Spolupráci polských a českých firem je nejlépe vidět v pohraničních oblastech, ale její rozsah je mnohem větší. Řada obchodů probíhá i mezi firmami ve vnitrozemí, o čemž svědčí skutečnost, že se hospodářské spolupráce s Polskem zúčastňuje 9 000 českých firem. Česká republika je třetím největším odběratelem zboží a služeb z Polska a navzdory krizi se export zvýšil v roce 2013 o 4,0 procent.

Pro polské firmy ze stavební branže je to jasný signál, že v Čechách je velký zájem o výrobky „Made in Poland“. Z výrobců stavebních materiálů a stavebních služeb, které zkoumal ASM-Market Research and Analysis Centre, plánuje téměř 73 % respondentů rozvíjet export a Čechy a Morava jsou třetím nejčastěji uváděným směrem další expanze. Zástupci polských firem zdůrazňují, že to, čím se liší jejich výrobky ve srovnání s konkurencí, je vysoká jakost a rozumná cena.

Ze stejného šetření provedeného mezi českými zákazníky vyplývá, že si rovněž nejvíce u polských výrobků a stavebních služeb cení jakost a cenu. Kladně hodnotí také inovaci a dostupnost výrobků a služeb. Dodatečně poukazují na elasticitu polských firem.

To způsobuje, že polské keramické výrobky a zednické malty mají velké uznání u českých odběratelů. Podnikatelé, kteří se zúčastnili výzkumu, projevovali rovněž zájem o polský plech a střešní krytiny a experti věnovali zvláštní pozornost truhlářství dveří a oken, materiálům konečné úpravy, topným a izolačním prvkům. V nabídce služeb budí zájem českých firem polské geodetické a geologické služby (s ohledem na jejich odbornost), opravárenské a montážní práce.

Zveme vás k návštěvě výstavních stánků polských firem na veletrhu IBF BRNO ve dnech 23. - 26. dubna 2014

Další informace:
Polská hospodářská komora (Konzorcium Polské stavebnictví), ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. +48 22 630 97 23, www.polskie-budownictwo.pl