Jedním z nejvýznamnějších projektů společnosti v posledních letech je objekt REZIDENCE ­OLIVA, realizovaný pod pražskou divizí, která se zaměřuje především na bytovou výstavbu a reali­zovala v regionu Praha mnoho významných a oceněných staveb. 
Ambiciózní projekt, který se nachází na Praze 4, představuje průkopnický krok ve stavebnictví s důrazem na moderní architekturu a nabízí dokonalou kombinaci luxusu, pohodlí a kvalitního bydlení. Objekt je navržen v nadčasovém designu a poutá pozornost elipsovitým půdorysem. Rezidence má celkem 11 podlaží se 72 bytovými jednotkami.

„Dům je zaoblený a připomíná svým tvarem olivu. Na první pohled zaujme fasádou z neprůhledných, avšak průsvitných skleněných panelů, které v kombinaci s matným, skleněným zábradlím a francouzskými okny na lodžiích vytváří navenek kompaktní celek. Je tak zaručeno jednak dostatečné soukromí v bytech, ale zároveň i jejich náležité prosvětlení,“ dodává Milan Trsek, vedoucí projektu. 

Zajímavě řešený je rovněž interiér domu, kterému dominuje prostorné a vzdušné zastřešené atrium s pavlačemi v jednotlivých podlažích. Ty jsou mezi sebou propojeny schodišťovými rameny „nahodile“ umístěnými do prostoru a dvěma panoramatickými výtahy v prosklených šachtách. 

Ve třech podzemních podlažích jsou parkovací stání, sklepy, technické zázemí objektu včetně retenční nádrže pro zadržení dešťových vod ze střechy, teras a lodžií. Konstrukčně se jedná o sloupový železobetonový monolitický systém založený na základové desce, který v úrovni terénu přechází na stěnový systém. 

Výstavba architektonicky náročného díla, jehož investorem je Passerinvest Group, započala v prosinci roku 2020 a přesto, že se tým musel potýkat s řadou překážek, předal se objekt klientům v průběhu února až dubna tohoto roku ve vysokém standardu a požadované kvalitě.

V roce 2021 vstoupila ­skupina Ridera na pole rezidenčního develop­­mentu v Ostravě. Realizace vlastních developerských projektů v regionu Ostravy a nejbližšího okolí se stane v nadcházejících letech těžištěm podnikatelských aktivit skupiny a prioritním programem pro stavební sekci. Za tímto účelem vznikla nová organizační jednotka Ridera Development, která zastřešuje veškeré činnosti spojené s přípravou a realizací vlastních projektů. 

„Pro úspěch disponujeme všemi nezbytnými předpoklady, podrobně známe místní trh, spolupracujeme s nejlepšími místními architekty, povolovací proces zajišťuje vlastní inženýringová společnost, staví Ridera Stavební, a hlavně, máme prioritní podporu majitele skupiny, včetně té tak v dnešní době potřebné, finanční,“ říká Igor Horník, ředitel Ridera Development s.r.o. 

První vlastní ambiciózní developerský bytový projekt s názvem REZI­DENCE KELTIČKOVA započala Ridera stavební realizovat v roce 2021 na území Slezské Ostravy s unikátním výhledem na bezprostřední industriální okolí a dálkovými pohledy na vrcholy Moravskoslezských Beskyd.

Rezidence Keltičkova


Šestipodlažní bytový ­soubor obsahuje tři objekty v sekcích A, B, C navržené do tří spojených kvadrantů samostatně dilatačně oddělených a reagujících na tvar pozemku a okolní výstavbu. Všechny objekty jsou navrženy v jednotném konstrukčním systému mající vlastní vstupy, schodiště a výtahy. Vertikální komunikace je zajištěna tříramenným monolitickým schodištěm spojujícím všechna nadzemní a podzemní podlaží. Lokální ustoupení hmoty ze severní strany ve vstupním podlaží tvoří kryté závětří. 

Jednačtyřicet bytů doplňuje 24 parkovacích míst v podzemních garážích a 38 soukromých venkovních parkovacích míst. Mírně svažitý pozemek napomohl funkčně utopit 1. PP s umístěním jednopodlažní podzemní garáže, sklepních kójí, technického zázemí objektu, včetně rekuperační nádrže systému šedých vod.

Na úspěšné završení projektu Rezidence Keltičkova plynule navázala, v jeho blízkosti v ulicích U Hájenky a Koksová, výstavba projektu BYDLENÍ EMA. Stavba se vydává cestou energeticky úsporného bydlení, přispívající k ochraně životního prostředí. Zaměřuje se na využití moderních systémů a nových stavebních materiálů, které umožnují dosáhnout nízkých energetických tříd.

Po dokončení výstavby na počátku roku 2025 vzniknou dva rezidenční domy s 53 byty. Dvojice bytových domů je opticky rozčleněna do měřítka 3 hmot a svým uspořádáním vytvářejí polouzavřený komunitní vnitroblok, přes který je možné pěší propojení. 

„Kvalitních nových ­bytů, a hlavně uživatelsky ­příjemných rezidenčních mikro lokalit, je v Ostravě dlouhodobě citelný nedostatek. Je to jeden z důvodů, proč se stále v dostatečné míře nedaří do regionu přilákat kvalifikovanou a ekonomicky stabilní pracovní sílu. Proto bylo naší ambicí připravit koncept pro klientelu, která ocení komorní charakter projektu a jeho vysokou architektonickou hodnotu,“ doplňuje Igor Horník.

Zároveň v současné době naplno běží příprava dalších projektů na území Ostravy v řádu stovek bytových jednotek nejrůznějších kategorií. Kromě těch k prodeji vzniknou i optimalizované malometrážní a ekonomicky dostupnější byty určené k dlouhodobému pronájmu. Právě segment pronájmů vidí skupina jako vhodnou alternativu tradičnímu trhu, hlavně v souvislosti se zhoršující se dostupností bydlení pro mladou generaci. 

„S projektanty a stavebními odborníky skupiny Ridera připravujeme koncept maximálně efektivně z hlediska nákladů, použitých stavebních technologií, výměr, nabízených služeb a vybavení, s cílem nabídnou co nejlepší finanční a uživatelsky nejpříjemnější podmínky co nejširší klientele,“ podtrhuje Václav Daněk ml., předseda představenstva Ridera a.s., který má v rámci skupiny Ridera realitní development ve své gesci. 

Kromě rezidenčního trhu v samotné Ostravě zaměřila společnost svoji pozornost na atraktivní trh horských nemovitostí. Na základě schválené urbanistické studie obce Ostravice se připravuje výstavba unikátního a architektonicky vysoce hodnotného bytového projektu v areálu bývalé Arcibiskupské pily. 

Jedná se o nízkopodlažní zástavbu za použití nejkvalitnějších materiálů vhodných do podhorského prostředí. Přízemí bytových domů budou disponovat prostornými předzahrádkami, mnohé z nich s přímým přístupem k řece Ostravici, umocňující tak exkluzivní charakter nemovitosti.

Součástí skupiny Ridera je i Ridera Bohemia a.s., která ve stavebnictví realizuje přípravu územních celků. Odbornost skupiny ve výstavbě, zemních prací, demolic, recyklace stavebního odpadu a prodeji kameniva je nepřehlédnutelná. Společnost tedy nevytváří pouze budovy, ale také formuje prostor a životní prostředí kolem nich.