K nejzávažnějším poruchám objektů patří zatékání střešním pláštěm do jejich interiérů a okolních konstrukcí. Silně je tak narušen nejen uživatelský komfort, ale pokud dojde například k průniku vody do elektroinstalací, může být ohrožena i samotná existence budovy.ditel společnosti Advenium Technologies s.r.o., Ing. Martin Kořínek k tomu dodává:
„Po podpisu smlouvy byla okamžitě projekčním oddělením firmy Astron vytvořena potřebná výrobní a projektová dokumentace. Ta obsahovala veškeré díly a potřebné prvky budoucí střechy. Již za čtyři dny byly na stavbu expedovány první montážní díly. V dalším týdnu již disponovali manažeři stavby veškerými potřebnými prvky střechy, takže montáž mohla dále plynule pokračovat. Za další dva týdny, konkrétně 18. 12. 2008 byla střecha hotova a připravena k předání.“

V průběhu několika týdnů si tak investor mohl oddechnout. Nepříjemné zatékání do střechy a podstřešních prostor bylo odstraněno a objekt tak mohl být nerušeně užíván všemi jeho nájemci.

K vyřešení problému výraznou měrou přispěly dva rozhodující faktory. Prvním z nich byla operativnost, pohotovost a zkušenosti pracovníků stavební společnosti Advenium Technologies a druhým pak přijetí prozíravého řešení s využitím vhodného stavebního systému. Díky jeho vynikajícím vlastnostem bylo nejen odstraněno samotné zatékání, ale zlepšeny byly také tepelně-technické vlastnosti střechy, přičemž střecha o rozloze 400 m2 byla novou konstrukcí zatížena  o pouhých 6 kg/m2.
„Hlavní objekt prodejny je dnes již bez problémů opět nerušeně užíván. Jsem rád, že k tomu výraznou měrou přispěla dobře odvedená práce pracovníků naší společnosti,“ říká závěrem Ing. Martin Kořínek.

Ivo Románek