Smyslem vybudování mostu bylo spojit centrální část Blanska s jeho původní starou částí, kam se až dosud bylo možné dostat jen komplikovaně přes železniční přejezd značně vytížené železniční trati. Různé politické reprezentace Blanska o tuto stavbu usilovaly déle než 70 let. Technicky dokonalou a architektonicky velmi zdařilou stavbu mostu tvoří ocelový nosný oblouk. Jeho délka činí 77,6 m s dvěma estakádními poli navrženými z předpjatého betonu. Celková délka nosné konstrukce je 158,4 m. Výška mostu nad terénem je 9 m, výška oblouku činí 12 m. Z prostorových důvodů je most navržen ve směrovém i výškovém oblouku. Most začíná na ulici Svitavská na levém břehu řeky Svitavy odkud překonává koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně ve Starém Blansku.

Výstavby mostu se na výbornou zhostila společnost Metrostav DIZ. Její ředitel, Ing. Karel Volf k průběhu výstavby uvedl: „Při realizaci této důležité dopravní stavby jsme se museli vyrovnat s nečekanými skutečnostmi, jako byla pandemie covidu 19, ruská agrese na Ukrajině a následný nárůst cen stavebních materiálů. Naše schopnosti byly otestovány i díky nestabilnímu podloží v místě stavby. Přes všechny tyto nepříznivé okolnosti jsme stavbu zdárně dokončili a jsem přesvědčen, že zkušební provoz potvrdí kvalitu naší práce a stavba bude moci být na konci června zkolaudována. Věřím, že přemostění bude dobře sloužit obyvatelům Blanska i projíždějícím řidičům po mnohá desetiletí.“

Stavba si celkově vyžádala stavební náklady ve výši 348 mil. Kč, když byly sdruženy prostředky SFDI, jihomoravského kraje a města Blansko. Nový most je již nyní v provozu a díky svému krásnému provedení i zakomponování do komplikovaného území má šanci se stát nejen novou dominantou Blanska, ale také aspirantem na titul v některé ze soutěží „Stavba roku“.

Ivo Románek