Plynostav Pardubice holding akciová společnost je již nejenom pojem, ale je známá jako jedna z nejvýznamnějších stavebně montážních firem v České republice i ve světě.
Specializuje se na výstavbu plynovodů, ropovodů, produktovodů, horkovodů, kompresních, regulačních a měřicích stanic a dalších technologických zařízení. V minulých letech také úspěšně realizovala výstavbu velkokapacitních nádrží a zásobníků pro ropné produkty. V tuzemsku jde v daném oboru o největší technicky i odborně vybavenou firmu. Plynostav Pardubice byl založen jako národní podnik v roce 1949 a transformoval se na akciovou společnost v roce 1992.
Při neformálním rozhovoru s panem Ing. Jiřím Kršem jsme se dozvěděli celou řadu zajímavých informací o společnosti a její prosperitě, které určitě budou zajímat naši odbornou veřejnost a které přinášíme našim čtenářům:

Vážený pane řediteli, pro každého dobrého manažera při jeho nástupu do vedení společnosti nastává otázka, jak zlepšit strategii a tím navazující prosperitu firmy, která je úspěšná a mohla by být ještě na vyšší úrovni. Jaké jsou tedy vaše priority?

Mohl bych být stručný a odpovědět, že naší prioritou je být i nadále v našem oboru rozhodujícím hráčem. Jenže právě v nedávné minulosti došlo k utlumení některých aktivit, což nás, jednoduše řečeno, posunulo poněkud zpět. Projevilo se to i na celkových výsledcích firmy, zvláště v obratu. Abychom se dostali do řádově zcela jiných čísel, museli jsme se soustředit mnohem více na získání velkých zakázek v zahraničí. A to se nám podařilo. Prvním velkým úspěchem je náš kontrakt na výstavbu podzemního zásobníku plynu a paroplynové elektrárny v polských Wierzchowicích, které se účastníme jako členové mezinárodního konsorcia, tvořeného polskými, italskými, francouzskými a českými firmami. Ten byl podepsán letos v květnu. Před několika dny jsem se vrátil ze Sýrie, kde byla v Homsu uzavřena smlouva s vládní Syrskou plynárenskou společností (Syrian Gas Company), a to na základě našeho vítězství v tendru na vybudování potrubí o délce 62 kilometrů a průměru 900 mm s veškerým příslušenstvím z Aleppa na syrsko-tureckou hranici. Slavnostní podpis kontraktu by se měl uskutečnit počátkem listopadu za účasti ministrů z obou zemí a měl by nastartovat novou etapu vzájemné spolupráce obou zemí. Pro zajímavost uvádím, že soutěže v Sýrii se zúčastnilo celkem dvanáct renomovaných firem z celého světa, a proto pokládám naše vítězství za výrazný úspěch, který již ocenila řada zahraničních společností. Věřím, že renomé, které toto vítězství Plynostavu přineslo, bude přínosem pro získávání dalších zakázek. Ostatně i v Polsku se naši pracovníci setkávají s příznivým hodnocením. Oceňována je především naše schopnost velmi dobře organizovat činnosti na stavbě a koordinovat je se všemi zúčastněnými subjekty. Velký obdiv vyjadřují naši partneři vůči znalostem a dovednostem našich řídících pracovníků.

Naznačujete tedy určitý vzestup vaší společnosti pod vaším vedením, a to v posledních měsících i v době celosvětové hospodářské recese. O jaké další obchodní aktivity se jedná a to v oblasti České republiky i v zahraničí?

Zakázky v Polsku a v Sýrii budou pro naši další činnost klíčové. To však v žádném případě neznamená, že se soustředíme jenom na tato dvě teritoria. Musíme myslet dopředu, a proto naše marketingové oddělení sleduje možnosti účasti v řadě dalších mezinárodních tendrů. Situace v našem oboru je poněkud specifická, světová ekonomická krize má samozřejmě vliv na řadu investic, nicméně jsou tu ještě hlediska strategická a zajištění kvalitního zásobování plynem a ropou je v mnoha ohledech a zemích prvořadou záležitostí. Proto se nedá říci, že by trhy ve světě v našem případě stagnovaly, spíše naopak.
Pokud jde o Českou republiku, jak už bývá zvykem, doma není nikdo prorokem. I naše společnost je někdy podceňována a setkáváme se často s hodnoceními, která naprosto neodpovídají skutečnosti. Konkurence, která nedokáže dosahovat kvality a parametrů naší firmy, často volí jednodušší způsob, tj. pomluvu. Proti těmto nekalým praktikám se můžeme bránit jedinou možnou cestou - právě onou kvalitou a spolehlivostí.

Změnili jste v Pardubicích působiště a sídlo. Naznačil jste při rozhovoru vybudování zcela nového objektu v horizontu dvou až tří let.

Pro mnohé bylo překvapením, když jsme opustili dům na Sukově třídě naproti zimnímu stadionu. Bylo to však logické rozhodnutí. Budova již morálně zestárla a svou nadměrnou velikostí nám přestala vyhovovat. Přestěhovali jsme se na kraj města do nově vybudovaných administrativních prostor ve Svítkově a soustředili vše "pod jednu střechu". Není to však trvalé řešení, neboť na břehu Labe, kousek od městského centra, chystáme překvapení.

Jak jste spokojen se svým týmem pracovníků, se kterým vás čekají zajímavé zakázky? Je tento tým odborníků dostatečný?

Plynostav se samozřejmě opírá o velmi zkušené pracovníky, dělníky i techniky, kteří mají obrovské zkušenosti z realizace staveb v nejnáročnějších podmínkách. Právě oni vždy tvořili a tvoří naši značku, tradici a dobré jméno. Ale nelze usnout na vavřínech. V souvislosti s novými aktivitami v zahraničí, o nichž jsem hovořil, hledáme právě nyní nové odborníky. Potřebujeme stavební inženýry a strojaře, kteří se domluví cizími jazyky. Chystáme se přijmout i čerstvé absolventy vysokých škol technického zaměření.

Sledujete vývoj nových technologii ve vašem oboru?

Samozřejmě. Využití nových strojů a technologií vždy hodnotíme i z hlediska úspor a celkové efektivity. Jsme ve spojení s předními světovými výrobci, od nichž pravidelně dostáváme všechny potřebné informace. Také se ovšem snažíme rozvíjet naše vlastní vývojové oddělení a naši pracovníci se účastní řady odborných seminářů a kurzů.

Jaká je tedy vaše vize do budoucnosti?

Kromě tuzemska, kde se hodláme podílet na zakázkách, při jejichž realizaci chceme zdokonalovat a stmelovat kolektiv našich odborných pracovníků, upíráme své pohledy k zajímavým příležitostem v zahraničí. Vedle již zmíněných lokalit jde o další země Středního východu a bývalého Sovětského svazu.

Děkujeme za přijetí
a odpovědi k rozhovoru

Jaroslav Pospíšil


www.plynostav-holding.cz