„Tento most je megastavba, ale nejen kvůli své velikosti a délce. Byl postaven v oblasti, kde byly velké problémy se základy; v seismické oblasti jižní Dalmácie, Černé Hory a Albánie jsou častá zemětřesení,“ uvedl slovninský architekt Marjan Pipenbaher, který stojí za návrhem mostu. Most má třináct polí, z nichž sedm je zavěšených. Hlavním konstrukčním materiálem je beton; ten ostatně figuruje i na dalších dvou menších mostech a dvou tunelových stavbách, které jsou součástí projektu.

Komplikovaná stavba mostu si vyžádala inovativní řešení. Hlavní dodavatel mostu tak využíval pro stavbu betonových konstrukcí pylonů a nosných částí tohoto náročného projektu bednící řešení dodaná společností Doka. Vzhledem ke geometrickým charakteristikám konstrukcí a pylonů a vzhledem ke specifikům a požadavkům samotného projektu, bylo nutné nasadit řadu bednicích systémů, z nichž některé musely být upraveny přímo pro potřeby projektu.

Řešení samošplhavého bednění pro stavbu pylonů
Konstrukce pylonů vycházejících přímo z moře je náročná, což přímo indikovalo nutnost využití samošplhacích systémů pro realizaci. Pro nejsnazší a nejbezpečnější realizaci tak byl vybrán hydraulický šplhací systém Doka Xclimb 60. Výška zdvihu betonáže byla stanovena projektem na 4,5 m pro spodní část pylonů a 4,0 m pro horní části. Nespornou výhodou tohoto řešení je, že je celý systém upevněn k již dříve provedené hotové konstrukci, což umožňuje přemístění zařízení i při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebo vysokém zatížení například větrem. Což zde bylo spíš pravidlem než výjimkou. Projekt zahrnoval vybavení pro celkem šest sad systémů Doka Xclimb 60, které přinesly nejen profesionální řešení bednění, ale také komfortní pracovní místo. Dalším systémem bylo flexibilní bednění založené na nosníkovém systému TOP 50, vybaveným bednicí deskou Dokaply, která vnesla vysoce kvalitní otisk na konstrukci.


Nosný šplhací systém pro opláštění sloupů S2-S4 a S11-S13
Pevninské pylony byly, vzhledem k možnosti přistavení pozemní techniky, realizovány pomocí jeřábem zdvihaného bednění Doka MF240. Projekt zahrnoval vybavení pro jednu sadu šplhacího systému MF240 a bednění Top 50 a speciálním požadavkem byla možnost přizpůsobení stejného vybavení pro stavbu dalších pilířů, což usnadnilo a zároveň zlevnilo produkci.

Podpora instruktora bednění Doka pro přesnou a bezpečnou montáž bednění na místě
Kromě výroby, dodávky zařízení a samozřejmě návrhu bednění je Doka schopna nabídnout i doplňkové služby. Jednou z nich je služba předmontáže bednění ve vlastním skladu tak, aby byly bednicí prvky dodány připravené na stavbu. Díky odborné montáži jsou prvky připraveny přesně a nedochází tak ke komplikacím při montáži na místě. V tomto případě však nemohly být kvůli velikosti předmontovány všechny celky, a tak na stavbu tak vyrazil také tým odborníků Doka, kteří pomohli s přípravou bednění pro nasazení. A to nejen v rámci realizace pilířů a pylonů, ale zejména mostovky jednotlivých polí.

Společně všechno zvládneme lépe
Stavba mostu Pelješac je názornou ukázkou toho, že při příkladné spolupráci je možné dosáhnout neuvěřitelných úspěchů. Složitý projekt totiž vyžadovoal přesnou koordinaci nejen všech dodavatelů a pracovních týmů, ale take precizní plánování. Toho se ujali nejen odborníci z Chorvatské pobočky Doka, ale také kolegové z kompetenčních center v Amstettenu. Realizaci na místě pak výrazně podpořily zkušensoti montážních mistů a instruktorů, kteří pomohli s montáží přiopravených prvků i s pracemi na dalších zvláštních celcích.

Krátce o projektu:

Projekt: Most Pelješac
Lokalita: Malostonský záliv mezi Komarnou a Brijesta na Pelješaci, Dubrovnicko-neretvanská župa
Typ projektu: Lanový most
Celková délka mostu: 2 440 m
Architekt: Marijan Pipenbacher
Zadavatel projektu: Hrvatske ceste d.o.o.
Dodavatel: China State Consortium China Road and Bridge Corporation (CRBC)
Zahájení stavby: červenec 2018.
Ukončení stavby: červenec 2022.
Používané bednicí systémy Doka: Samošplhací bednicí systém Xclimb 60 ST, šplhací bednicí systém MF240 a velkoplošné bednění Doka Top50
Služby Doka na projektu: Inženýrské služby včetně realizační dokumentace, instalačních plánů, statických výpočtů systému, výkazu metodiky, analýzy rizik a dílenských plánů, servis Doka instruktora pro ustavení bednění a certifikaci pracovníků na stavbě

Foto: Archiv DOKA