Úsek číslo 09 modernizace dálnice D1 mezi exitem 66 Loket a 75 Hořice je vůbec nejdelším ze čtyř právě realizovaných staveb (březen 2015, pozn. red.). Celková délka úseku je 9,6 km a jde o zakázku v hodnotě 624,9 milionů korun bez DPH. Součástí stavby jsou rovněž tři nadjezdové mosty, z toho jeden je již od 3. dubna 2014 v provozu.

Projekt je rozdělen do 5 etap. Součástí druhé etapy bylo provedení provizorního rozšíření dálnice a dále realizace středního dělicího pásu, kdy za pomocí výkopové technologie proběhla modernizace kanalizace včetně přípojek a vpustí. Etapa 3 představovala kompletní modernizaci pravého jízdního pásu v celém úseku, tj. položení kompletně nových konstrukcí vozovky včetně přípojek kanalizace. Za zmínku stojí, že jen kanalizačních přípojek bylo vždy třeba zvládnout celkem 270 v jednom směru dálnice D1 (nejprve směr Brno, poté směr Praha). V červenci 2014 byly kompletně položeny povrchy betonového krytu a provedeny dokončovací práce jako ohumusování, odvodnění, montáže svodidel, vodorovné a svislé dopravní značení atd. Převedení silničního provozu do modernizovaného jízdního pásu bylo zahájeno 3. srpna 2014. Díky zkušenostem z modernizace pravého jízdního pruhu byla etapa 4, modernizace levého jízdního pruhu, dokončena s cca 15denním předstihem. V roce 2015 probíhají na úseku v rámci etapy 5 následující činnosti: dokončovací práce ve středním dělícím pásu (provedení přejezdů středního dělícího pásu), provedení definitivního vodorovného dopravního značení, dokončení vegetačních úprav (hydroosev) a provedení jednotlivých prací v rámci přejímacího řízení.

Vlastní povrch je tvořen 27 centimetry cementobetonového krytu, tzv. vymetaného betonu. To je největší rozdíl oproti původnímu živičnému povrchu. Vymetaný beton vykazuje výrazně lepší protismykové vlastnosti, takže dálnice bude bezpečnější. K tomu přispívá i její rozšíření odstavného pruhu o 75 cm. Práce postupovaly tak, že byl odfrézován původní povrch, spodní stavba zůstala, ale samozřejmě byly recyklovány konstrukční vrstvy cementovým pojivem. Poté již nastoupila speciální mohutná sestava finišerů, která dokáže pokládat a hutnit celou šířku vozovky, tedy 11,5 m. Bylo třeba kontinuálně dodávat ohromné množství betonu. Z toho důvodu měla společnost přímo v Lokti dvě mobilní betonárky. Výkon při pokládce byl až 1 200 metrů za 24 hodin. Není tedy výjimkou, že se podařilo položit i cca 4  km dálnice na jeden zátah.

„Technicky stavba nebyla až tak složitá. Extrémní byly zasmluvněné termíny a z nich vyplývající případné pokuty, což bylo mimořádně náročné na plánování a koordinaci veškeré činnosti na stavbě. Logistika, navezení materiálu a techniky a celková součinnost byl náš nejtěžší úkol. Neměli jsme rezervu větší jak půl dne, nehledě na riziko nečekaně zhoršeného počasí po určitou delší dobu. To pak nebylo kam uhnout. Pracovali jsme navíc sedm dnů v týdnu od 6 do 22 hodin, takže ten obrovský nápor byl na každého jednotlivého pracovníka stavby,“ uvedl Borek Růžek, vedoucí výstavby modernizace D1. Navíc se neustále pracovalo za plného provozu dálnice. „Ano, to je pravda. Takový finišer, ale ani jiné činnosti na stavbě, nemůžete jen tak zastavit. A přitom stačí i menší nehoda, utvoří se kolony a provoz na dálnici stojí. Když jsme u toho, v průměru to na našem úseku vycházelo na jednu havárii denně. Naštěstí jsme měli k dispozici i alternativní objízdné trasy, takže jsme se na stavbu vždy dostali včas,“ dodal Borek Růžek.

Nejen našim zaměstnancům, ale všem, kteří se na stavbě devátého úseku podíleli, proto po zásluze patří velký dík.

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel.: +420 286 003 511
e-mail: colas@colas.cz , www.colas.cz