnitřní izolační jádro u stěnového i střešního panelu je tvořeno speciálně vyvinutou IPN pěnou, která vykazuje nadstandardní protipožární vlastnosti.

Doplňky do montované haly
„Cihlová“ hala byla opatřena speciálním hranatým okapovým systémem, který je velmi elegantní a přidá na atraktivním vzhledu haly.

Okna, dveře i vrata byla dodána v barvě bílé, která přímo „razí z červených cihel“.
Takto provedená montovaná hala je svým nápadem a následným zpracováním takřka unikátní a navíc okolní zelená krajina kolem ještě umocní celkový dojem z haly.

Ing. Blanka Dostálová

Unihal s. r. o.
Třída T. Bati 1766, 765 02 Otrokovice
tel.: 702 107 807, 702 107 808
e-mail: poptavky@unihal.cz, www.unihal.cz