Postupem času však firma díky kvalitní práci a dobrým referencím získávala stále větší portfolio zákazníků po celé České republice a příležitostně i na Slovensku.

„Od původních menších výrobně skladovacích hal jsme produkčně přešli k dodávkám obchodních hal, specializovaných zemědělských a potravinářských hal, až k realizaci luxusních autosalonů různých automobilových značek. V současné době zaměstnáváme a dlouhodobě spolupracujeme zhruba se 70 členy našeho týmu, který představuje pracovníky primární konstrukce a projekce, výroby, lakovny, klempířské dílny až po montážní oddělení. Celý proces realizace si tak hlídáme sami, dozorujeme kvalitu našich hal díky výstupní kontrole manažera kvality, vedoucího výroby a hlavního ­stavbyvedoucího,“ říká v úvodu našeho rozhovoru Ing. Blanka Dostálová, jednatelka společnosti Unihal s.r.o.

Jaké typy hal stavíte a jaké materiály jsou v dnešní době trendem pro jejich výstavbu?

Nejžádanější jsou montované výrobní haly pro drobné a střední podniky s různým zaměřením. Tito zákazníci vyžadují dobrou kvalitu za dobré peníze, halu s nadstandardními tepelně izolačními vlastnostmi, halu obsluhující jeřábové dráhy různých nosností a především rychlost a efektivitu výstavby. Právě tyto nároky montované haly zcela jistě splňují. Jsme schopni zajistit jakékoli požadované rozměry těchto budov dle individuálních přání zákazníka.

Dnešní montované haly jsou navíc designovou záležitostí. S pomocí našeho architekta můžeme zákazníkovi nejdříve navrhnout, jak by mohla hala vypadat. Existuje spousta možností, jak z haly vytvořit luxusní sídlo firmy. Toto se především týká administrativních budov a autosalonů, kdy haly často doplňujeme o prosklené hliníkové fasády, skleněné přístřešky či vstupní portály. Na výběr je i široký sortiment provedení oplášťovacích sendvičových panelů v různých barvách i profilacích.
Zejména zateplené montované haly doplňujeme o hranatý okapový systém, kdy se opět jedná o designovou a estetickou záležitost, která působí s napojením na klempířské zapravení celistvě a velmi moderně.

Mohla byste zjednodušeně popsat, jak probíhá proces přípravy a výstavby haly od počátečního zájmu investora až po konečné předání díla?

Zákazník nás osloví s požadavkem poradenství a návrhu „jeho“ nové haly. Takto společně propracujeme návrh do podoby k nacenění a dolaďujeme detaily – konstrukční a estetické. Původní návrh rozpracujeme do technických výkresů a architektonického návrhu požadované haly. Po odsouhlasení podmínek halu zadáme do výroby. Celá montovaná hala je svařena a nalakována, takto dílce odjíždí na staveniště, kde se hala relativně velmi rychle smontuje. Máme vlastní klempírnu a dodáváme klempířské prvky, které barevně ladí s opláštěním.

Haly montujeme celoročně, výrazně nás neomezují dešťové ani sněhové podmínky. Často se zákazníci ptají na rychlost výstavby. Ve srovnání se zděnými a betonovými stavbami si troufám tvrdit, že montované haly jsou bezkonkurenční co se rychlosti montáže týče. Doba realizace se průměrně pohybuje od jednoho měsíce do cca třech měsíců podle složitosti a velikosti haly.

Jak vaši činnost v minulém roce ovlivnilo skokové zdražování energií a navazující zvyšování cen materiálů?

Minulý rok byl náročný. V posledních letech jsme trpěli nedostatkem materiálu a čelili skokovému zdražování, které bylo mimo kontrolu. V současné době je si­tuace klidnější a více přehledná, ceny jsou stabilnější a dá se lépe plánovat.

Za dobu své existence jste postavili již stovky hal. Které z nich vám utkvěly v paměti a čím byly specifické?

Z mého pohledu jsou všechny haly krásné a něčím jedinečné. Nejde jen o vzhled, ale i o celkové vypracování jednotlivých detailů a konstrukčního řešení. S každým zákazníkem komunikujeme jeho představy a požadavky a je naší prací, abychom splnili jeho očekávání.

V uplynulé době jsme realizovali např. tyto zajímavé stavby: Autosalon Peugeot v Pardubicích - krásná nadčasová a luxusní stavba; designově sladěná hala Lak Racing v Chotíkově; moderní průmyslová administrativně výrobní hala DPK Olomouc; potravinářské haly pro společnost Semix Otice či elegantní autoservis Richter v Turnově. Samozřejmě bych mohla pokračovat a jmenovat další něčím zajímavé haly, kterých jsme k dnešnímu dni po celé republice dodali zhruba pět set.

Přiblížíte nám i nejzajímavější reference z poslední doby?

Určitě bych ráda zmínila výstavbu průmyslového areálu nedaleko Plzně. Jedná se o areál víceméně skladových hal. Poslední realizovaná hala dosahuje rozměrů 49 × 88 × 10 metrů, je rozdělena na čtyři lodě, kdy každou bude obsluhovat jeřáb s nosností 10 tun.

Zajímavou zakázku jsme realizovali například pro společnost Metrostav, kdy jsme letos na jaře oplášťovali silo až do výšky 36 metrů. Součástí dodávky bylo mj. opláštění elevátorové věže, výsypky vagonů a rozvodny.
Nedávno jsme také dokončili ­realizaci třídírny komunálního odpadu v Drnholci. Tato nezateplená hala má rozměry 25 × 90 × 10 metrů.

Jaké jsou vaše plány pro nejbližší budoucnost?

Nově jsme rozšířili naše výrobní prostory v Otrokovicích o další areál v Kroměříži. Můžeme tak nabídnout výrobu téměř dvojnásobné tonáže než v minulosti. Plánujeme investice jak do modernizace výroby, tak montáží. Jsme otevřeni novým obchodním příležitostem u nás i mimo Českou republiku.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický