V Čechách a na Slovensku má Skanska zastoupení ve všech svých klíčových oborech: komplexní stavební nabídka v oblasti pozemních a dopravních staveb, developerská nabídka s řadou specializovaných služeb, vývoj a prodej komerčních projektů, vývoj a provozování projektů v oblasti PPP.

Po dvou letech se naše redakce Stavebních a investorských novin opět setkala s panem Ing. Jiřím Koudelkou, výkonným ředitelem divize Betonové konstrukce společnosti Skanska a. s. Má tak možnost seznámit své čtenáře s novinkami v divizi  za uplynulou dobu a s názorem na řešení stavební krize v rámci jeho divize.

Vážený pane řediteli, jaké změny se ve vaší divizi v poslední době udály?

Nejvýznamnější změnou v rámci naší divize byla akvizice společnosti SkyBau, s. r. o. na Slovensku. Tato společnost je jedna z nejvýznamnějších společností zabývajících se realizací monolitických konstrukcí. Touto akvizicí jsme zahájili proces budování obdobné divize Betonové konstrukce na Slovensku.
Pro naše obchodní partnery v oblasti dodávek betonových směsí je určitě důležitá personální změna na postu ředitele společnosti Skanska Transbeton, s. r. o. Tuto funkci vykonává pan Jiří Doležal od září letošního roku.

Jakou činnost vyvíjí a jakou šíři služeb poskytují vaše jednotlivé závody? Které to jsou?

Naše závody jsou plně vybaveny veškerými zdroji, které jsou potřebné k realizaci kompletních nosných železobetonových konstrukcí, a to včetně založení staveb pozemního, inženýrského a dopravního stavitelství.
Zákazníkovi umíme nabídnout kvalitní a efektivní výrobu a komplexní dodávky v oboru našeho podnikání. Podporujeme naše ostatní výrobní divize a jsme partnerem řady firem jak v Česku, tak na Slovensku.
Divize se skládá z 6 organizačních jednotek:
-    závod Speciální zakládání
-    závod Monolitické konstrukce
-    závod Prefa
-    Skanska Transbeton, s. r. o.
-    Lom Klecany, s. r. o.
-    SkyBau, s. r. o.
Služby divize spočívají na společném základním produktu, kterým je beton, výztuž a bednění s odpovídajícími výrobními a mechanizačními prostředky. Tyto produkty umožňují divizi nabídnout tržní a výrobní potenciál pro realizaci monolitických konstrukcí, prefabrikace, výroby, dopravy a čerpání betonových směsí a speciálního zakládání staveb. V maximální míře využíváme vlastních produktů a synergií divize a skupiny, díky kterým jsme schopni dosáhnout vysoké kvality díla a nejvýhodnější ceny pro zákazníka.

Na jaře letošního roku jsme psali o vývoji UHPC (ultra high performance concrete – vysokohodnotný beton) a jeho užití v praxi. Jakými dalšími směry se ubírá vývoj v tomto oboru?

Vývoj UHPC i vývoj dalších produktů z betonu jsou nezbytnou podmínkou pro rozvoj divize a náš úspěch na trhu. Prefabrikace nachází uplatnění v celém sektoru stavebnictví. Vývoj směřuje do předpínaných výrobků a konstrukcí, aplikace vysokopevnostních betonů a atypických prefabrikátů. Perspektivu mají prefabrikáty z lehkých konstrukčních betonů a také prvky, které tvoří pohledovou část staveb. Prefabrikáty v kombinaci s monolitickou konstrukcí budou stále vyhledávaným a uplatňovaným systémem výstavby.

Můžete vyjmenovat některé stavby, na kterých se vaše jednotlivé závody podílely?

Za poslední období mohu jmenovat realizace monolitických konstrukcí jako je projekt City Green Court, Onkologické centrum Plzeň, pavilony hrošince a slonince v pražské zoo. Prefabrikovaný skelet nové haly Baumaxu v Praze – Michli, haly Caltexu v Karviné, parkovacího domu ve Slaném a dodávky prefabrikátů na stavby dopravního stavitelství – protihluková stěna v Bohumíně – Skřečoni, na železniční trati Zbiroh – Rokycany případně prefabrikované nástupiště železniční stanice Trenčianská Teplá na Slovensku. Naše divize se podílí jak v oblasti založení stavby tak dodávkou prefabrikovaných prvků na dálnici D3 v jižních Čechách nebo dálnici R4 v oblasti Košice – Milhošť. Za naši nově zařazenou společnost SkyBau bych uvedl předání hrubé stavby projektu Eurovea v Bratislavě, Aupark a Cassovar v Košicích nebo právě dobíhajících BC Forum a Petržalka City v Bratislavě.

Jak byste popsal aktuální situaci vaší divize v českém stavebnictví v souvislosti s důsledky krize?

Postavení divize Betonové konstrukce uvnitř skupiny Skanska je dost specifické. Na rozdíl od ostatních divizí prakticky nerealizujeme práci pro finálního odběratele, tj. investora. Působíme, s ohledem na specializované zaměření našich závodů, zejména v pozici subdodavatele vůči generálně-kontraktorským divizím jak v oblasti pozemních tak dopravních staveb. V podobné pozici jsme i v situaci, kdy naši práci provádíme pro externí společnosti.

Současnou krizi pociťujeme ve dvou rovinách. Ta první spočívá ve výrazném snížení objemu prováděných prací. Ta druhá rovina, logicky navazující na tu prvou, je obrovský konkurenční boj, který vede ke snížení cen na hranici reálnosti. Reálnosti ve smyslu dosažení alespoň takové ceny, která pokryje náklady. Naše divize díky výrazné a silné vnitřní spolupráci je schopna docilovat konkurenčních cen. Bohužel častým jevem dnešní doby je, že řada především privátních zakázek je získána za ceny, které nepokryjí ani materiálové náklady a to je stopka pro naše snažení, protože v rámci politiky naší společnosti jednoznačně odmítáme usilovat o takovéto zakázky.

Jako velice negativní důsledek dnešní krize vidím mimo finanční stránku i další dva jevy. Důsledek tlaku na snižování ceny vede ke snižování kvality staveb. Je to dáno nejen tlakem na minimální cenu ale zároveň i tlakem na zkracování termínu. Tlak na získání zakázky vede v řadě případů zhotovitele k předkládání optimalizovaných technických řešení, které jsou po statické stránce na samé hranici norem a u některých případů bohužel i mimo tuto hranici, o čemž svědčí několik kolapsů konstrukcí, které jsme v nedávné době mohli zaznamenat v mediích.

Jaké je z vašeho pohledu východisko z krize?

Necítím se být kompetentní najít východisko z celosvětové stavební krize ani z krize v ČR. Musím však danou situaci řešit v rámci naší společnosti a zejména divize, za kterou jsem odpovědný. Vždyť jen v rámci společnosti čeká více jak 5 000 zaměstnanců a v rámci divize více než 800 zaměstnanců, že jim zajistíme práci a tím i stabilní životní úroveň jejich rodinám.
V naší divizi se snažíme našemu zákazníkovi najít vždy to nejlepší technické řešení při dodržení ceny, kvality a daných termínů díla. Hledáme nové příležitosti a to nejen na velkých projektech, ale cílíme do regionů na realizaci i menších zakázek. Spolupracujeme v rámci ostatních jednotek skupiny Skanska v Evropě. Realizovali jsme několik projektů v Polsku, Finsku, Švédsku. Hledáme uplatnění na trzích v Maďarsku, Rumunsku.
Věříme, že naši partneři oceňují náš profesionální přístup k řešení problémů a také námi používané technologie a materiály, které procházejí neustálým vývojem. Naši zaměstnanci tvoří zkušený a motivovaný tým, který se řídí pravidlem, že otevřená komunikace s objednatelem je jednou ze základních podmínek dobře odvedené práce.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil

Skanska a. s., divize Betonové konstrukce
tel.: 267 095 777
www.skanska.cz