MONTOVANÝ AUTOSERVIS KOHOUTEK

V závěru roku 2017 oslovil společnost UNIHAL s. r. o. investor z Frenštátu pod Radhoštěm a na základě zpracovaného projektu projevil zájem o cenový návrh na výstavbu montovaného autoservisu. Předložený projekt počítal s montovanou halou pro servis se sedlovou střechou, ke kterému by se napojila vyzděná administra­tivní část s pultovou střechou.

Po konzultaci s investorem následně proběhlo přepracování projektu do jednotného montovaného systému, který odstranil neduhy napojení montované a zděné části, sjednotil spád střech, upravil vnitřní rozdělení, a zajistil tak požadované využití prostoru s ohledem na místo výstavby haly. Po této razantní úpravě celého projektu jsme s klientem řešili už jen barevné řešení celé montované haly, kdy finální barevný návrh haly předložil sám investor. Se svojí ženou navrhli velmi vkusně a elegantně celkový vizuál haly, který zdařile kombinuje bílé a černé panely a už z dálky oslovuje svým provedením všechny kolemjdoucí.

Montovaný autoservis Kohoutek


Technická specifikace haly autoservisu Kohoutek

Ocelová konstrukce autoservisu je navržena jako rámová se sklonem 4° a požární odolností 15 minut. Kotvení je v kloubovém provedení s ukotvením panelů 100 mm pod úroveň podlahy. Barva nátěru pro ocelovou konstrukci je šedobílá v RAL 9002.

Střecha haly byla navržena a zrealizována ve skládaném provedení ve variantě trapéz-polystyrén-fólie se součinitelem prostupu tepla U = 0,037 W/m2K. Stěnový plášť je namontován ve skladebné šířce 1,1 m a tloušťce 120 mm s U = 0,19 W/m2K. Barvené řešení panelů bylo navrženo přímo investorem a kombinuje RAL 9010 bílou a RAL 7016 antracitovou. Panely dělící vnitřní prostor haly byly provedeny svisle v oboustranné RAL 9002 šedobílé, profilace stěnového pláště Microlineárním profilem.

Veškeré klempířské prvky včetně lemovacích prvků namontované na exteriérovou stranu byly dodány v děleném provedení v barvě stěnových panelů RAL 9010 a 7016. Vnitřní klempířské prvky byly z důvodu jednotnosti interiéru provedeny v barvě odpovídající vnitřní barevnosti panelů RAL 9002. Pro odvod dešťových vod ze střechy haly byl vybrán hranatý okapový systém v RAL 7016.

Montovaný autoservis Kohoutek


Montovaná stavba byla navržena s jedním vstupem do servisu a prosklenou sestavou dveří s výkladci do administrativní části, oboje v RAL 7016. K zajištění denního světla a pro případné větrání byly do pláště haly dodány okna v barvě RAL 7016 v několika provedeních, a to 3 ks 2,2 × 0,85 m, 4 ks 3,6 × 1,1 m, 4 ks 0,6 × 0,6 m a výkladcem 1,5 × 2,1 m, vše v provedení RAL 7016. Pro servisní část byla navržena a dodána vrata ve dvou rozměrech 3 ks 3 × 2,5 m a 2 ks 3 × 3,5 m v RAL 7016. Do skladové části pak byla osazena vrata v provedení 3 × 2,5 m RAL 9010.

Montovaný autoservis Kohoutek je inspirací pro mnoho dalších investorů.


PROVOZNÍ HALA ASK ME

Původní záměr výstavby zděné budovy byl kompletně přepracován na elegantní montovanou stavbu určenou pro provoz a zázemí firmy zabývající se autodopravou, servisem nákladních i osobních vozů, pneuservisem a také prováděním zemních prací.

Hlavní část montované haly sloužící převážně pro servis a pneuservis nákladních vozidel tvoří otevřený prostor vybavený několika servisními zvedáky. Výška servisní haly přesahující 6 m umožňuje pohodlný servis nejen osobních, ale i nákladních vozidel. Nezbytností pro plynulý provoz jsou samostatně elektricky ovládaná vjezdová vrata pro každé servisní místo. Ta jsou vybavena hned pěti prosvětlovacími lamelami tak, aby propouštěla dostatečné množství denního světla přicházejícího z boční stany pod zvednuté auto. Hlavní tok přirozeného denního světla do montované servisní haly však přichází velkým střešním obloukovým světlíkem o rozměru 3 × 18 m. Proto zde není zapotřebí použít umělé osvětlení.

Provozní hala ASK ME


Část montované haly (cca 120 m2) je oddělena sádrokartonovou příčkou a vytváří samostatný prostor pro luxusní zázemí firmy. Dostatečná výška haly umožnila efektivní využití prostoru vytvořením mezipatra pomocí ocelových průvlaků, stropnic a nosného trapézového plechu. Takto vzniklý prostor byl využit pro umístění nejen šaten a sociálního zázemí firmy, ale také pro velkorysé kancelářské prostory. Tato část ocelové haly je vybavena nejmodernějším vybavením. Hala je vytápěna tepelnými čerpadly typu vzduch-vzduch, která dodávají velmi úsporně nejen dostatečné množství tepla v chladném období, ale v létě se postarají o účinné chlazení.

Konstrukce provozní montované haly ASK ME

Nosná ocelová konstrukce haly je řešena jako ocelová konstrukce rámového typu z válcovaných ocelových IPE profilů. Sklon střechy haly 6° byl zvolen s ohledem na ekonomičnost vlastní stavby i hospodárnost provozní. Nosná ocelová konstrukce splňuje požadavek na požární odolnost 15 min. Pro sekundární ocelovou konstrukci střechy byl zvolen osvědčený systém lehkých vaznic ­METSEC se stejnou požární odolností R15. Požární odolnost konstrukce patra je standardně řešena obkladem ze SDK.

Provozní hala ASK ME


Opláštění haly a výplně otvorů

Pro opláštění střechy montované haly byly použity osvědčené PIR panely tloušťky 120 mm s protipožárními vlastnostmi EW15DP3 a velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi se součinitelem prostupu tepla U = 0,22 (W/m2K). Vzhledem k dostatečným odstupovým vzdálenostem od okolních budov byly také pro opláštění stěn haly použity PIR panely se základními požárními vlastnostmi EW/EI 15DP3.   

Barevný vzhled servisní haly je jednoduchý, avšak velmi působivý. Volbou odstínu RAL 7016 pro opláštění střechy i stěn vznikl jednobarevný tmavý podklad pro kontrastující oranžové klempířské prvky a doplňky haly. Celkový barevný dojem haly nenechá nikoho na pochybách o automobilovém sportovním duchu firmy.

Provozní hala ASK ME


Oranžová jsou také vjezdová vrata. Barevný efekt je umocněn nevšedním rozmístěním prosvětlovacích lamel vrat. Okna do haly jsou barevně sladěna s opláštěním tak, aby nepůsobila rušivě. Klempířské zapravení oken a dveří je taktéž ponecháno v odstínu RAL 7016 podle barvy opláštění. Pouze hlavní lemování haly je řešeno kontrastní oranžovou barvou RAL 2003, která dává hale její charakteristický vzhled. Koneckonců posuďte sami!

S využitím podkladů firmy UNIHAL
Ing. Jiří Zahradnický