Skupina VINCI Construction CS spojuje na dvě desítky společností a provozoven, z nichž některé za sebou mají víc než sedmdesátiletou historii, a zaměstnává čtyři tisíce profesionálů ze všech oblastí stavebnictví a ve všech regionech České a Slovenské republiky.

„Svým partnerům a zákazníkům dodáváme komplexní portfolio služeb souvisejících s výstavbou silnic, železnic, mostů, pozemních i vodohospodářských staveb. Disponujeme vlastní surovinovou základnou, akreditovanými
laboratořemi a specializovanými
provozovnami. Zakládáme si na multioborovosti, komplexním a efektivním řešení, ­profesionalitě a vysoké kvalitě práce,“ sdělil generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS, Ing. Martin ­Borovka.

Značky Skupiny VINCI Construction CS se mohou pochlubit celou řadou jedinečných projektů i stavebních akcí. Výjimečné, technologicky unikátní a mediálně velmi sledované bylo například otočení obou polovin železničního mostu na stavbě D35 Ostrov – Časy, na kterém se podílela EUROVIA CS, Stavby mostů a FREYSSINET CZ.

Vloni jsme také ­zprovoznili mimoúrovňovou křižovatku Rádelský mlýn, která ­nahradila původní nebezpečné křížení. ­EUROVIA SK loni dokončila obchvat Prešova. Pracovali jsme na železniční trati mezi Lysou nad Labem – Čelákovicemi, jejíž dominantou je most přes Labem. Konstrukce mostu vznikla v naší provozovně v OK ­Třebestovice. Za pouhých šest měsíců jsme postavili a předali k užívání novou tramvajovou smyčku u Depa Hostivař v Praze.

SMP Vodohospodářské stavby realizovaly opravu a rozšíření čistírny odpadních vod a kontaminovaných vod v Praze Ruzyni, stejně tak i intenzifikaci odpadních vod ve Vraném nad Vltavou. Letos pak dokončila práce na sanaci vodojemu Flora v Praze.

PRŮMSTAV se podílel na rekonstruovali Národního muzea. Za svou 70letou působnost postavil tisíce nových bytových domů, průmyslových hal a pracoval také na řadě architektonicky výjimečných projektech.


Skupina VINCI Construction CS realizuje ročně okolo 1800 projektů na území celé České i Slovenské republiky. Disponuje surovinovou základnou, kam patří lomy, obalovny. Myslí na životní prostředí, a proto buduje nové recyklační dvory na opětovné zpracování stavebních materiálů. Za tímto účelem investuje stovky milionů korun do nových technologií a moderních strojů, které jsou šetrnější. Má k dispozici specializované výrobny na betonové prefabrikáty, ocelové konstrukce a mostní dílce. Součástí Skupiny jsou rovněž akreditované laboratoře. Skupina VINCI Construction CS je rovněž významným regionálním zaměstnavatelem, celkem zde pracuje více jak 4000 lidí.