Společnost nabízí domácím i zahraničním klientům komplexní služby v oblasti investiční výstavby, od vyhledání vhodného pozemku, zpracování projektové dokumentace až po realizaci a předání funkčního díla objednateli s následnou technickou správou objektu. Její specializací jsou pozemní stavby a to především průmyslové, logistické a administrativní objekty. Rozsáhlé zkušenosti s realizací náročných průmyslových celků garantují klientům, že výsledné dílo bude provedeno na nejvyšší technické úrovni za použití inovativních řešení. Heberger CZ jako aktivní a zakládající člen České rady pro šetrné budovy uplatňuje ve svých projektech principy šetrného stavebnictví, což vede ve svém důsledku ke snížení energetické náročnosti a úspoře provozních nákladů během užívání objektu.

Společnost v rámci komplexních služeb klientům také zajišťuje zpracování a schválení studie vlivu na životní prostředí EIA. Vypracování této studie bylo také podmínkou získání stavebního povolení pro výstavbu výrobního areálu s administrativní budovou společnosti Eichenauer. Příprava projektové dokumentace výrobního závodu probíhala od listopadu 2014. Samotná stavba byla dokončena v ­září 2016.
Výrobní závod se nachází v průmyslové zóně Zábědov u Nového Bydžova. Jednalo se o výstavbu nového areálu na klíč včetně vyhotovení realizační dokumentace pro německého výrobce výlisků z granulátu a kompletace samotných výrobků.

Objekt je rozdělen do tří částí. Zahrnuje výrobní halu, skladovou halu a třípodlažní administrativní budovu. Celková zastavěná plocha všech objektů je 6 000 m2. Haly i administrativní budova na sebe vzájemně navazují svým vzhledem. V administrativní části se nachází kanceláře, kuchyňky, jídelna, šatny a sociální zařízení. Jsou zde umístěna schodišťová jádra. Interiér budovy navozuje pocit sladěnosti a jednoduchosti, což podtrhuje barevným provedením v bílých a šedých odstínech, ve kterých byly rovněž provedeny obklady a podlahové krytiny. Je vhodně doplněn kontrastními antracitovými dveřmi a okenními rámy. Barva nábytku je laděna do bílé a červené. Kontrastním prvkem fasády na administrativní budově je tzv. červený břit s obkladem z kompozitních hliníkových desek, který odděluje vstupy do kancelářské části a provozní části objektu.

Novostavba hal je rozdělena na dvě jednolodní haly s betonovými nosnými sloupy a betonovými střešními vazníky s délkou 24 m a 30 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet, dodávaný naší sesterskou společností PREFA PRAHA a. s. Obvodový plášť tvoří lehké sendvičové panely. Střešní plášť je řešen jako trapézový plech s klasickým pořadím vrstev. Zásobování hal je zajištěno nakládkou pod přístřešky na jižní a severní straně včetně nakládacích můstků, které jsou zapuštěny pod úroveň podlahy. Ve výrobní hale je umístěn jeřáb, jehož jeřábová dráha je uchycena k prefabrikovaným vazníkům.

Před objektem se nachází parkovací plocha pro zaměstnance a na jižní straně, u hlavního vjezdu, je situován přístřešek pro kola.

Při realizaci stavby byla zaměřena pozornost na maximální kvalitu konstrukcí a povrchů. Důvodem byly zvýšené požadavky německého investora v souladu s německými normami a předpisy. Pro celý výrobní areál bylo vypracováno optimalizované technické řešení, které přispívá ke zvýšení úspor provozních nákladů a zvýšení provozního a uživatelského komfortu. Technický návrh klade důraz na maximální funkčnost a úsporu provozních nákladů a tím i na minimální dopad na životní prostředí.

 

foto: Tomáš Malý

 

HEBERGER CZ s. r. o.
Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10
tel.: +420 244 000 111, fax: +420 244 000 112
e-mail: heberger@heberger.cz, www.heberger.cz