Tento rostoucí trend umožnil v uplynulém období vstoupit na trh dalším firmám, které se výstavbou montovaných hal zabývají. Jednou z nich je otrokovická společnost Unihal s. r. o. Ta byla založena v roce 2014 a velmi rychle se na trhu etablovala.

„Naše společnost patří ve svém oboru mezi nejprogresivnější. Za své čtyřleté působení na českém stavebním trhu se nám podařilo postavit více než 150 hal. S nadsázkou můžeme říci, že naše haly rostou jako houby po dešti,“ říká v úvodu našeho rozhovoru obchodní manažer firmy Uhihal s. r. o. Rostislav Břicháček Dis.

Rostislav Břicháček DiS

Zajímavým doplňkem vaší webové prezentace, který není obvyklý u firem podobného charakteru, je konfigurátor hal. K čemu slouží a jak jej mohou investoři využít?

Zjednodušeně řečeno můžeme tvrdit, že díky konfigurátoru hal získají investoři lepší představu o plánované montované hale. Konfigurátor jim poslouží ve fázi prvotní poptávky k předběžné vizualizaci poptávané haly a je následně spolu s poptávkou zaslán na obchodní oddělení. Pracovníci obchodního oddělení pak v co nejkratší době potenciálního klienta kontaktují telefonicky a upřesňují s ním poptávku z hlediska technických parametrů, které jsou nutné k sestavení optimální cenové nabídky.
První otázky pak směřují k samotnému využití plánované haly, zda se jedná o halu výrobní, skladovou, administrativní, sportovní, potravinářskou nebo např. myčku aut. Veškeré dotazy obchodníka a následné odpovědi klientů fungují jako pomyslná matice pro výsledné řešení plánované haly. Tyto informace technicky upřesní požadavky na ocelovou konstrukci včetně úpravy povrchů a následné požadované parametry panelů. Po obdržení nabídky již probíhají schůzky mezi obchodním oddělením a investorem na úrovni osobních setkání, kde obě strany na základě shody upřesní provedení jednotlivých úprav, které jsou zapracovány do projektu.

V letošním roce jste spustili na českém trhu ojedinělý projekt – první e-shop montovaných hal v ČR. Co vás k tomu vedlo?

E-shop montovaných hal nabízí typové haly s připravenou projekční částí, které lze na základě objednávky zakoupit včetně realizace v rámci celé ČR. Tento projekt jsme zrealizovali na základě neustále se opakujících poptávek po určitých typech hal, které jsme již postavili nebo klienti měli v plánu postavit. Proto jsme se dohodli, spočítali cenovou relaci hal a na základě této ceny nechali od projekčního oddělení vyprojektovat. Pro mnoho klientů je tato informace dostačující a na základě těchto informací mohou jednat s bankou ohledně financování.

Jaké jsou hlavní výhody e-shopu a jaké informace o předdefinovaných typech hal lze s jeho pomocí získat?

Největší výhodou e-shopu je okamžité dodání projekčních prací, na které se musí v této době čekat cca 20 pracovních dní. Klient po zaplacení zálohy, která činí určité procento z ceny haly, obdrží okamžitě projekt horní stavby, který může předat svému projektantovi k dopracování profesí a rozdělení na místnosti, což zkracuje dobu projekčních prací v tomto exponovaném období na minimum.
V e-shopu a následně v zaslaných podkladech má zákazník veškeré podklady ohledně konstrukčního řešení, tloušťky opláštění, barevného řešení opláštění a také veškeré informace ohledně výplní otvorů (okna, dveře, vrata).

Konfigurátor montovaných hal

Jak by měli postupovat případní zájemci, resp. potenciální investoři v případě, že by chtěli vyzkoušet a realizovat koupi montované haly přes váš e-shop?

V případě zájmu o výstavbu haly by měli potencionální investoři zvážit, zda jim vyhovuje typová hala nebo mají zájem o své vlastní řešení. V případě, že se jim líbí a vyhovuje typové řešení uvedené v e-shopu, je možné provést nezávaznou objednávku a zaslat své iniciály ke zpracování cenové nabídky. V tomto případě se jeden z obchodníků ozve max. do jednoho pracovního dne od zaslání a upřesní s klientem jeho požadavky. Následně proběhne objednávka projekčních prací, po jejímž uhrazení je investorovi zaslána vyprojektovaná hala, která je doplněna o výpočet reakcí od ocelové konstrukce do základových patek. Do týdne je pak zhotovena statika pro DSP a s klientem je vyřešena následná součinnost při vyřizování stavebního povolení.

Sledujete zpětnou vazbu a můžete již říci, zdali e-shop již někteří zájemci o montovanou halu využili?

V tuto chvíli máme celkem 4 zájemce, kteří na základě haly z našeho e-shopu vyřizují veškeré povinné podklady pro umístění stavby a následně budou žádat o stavební povolení. Tento relativně malý zájem ale přičítáme tomu, že si vše­obecně český člověk zatím neumí představit halu z e-shopu a má obavu z dodávky z „druhé ruky“, která by byla nekvalitní a neprofesionální. Pokud ale jednám s klientem při osobním setkání a tohoto problému se dotknu včetně vysvětlení problematiky, je tímto nápadem nadšen. Zpětnou vazbu vyhodnotíme až po výstavbě první haly z e-shopu, která by měla proběhnout v příštím roce. Snad z lidí opadne tento prvotní ostych a bojácnost a e-shop v plné míře začne plnit funkci, pro kterou byl zhotoven.

Administrativně-výrobní hala DPK MORAVA Olomouc

Mohl byste nám přiblížit nejzajímavější montované haly, které jste realizovali v posledním období?

V posledním roce firma zrealizovala několik velmi povedených projektů, které zaujaly potencionální investory a v místě realizace oslovily i širší veřejnost, která je hodnotila velmi pozitivně. Mezi nejpovedenější a nejzajímavější haly z posledního roku, které bych mohl vypíchnout, patří hala MB Transport Mnichovo Hradiště, DPK Olomouc a Altech Uherské Hradiště.
Hala MB Transport je konstrukčně řešena s předsunutou administrativou mimo základní půdorys haly. Kombinuje atiku se sedlovou střechou, což doplňuje barevná kombinace panelů a klempířských prvků. Technicky nejsložitějším detailem zde bylo vynesení rohového sloupu, přes který prochází prosklená sestava mimo půdorys.
Velmi zdařilá projekce a realizace se povedla při výstavbě haly DPK Olomouc. Konstrukčně byla výrobní hala rozdělena na dva úseky s jeřábovou dráhou a navazujícím administrativním zázemím v pultovém provedení. Barevná kombinace haly v odstínu červeno-šedo-bílé je v našem odvětví velmi ojedinělá a investoři, kteří nemají zájem o fádní šedý standard, jsou nadšení.
Do třetice hala firmy Altech je barevně velmi povedená. Konstrukce je zhotovena v sedlovém provedení s atikou, na jejíž střeše se nachází příprava pro fotovoltaické panely. Tato hala osloví nejen pro svou barevnost, ale i provedením z důvodu přípravy pro další rozšíření o dvě lodě.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Unihal s. r. o.
Třída T. Bati 1766
765 02 Otrokovice
www.unihal.cz