Je vyráběna vibrolisováním betonové směsi, jejímiž základními komponenty jsou drcené kamenivo, písek, cement, plastifikátory a voda. Protierozní ochrana kloubovou dlažbou Tri-Lock se používá k zabránění splavování zeminy nejen na hrázích, březích a dnech vodních toků, rybníků a nádrží, ale i na svazích, které vlivem stavební činnosti zůstaly dočasně (ale i trvale) bez vegetačního krytu tak, aby je bylo možné uvést pod vegetační kryt.
Pletivo Tri-Lock bylo vyvinuto pro vodní a inženýrské stavby a je vysoce flexibilní. Pokládá se suchou cestou. Lze jej aplikovat na svazích se sklonem až 60°. Pro uchycení postačuje jeho hmotnost a spolu s kloubovou vazbou znemožňuje, aby bylo nadzvednuto větrem, vodou nebo rostoucí travou. Tri-Lock nezatěžuje životní prostředí. Je vysoce trvanlivý, odolný proti mechanickému poškození, vhodný pro zatravnění erozí ohrožovaných ploch, bezpečný pro pojezd sekaček udržujících zeleň. Nepotřebuje obrubníky. Jeho pokládka je možná i pod vodou. Tri-Lock je stavebnicí s jednoduchou montáží i demontáží a po celou dobu své životnosti bezúdržbový.


NOVABRIK CZECH, s.r.o.
Lezník 133, 572 01 Polička
tel.: 461 722 585, fax: 461 721 553
e-mail: info@novabrik.cz, www.novabrik.cz