Výrobní hala potravinářských produktů SEMIX PLUSO

V letních měsících loňského roku proběhla v Oticích stavba výrobní haly pro významného českého výrobce potravin SEMIX PLUSO. Nová hala slouží především pro vývoj a výrobu nových potravinářských výrobků na bázi obilovin a luštěnin. Vlastní realizaci montované haly předcházela důkladná přípravná fáze včetně tvorby vizualizací sloužících k názornějšímu představení možného barevného řešení stávajících budov. Při rozhodovacím procesu investor nakonec zvolil barevnou kombinaci dominantní barvy světle zelené v odstínu RAL 6011, která je doplněná žlutým pruhem RAL1003.
Dispozičně je potravinářská hala rozdělena na několik výrobních úseků, samostatný speciální prostor pro klíčení obilovin a řadu technických místností jako je dílna, kompresorovna, úpravna vody, ale také kanceláře a zázemí pro zaměstnance. Montovaná hala je na třech místech řešena mezipatrem o celkové ploše 730 m2. Nosná ocelové konstrukce potravinářské haly o rozměrech 31 x 72 x 7,8 m se skládá z jednotlivých ocelových rámů. S ohledem na požárně bezpečnostní požadavky je hala opláštěna sendvičovými panely s jádrem z minerální vlny a s vysokou požární odolností.

Předváděcí a prodejní hala Stazap Properties v Praze

Nová skladová hala byla postavena na místě zastaralých a technicky nevyhovujících prodejních a skladových prostor. Po jejich odstranění vznikl stavební pozemek, na kterém vyrostla jednopodlažní montovaná hala podlouhlého obdélníkového tvaru s klasickou sedlovou střechou. Rozměry haly byly přizpůsobeny prostorovým možnostem stavebního pozemku. Vznikla tak relativně úzká a poměrně dlouhá budova. Délka haly přes 75 m však byla s výhodou využita pro koncepci stavby, která umožňuje rozdělení na několik úseků se samostatnými vstupy a vjezdy. Vznikl tak nájemní prostor, který lze vnitřními příčkami variabilně přizpůsobit počtu a potřebám několika různých nájemníků.
Umístění montované skladové haly ve svahu a v těsné blízkosti příjezdové komunikace vyžadovalo nestandardní řešení vstupního zapuštěného schodiště. Budovu ozvláštnilo také pruhované modrobílé barevné řešení, které je typické pro všechny nově vznikající budovy investora.
Výška haly 5,45 m byla zvolena s ohledem na požadavek investora na univerzálnost použití nájemních prostor, které musí umožňovat případné skladování zboží jak na paletách, tak v několikapatrových regálových systémech. Zvýšený požadavek na prosvětlení haly byl vyřešen použitím dostatečného počtu rozměrných oken v kombinaci se střešními prosvětlovacími PC panely.


Myčka aut Car Wash 24

V prvním kvartálu roku 2017 bylo zahájeno jednání a příprava výstavby montované haly pro mytí aut v Ústí nad Labem. Firma Car Wash 24 s. r. o., jež se rozhodla montovanou halu realizovat, kladla od prvotní nabídky velký důraz na precizní vzhled, technické provedení a přijatelnou cenu. V průběhu projekčních prací prošla hala několika změnami a úpravami, které byly završeny úspěšnou realizací a předáním do užívání investorovi v prvním kvartálu 2018.
Ocelová konstrukce haly je navržena v provedení pultového rámu se sklonem 4°. Z důvodu agresivního prostředí myček bylo nutno celou konstrukci pozinkovat. Barevný odstín střechy i fasády je dle požadavku investora zvolen v barvě grafitově šedé v kombinaci s červenou.


Skladová hala Agro Bistava

V únoru 2018 proběhla stavba skladové haly pro firmu ­Agro ­Bistava v obci Dojč na Slovensku. Hala slouží především pro skladování zemědělských produktů. Nová skladová zemědělská hala byla postavena jako jednopodlažní stavba obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Vnitřní prostor haly je pro různý účel využití rozdělen příčkou ze sendvičového panelu. Takto rozdělený vnitřní prostor je z větší části využíván pro skladování zemědělských produktů, především vlašských ořechů. Vnitřní světlá výška montované haly přes 4,6 m je uzpůsobena pro umístění patrových skladovacích regálů pro efektivní využití místa. Logistika montovaného skladu je řešena průmyslovými sekčními vraty s elektrickým pohonem. ­Tato část haly určená pro skladování nemá vzhledem ke svému účelu použití žádná okna.
Druhá část haly slouží pro garážování a údržbu zemědělské techniky. Pohodlný vjezd do haly je opět řešen širokými průmyslovými vraty. Na tuto část navazuje poměrně rozlehlý přístřešek o rozměrech 11 x 23,5 x 4,3 m. Ten slouží především jako manipulační prostor a také jako venkovní kryté stání pro zemědělskou techniku.


S využitím podkladů firmy Unihal
Ing. Jiří Zahradnický

Unihal s. r. o.
Třída T. Bati 1766
765 02 Otrokovice
tel.: 702 107 814
www.unihal.cz