Změnil se nejen přístup k jejich navrhování a projektování, ale i jejich využití v projektech, kde si je dříve člověk vůbec nedokázal představit. Tyto změny probíhají nejen díky narůstajícím požadavkům, ale i díky všem firmám, které se dnes pohybují na trhu a snaží se být v kontaktu nejen se zákazníky, ale i s projektanty a architekty, s kterými řeší už v zárodku projekční práce, statiku pro ocelovou konstrukci a návrh opláštění, které je takříkajíc pomyslnou tváří stavby. Trh dnes nabízí pro projektování, výpočet statiky a vizualizaci haly nespočet programů, které se neustále vyvíjejí pro zajištění snazšího a rychlejšího projektování s co nejmenším počtem možných chyb, což zaručuje rychlejší a přesnější výrobu a plynulejší montáž.

Možnost opláštění administrativy exclusivním prvkem CORTEN.


Ze strany investorů se setkáváme v poslední době nejen s tlakem na celkovou ekonomickou bilanci stavby a rychlost jejího provedení, ale stále častěji je i požadavek na odlišení se od unifikovaného vzhledu selského stavení nebo jednoduchých základních geometrických tvarů typu kvádr. Tento požadavek začíná být v době zastavěných průmyslových zón stejnými typy hal akutní, protože přání investora je nepůsobit provoplánovitě, či fádně jako okolní budovy. Nastupuje tendence zákazníky upoutat nebo celkově vybočit ze standardu okolní zástavby. Stavbu lze navrhnout tak, aby plnila funkci nejen reklamního poutače a vhodného zázemí, ale může napovídat, dle tvarového a barevného vizuálu, náplň podnikání či orientaci na úroveň potenciálních zákazníků. Díky výrobcům sendvičových panelů, kteří investují nemalé částky do vývoje stěnových a střešních plášťů, a firmám hledajícím a vyvíjejícím nové materiály použitelné pro širokou škálu využití, lze v současné době navrhnout investorovi vnější plášť haly v provedení a barevnosti téměř bez omezení. Jediným omezujícím faktorem je v současné době vyšší cena nových materiálů a doplňků, které se dostávají na trh a do všeobecného podvědomí.
Největší tlak je vyvíjen na sortiment výrobce panelů, kteří musí řešit neustále přitvrzující požadavky vyplývající z norem, jež slouží pro návrh požárně bezpečnostního řešení. Čelí vzrůstajícím nárokům na snížení hodnoty U stanovující tepelný prostup a stále rostoucím nárokům ze strany realizačních firem, které tlumočí požadavky investorů. Výrobci panelů proto zařazují do výroby kampaně, ve kterých vyrábí panely se speciálním povrchem typu zrcadlo, perleťový povrch, rezavý povrch, dekor dřeva v různých imitacích, dekor kamene nebo dekor cihly. Rovněž se začínají nabízet speciální profilace panelů, tzv. multiprofilace, které nahrazují standardní profilaci za upravený profil složený ze dvou či více profilů. Tuto širokou škálu panelů doplňují kazetové fasády v různých provedeních a variacích, které mají téměř neomezené možnosti. Díky těmto neustálým inovacím, ­technickým úpravám a rozšiřujícímu sortimentu je navrhování haly pro obchodního zástupce jednajícího s investorem velice tvůrčím procesem, který je mimořádně závislý na správné specifikaci požadavků od investora a následné předání těchto informací projektantovi.

Architektonický návrh showroomu pro motosalon.


Alfou a omegou pro návrh a výstavbu haly je požárně bezpečnostní řešení, které ovlivňuje vše od ceny projektu až po montáž. Tato zpráva nám bez uzardění či skrupulí stanoví jasné požadavky kladené na konstrukci a opláštění, které musí být dodrženy při realizaci. Proto přišli pár let zpátky nejznámější výrobci panelů dodávající na český trh s úpravou vnitřní výplně, která má proti původnímu složení lepší tepelné vlastnosti a splňuje vyšší požadavky PBŘ. To umožnilo použití panelů s pěnou i v místě požadavků vyšší požární odolnosti. Rovněž s odolností ocelové konstrukce, kde byl požadavek vyšší jak 30 minut, byl neproveditelný problém. To už je nyní řešitelné díky nátěru, který umožňuje pro ocelovou konstrukci až 60 minut. Složení a odolnost je již certifikována i pro český trh, a tudíž by neměla být požárními techniky zpochybněna. Jediná nevýhoda nátěru je nutnost obnovy po určitém pevně stanovém období nebo v případě jejího mechanického poškození. V případě, že požadavek není tak vysoký a PBŘ požaduje jen 30 minut, je možno tuto variantu řešit statickým výpočtem ocelové konstrukce nebo nátěrem, což nejvíce záleží na finančních možnostech investora.

Náš návrh pro realizaci haly se zavěšenou fasádou.


Veškeré tyto změny, které se promítají do úpravy materiálů, rozšíření sortimentu, změny technologie výroby, hledání nových materiálů pro zvýšení odolnosti konstrukce či hledání nových estetických a designových prvků směřujících a zároveň tlačících firmy, které nabízí dodávku a montáž ocelové haly, do větších a složitějších projektů, kde dříve nebyla ocelová konstrukce žádoucí. Díky srovnatelné cenové hladině v porovnání s konkurenčními konstrukcemi a ve výsledku levnější spodní stavbě má pro investora ocelová konstrukce nespočet výhod. Mezi ně patří demontovatelnost, nižší konstrukční výšky, prostorové vymezení sloupů a v neposlední řade variabilita ocelové konstrukce, která umožňuje i po dokončení stavby různé úpravy v omezeném rozsahu. Tento trend převážnou většinu realizujících firem posouvá na post projekčních a realizačních firem s neustále rostoucí úrovní služeb pro zákazníky. To směřuje ke zvýšení profesní a odborné způsobilosti celé firmy. A to je pro 90 % investorů největším pozitivem tohoto vývoje.

Prosklené fasády umožňují velké množství variant, které mohou být doplněny nespočtem designových prvků.


Firma Unihal s. r. o. se na trhu s ocelovými montovanými halami pohybuje již 5 let a za tuto dobu jsme zrealizovali více než 150 hal v různém provedení a barevnosti. Toto číslo bylo dosaženo hlavně nastaveným obchodním přístupem, který se drží politiky progresivního a uceleného přístupu k zákazníkovi, který je, jak už říká motto firmy, ten nejdůležitější člověk ve firmě. Díky tomuto nastavení se firma neustále vyvíjí a roste ve své odborné i profesní způsobilosti a stále častěji je oslovována investory s žádostí o generální dodávku „tzv. s mašličkou“. Tento trend reflektuje vývoj na trhu, kde investoři se už nechtějí starat o dílčí dodávky či jednotlivé tendry. Požadavek je na stavbu bez problémů a starostí, které za investora převezme generální dodavatel jeho požadované haly a předá mu dílo v požadovaném provedení bez vad a nedodělků. Do těchto kompletních projektů jsme již vstoupili a brzy nás čeká jejich realizace.

Unihal s. r. o.
Třída T. Bati 1766
765 02 Otrokovice
www.unihal.cz