Soutěž organizuje European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) a letošní slavnostní vyhlášení proběhlo 11. 9. 2018 v pražském NH Prague City hotelu u příležitosti akce 9th International Sympozium on Steel Bridges 2018. Sympozia i slavnostního vyhlášení soutěže se zúčastnilo celkem 220 delegátů z dvaatřiceti statů nejen z Evropy, ale i z USA, Kanady, Brazílie, Japonska, Číny, Indie, Malajsie, Alžíru nebo Turecka.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 35 mostních konstrukcí z 19 evropských zemí, z nichž mezinárodní porota vybrala vítěze ve dvou hlavních kategoriích – Silniční a železniční mosty, Lávky pro pěší a cyklisty. Dále porota udělila 2 speciální ceny – za evropské kulturní dědictví a za minimální zásah do stavby. Poslední oceněnou stavbu určila veřejnost v rámci hlasování na facebooku.

Mezi členy sedmimístné poroty se letos zařadili mimo jiné Georg Pendl (President of the Architects‘ Council of Europe), Aris Chatzidakis (President Elect of the European Council of Civil Engineers) nebo Roman Koucký (vedoucí kanceláře metropolitního plánu v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy).

Vítězný tým při přebírání ocenění

Na vítězné stavbě mostu na trati Hohenau – Přerov se podílely společnosti Správa železniční dopravní cesty (investor), Ing. arch Václav Kocián (architektonický návrh), Ing. David ­Rose z ­EXprojekt (projekční práce), Firesta-­Fišer, rekonstrukce, stavby (výroba ocelové konstrukce a generální dodavatel) a AŽD Praha (generální dodavatel).

Mostní objekt vítězné stavby se nachází v katastrálním území Poštorná, místní části města Břeclav na železniční trati Hohenau – Přerov v mezistaničním úseku trati. Objekt přemosťuje odlehčovací rameno řeky Dyje a převádí dopravu 2. tranzitního železničního koridoru, který je součástí „Severojižní magistrály“.

Předmětem rekonstrukce bylo odstranění technicky nevyhovujícího mostu v km 80,930 trati a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Tři po sobě jdoucí konstrukce v původním stavu byly nahrazeny mostem o jednom otvoru dle požadavku Povodí Moravy. Nová nosná konstrukce mostu je ocelová s ortotropní mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. Hlavní nosníky působí jako tzv.„síťovaný oblouk“, kdy trám hlavního nosníku je vyztužen netuhým obloukem a prostor mezi obloukem a trámem vyplňuje systém táhel v síťovaném uspořádání. Uložení mostu je šikmé, s přesazením hlavních nosníků o délku 8,07 m. Teoretické rozpětí hlavních nosníků činí 97,50 m. Každou kolej převádí jednokolejný most – jde tedy o dvě jednokolejné nosné konstrukce. Celková délka mostu je 129,9 m, šířka 16,9 m a hmotnost ocelové konstrukce 1900 t. Most byl uveden do provozu v srpnu roku 2018.

Další oceněné stavby najdete ve fotogalerii.

Ing. Marek Janda, tajemník
České asociace ocelových konstrukcí