„Naše traťová mechanizace prochází neustálou obnovou tak, aby kopírovala aktuální trendy v oboru. Až dosud jsme stavební materiál a techniku přesouvali po kolejích pomocí subdodavatelů či pronajatých lokomotiv. Nákup vlastního stroje nám zajistí větší samostatnost a dlouholetou perspektivu. Při výběru dodavatele jsme dali přednost zavedenému tuzemskému výrobci, který nám zároveň dává jistotu bezproblémového servisu a údržby,“ říká výrobně-technický ředitel společnosti Subterra Jaroslav Čižinský.

Společnost Subterra je multioborovou stavební společností s 55letou tradicí, patřící do koncernu Skupiny Metrostav. Mezi její hlavní obory činnosti se řadí právě železnice. V oblasti železničního stavitelství rovněž působí v zahraničí – na Slovensku a v Maďarsku. U našich sousedů se podílí na největších železničních stavbách v jejich historii; jedná se o rekonstrukci železničního uzlu Žilina a rekonstrukci úseku Púchov – Povážská Teplá se dvěma tunely Milochov (1 861 m) a Diel (1 082 m). Na domácí železnici se podílí např. na Optimalizaci úseku Mstětice – Praha-Vysočany, Elektrizaci a zdvoukolejnění trati Brno – Zastávka u Brna nebo Elektrizaci a zkapacitnění trati Uničov–Olomouc.

Společnost CZ LOKO patří dlouhodobě mezi největší výrobce lokomotiv v Evropě. K udržení této pozice staví na vlastním vývoji, jehož aktuálním vrcholem je typ EffiShunter 1000 splňující jednotné evropské normy TSI. Díky tomu se podařilo prodat již téměř 50 strojů tohoto typu. Kromě České republiky jezdí také v Itálii, Slovinsku a v příštím roce bude jedna lokomotiva dodána také do Švédska.

„Jsme velice rádi, že společnost Subterra rozšířila portfolio našich tuzemských zákazníků a pevně doufáme, že bude s vozidlem maximálně spokojena. S lokomotivou bychom chtěli dodat i rozšířený sortiment služeb, především pravidelnou údržbu, troubleshooting a další, především online služby, které se pomalu, ale jistě stávají trendem i na železnici,“ řekl Michal Schaffer, vedoucí marketingu a zákaznických služeb CZ LOKO.

Typ EffiShunter 1000 je dodáván se spalovacím motorem CAT C32 o výkonu 895 kW. Přenos výkonu je elektrický AC/AC. Kromě jednotného evropského zabezpečovače ETCS bude v tomto případě dosazen také národní vlakový zabezpečovač MIREL umožňující provoz v Česku a Slovensku. Do výbavy lokomotivy dále patří kamerový systém a pro práci v náročných podmínkách železničních staveb rovněž výstražné majáky pro zvýšení bezpečnosti.