"Jsme vítězi digitální transformace. Během pandemie jsme v tomto ohledu silně pokročili v našich firemních procesech. Díky silnému globálnímu týmu a našemu inovativnímu portfoliu jsme tak byli schopni ještě rychleji reagovat na požadavky trhu. Jsme agilní a inovativní a budeme důsledně pokračovat v našem kurzu vytváření hodnot a udržitelného růstu," vysvětluje Andreas Lapp, předseda představenstva společnosti Lapp Holding AG, a dodává: "Velmi nám pomohla skutečnost, že jsme během pandemie nemuseli uzavřít žádnou společnost skupiny Lapp."

Hospodářské výsledky společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.

Hospodářské výsledky společnosti LAPP Czech Republic byly v roce 2020/21 ovlivněny významným oživením poptávky zejména v druhé polovině hospodářského roku souvisejícím s celosvětovým ústupem pandemie COVID. Zejména poslední čtvrtletí předčilo všechna očekávání, tržby narostly ve srovnání s rokem předešlým o desítky procent. Celkové tržby byly také pozitivně ovlivněny růstem ceny mědi, která byla na začátku roku obchodována za 560 eur/100 kg a na konci roku za 800 eur/100 kg. Vliv na výsledky mělo také nezbytné zvýšení cen v červnu 2021, které bude pokračovat a ovlivňovat tržby také v dalším hospodářském roce. Růst tržeb v celkové výši 14 procent byl dán 20procentním růstem tržeb za vlastní výrobky a služby a 12procentním růstem za prodej zboží.

René Sedlák, ředitel a jednatel společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.


V tomto hospodářském roce očekává společnost významný růst tržeb, jak v prodeji zboží, tak zejména v prodeji vlastních výrobků a služeb. Prodej zboží bude ovlivněn i nadále vysokou cenou mědi, dalším růstem cen a zejména udržením vysoké poptávky. Rozšířením výrobních kapacit a přesunem výroby z jiných evropských zemí se zvýší tržby z prodeje vlastních výrobků o minimálně 50 procent.

„Nejvýznamnější změnou bude dostavba nové výrobní haly, která umožní zvýšení kapacity stávajících prostorů na výrobu kabelové konfekce neboli kompletního kabelového řešení na míru. Kromě výroby kabelových svazků zde bude prostor a technologie i pro výrobu konfekcionovaných servokabelů nebo expanzivní obor e-mobility. „Rádi bychom v následujících letech navýšili počet zaměstnanců o několik stovek,“ říká René Sedlák, jednatel společnosti LAPP Czech Republic a dodává: „Bohužel v reakci na nepředvídatelnou situaci na Ukrajině a s tím související nově vzniklou celosvětovou situaci v oblasti zdrojů, obchodu a v neposlední řadě mezinárodních i lidských vztahů, mohu jen stěží předvídat další vývoj. Můžu se však osobně zaručit, že společně se svými kolegy uděláme maximum pro to, abychom dostáli svým závazkům vůči našim zákazníkům a zároveň podpořili jistotu a férové pracovní podmínky zaměstnanců, jak jsou u nás zvyklí,“ zakončuje své vyjádření René Sedlák.

Společnost LAPP Czech Republic s.r.o. si i nadále zachovává čelní postavení v oblasti distribuce průmyslových kabelů a kabelového příslušenství na českém a slovenském trhu a v oblasti výroby kabelové konfekce v rámci evropských výrobních aktivit skupiny LAPP.


Podrobné informace o výsledcích skupiny LAPP


Největší nárůst v historii skupiny LAPP

Nárůst obratu ve výši 295 milionů eur je zdaleka největším v historii skupiny LAPP. Velký podíl na tom měla průměrná cena mědi, která oproti předchozímu roku výrazně vzrostla (+38,5 procenta). Vývoj měny měl jen nepatrný vliv, když v porovnání s předchozím rokem poklesl o 1,4 procenta. Po očištění o tyto vlivy mědi a měny došlo k reálnému a stále velmi silnému nárůstu obratu o přibližně 16,3 procenta. „Tento výrazný nárůst je v podstatě důsledkem zřetelného oživení trhu v průmyslovém prostředí v kombinaci s nárůstem tržního podílu a byl podpořen obecnými efekty dohánění v dodavatelských řetězcích," zdůrazňuje Jan Ciliax, finanční ředitel společnosti Lapp Holding AG.

Výrazný růst ve všech regionech

Tržby z prodeje se úspěšně vyvíjely ve všech regionech skupiny Lapp. V regionu EMEA (Evropa, Blízký a Střední východ a Afrika) vzrostl obrat oproti předchozímu roku o 25 procent na 1 045 milionů eur. Podíl obratu z tohoto regionu zůstal nezměněn a činil přibližně 73 procent. V regionu APAC (Asie a Tichomoří včetně Indie) se obrat zvýšil ještě výrazněji a na konci roku dosáhl 242 milionů eur, což je přibližně o 37 procent více než v předchozím roce. Zde měla pozitivní vliv zejména regionální přítomnost společnosti LAPP s výrobními a vývojovými kapacitami v Indii, Číně, Koreji a Indonésii. Mimořádně silný růst o 16 procent na 137 milionů eur zaznamenal také americký region (Severní, Střední a Jižní Amerika), poté co obrat v tomto regionu zůstal v předchozím roce navzdory pandemii stabilní.

Stabilní a silné finance

Majetková a finanční situace společnosti LAPP je mimořádně stabilní a silná. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se ve srovnání s předchozím rokem výrazně zvýšil o přibližně 51 procent na 140 milionů eur. Zisk před zdaněním (EBT) vzrostl z 30 milionů eur v předchozím období na 82 milionů eur (+3,2 procentního bodu návratnosti tržeb), a to i přes výrazné zvýšení nákladů v oblasti nákupu a dodavatelských řetězců. Vlastní kapitál výrazně vzrostl na přibližně 390 milionů eur; poměr vlastního kapitálu zůstal na trvale vysoké úrovni 42,3 procenta (v předchozím roce 45,7 procenta).

Výsledky skupiny LAPP

Výrazný nárůst investic

Navzdory pandemii a s ní související ostražitosti v oblasti nákladů skupina Lapp i v uplynulém hospodářském roce výrazně investovala do nehmotného i hmotného majetku, a to cíleně ve výši přibližně 26 milionů eur. Zvláštní důraz byl kladen na projekty v oblasti softwaru a digitalizace, jakož i na rozšíření a harmonizaci globálních systémů ERP (SAP HANA). Investice do nemovitostí, strojů a zařízení se zaměřily na výrobní a logistické závody v Evropě a Koreji a také na vlastní certifikovanou vývojovou laboratoř pro společnost Lapp Mobility GmbH.

Kromě těchto investic navýšila skupina Lapp k 1. červenci 2021 svůj menšinový podíl v italské skupině KU/Unika na 100 procent a kompletně převzala tyto společnosti do skupiny Lapp.

Více zaměstnanců po celém světě

Rozšířením kapacit, zejména v oblasti výroby a logistiky, se počet spolupracovníků po celém světě (bez pronajatých pracovníků) zvýšil k 30. září o 7,2 procenta na 4 586 zaměstnanců. Nárůst v obchodních odděleních (+8,5 procenta) byl vyšší než v provozních odděleních (+5,6 procenta). V zájmu zajištění ziskového a nadprůměrného růstu v budoucnu směřovaly investice zejména do rozvoje digitálních dovedností zaměstnanců. Pod heslem "Kultura celoživotního vzdělávání a důvěry" nabízí LAPP k tomuto účelu řadu digitálních formátů. "Je pro nás obzvláště důležité, abychom se ještě více zaměřili na myšlenku ONE LAPP. Zde chceme spojit agilitu a individuální orientaci na zákazníka s globálně jednotnými procesy a pokyny. To je základem našeho dalšího úspěšného růstu," vysvětluje Andreas Lapp.

LAPP se zabývá aktuálními průmyslovými trendy

Průmyslová komunikace je v centru vývoje nových produktů a služeb společnosti LAPP. V uplynulém hospodářském roce se společnosti LAPP podařilo v této oblasti díky inovativním řešením obzvláště silně růst. Produkty založené na ethernetu zaznamenaly 32procentní nárůst obratu. V regionu Severní Ameriky se obrat v oblasti průmyslové komunikace zvýšil o celých 38 procent. Velký zájem na trhu vzbudilo uvedení novinky ETHERLINE® GUARD, což je monitorovací zařízení, které sleduje životnost, účinnost a výkonost zvláště namáhaných datových kabelů a díky prediktivní údržbě tak snižuje riziko poruchy na koncovém zařízení. Společnost Lapp Mobility GmbH představila na veletrhu IAA svůj nový MOBILITY DOCK. Jedná se o nové, prostorově úsporné nabíjecí zařízení, které umožňuje v kombinaci s libovolným nabíjecím kabelem typu 2 nabíjení elektromobilu z běžné domácí zásuvky.

ETHERLINE® GUARD


"Společnost LAPP stojí v popředí hlavních průmyslových trendů a aktivně se podílí na výzkumu," uvedl Georg Stawowy, technický ředitel společnosti Lapp Holding AG. Protože jednopárový ethernet (SPE) je klíčovou technologií v oblasti Smart Factory, je společnost LAPP zapojena do SPE Industrial Partner Network (sítě průmyslových partnerů SPE) a nabízí vhodné portfolio kabelů ETHERLINE® T1. Společnost LAPP vidí velký potenciál také v rozšiřování technologií na bázi stejnosměrného proudu pro průmyslové výrobní provozy. Také zde již společnost uvedla na trh vlastní portfolio DC kabelů a je aktivní ve výzkumném projektu DC-Industry 2, který je podporován německou vládou. Dále bylo rozšířeno klasické produktové portfolio ve všech produktových oblastech. Patří sem například nový hybridní servokabel ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS pro moderní pohony. Společnost LAPP představila také jako první dodavatel na trhu bezolovnatou mosaznou kabelovou vývodku SKINTOP®. Georg Stawowy: "Snažíme se ovlivnit celý materiálový cyklus a pracovat na tom, aby mohlo být v budoucnu olovo zakázáno v celém dodavatelském řetězci."

ETHERLINE® T1Velmi úspěšně se rozvíjí také výroba kabelová konfekce pod názvem ÖLFLEX® CONNECT. Společnost LAPP například převzala kompletní montáž kabelových svazků plně elektrického vstřikovacího stroje pro společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH ve Schwaigu u Norimberka. To umožnilo zákazníkovi výrazně zvýšit produktivitu. Dalším příkladem je nizozemský výrobce pil HARWI: s pomocí hotových svazků LAPP se doba výroby stroje zkrátila o čtyři hodiny. "Úspěch našeho zákazníka je nakonec i naším úspěchem," zdůraznil Georg Stawowy.

Kabelové svazky pro Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH


Společnost LAPP také těží z rozmachu fotovoltaického průmyslu. V této oblasti, kde společnost nabízí již řadu let přizpůsobené portfolio produktů, zaznamenala růst o 32 procent. Jedna z největších zakázek pochází z Jižní Koreje. LAPP dodává kabely pro fotovoltaické elektrárny v areálu Saemangeum - dosud 2 700 kilometrů.

Speciální příklady aplikací

Kromě výše uvedených úspěšných příkladů společností Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH a HARWI vyvinula společnost LAPP pro skupinu Ocado mimořádně prostorově úsporné řešení pro intralogistiku. Ocado je celosvětově působící britský výrobce intralogistických systémů se zaměřením na automatizovaná logistická centra. S cílem snížit hmotnost a náklady vyvinula společnost Ocado pro svá automatizovaně řízená vozidla (AGV) nový prostorově úsporný pohonný systém, který může ve skladu přepravovat a distribuovat produkty. Podobně malé muselo být řešení konektivity. Speciálně pro tuto aplikaci vyvinula společnost LAPP v Asii prostorově úsporný přizpůsobený konektor, který je součástí kabelového svazku ÖLFLEX® CONNECT pro pohonný systém tohoto AGV.

Společnost LAPP rozšiřuje své odborné znalosti také v oblasti solární techniky. Dodala potřebná řešení konektivity pro největší solární park v Dominikánské republice, který vybudovala společnost F&S solar z německého Euskirchenu. Na ploše dvou kilometrů čtverečních se nachází 215 000 fotovoltaických modulů s výkonem 58 megawattů. Pro tento udržitelný projekt dodala společnost LAPP 1 060 kilometrů kabelů pro připojení modulů, 34 kilometrů připojovacích kabelů stejnosměrného proudu, 39 kilometrů optických kabelů pro přenos dat a 115 kilometrů hliníkových kabelů pro část středního napětí.

Další úspěšný příběh pochází od společnosti Lapp Mobility GmbH, která je nově založeným podnikem skupiny LAPP. Tato společnost dodává kabely HELIX a spirálové nabíjecí kabely pro automobilku Hyundai v Německu. Tyto nabíjecí kabely se používají pro elektrická vozidla Kona Electric, Ioniq Electric a Ioniq Plug-In Hybrid. Poptávka po řešení nabíjení od společnosti LAPP neustále roste. Od roku 2022 se naše nabíjecí kabely používají také pro novou, čistě elektrickou řadu IONIQ a ve společnosti KIA Germany, sesterské společnosti koncernu Hyundai.

Zaměření na ekologickou transformaci

Vedle digitální transformace se společnost LAPP zaměřuje na ekologickou transformaci. Klade důraz na ekologicky šetrné a udržitelné hospodaření a odpovědné využívání všech přírodních zdrojů.

Jedním z hlavních cílů pro nadcházející roky je snížení stopy CO2 u výrobků společnosti LAPP. "Stanovili jsme si cíl dosáhnout do roku 2025 snížení emisí CO2 u našich výrobků o 20 procent," říká Jan Ciliax, který je v představenstvu společnosti Lapp Holding AG zodpovědný za udržitelnost. Za tímto účelem zjišťuje v současné době společnost LAPP stopu CO2 u svých výrobků a identifikuje možnosti optimalizace. V cílených projektech pracuje po celém světě na konstrukci výrobků, používání udržitelných materiálů a využívání energie ve výrobních procesech.

"Je důležité dívat se na životní cyklus našich výrobků komplexně, od dodavatelů surovin až po dodání zákazníkovi (cradle-to-gate), a nesoustředit se pouze na spotřebu energie pro budovy a výrobu," zdůrazňuje Jan Ciliax. Společnost LAPP také stále více směřuje své portfolio k zákazníkům z oblasti udržitelných průmyslových odvětví a již několik let nabízí na míru šitá řešení konektivity pro fotovoltaické a větrné elektrárny a také elektromobilitu.

V posledních letech zintenzivňuje společnost LAPP své úsilí o optimalizaci spotřeby energie v prodejních a výrobních budovách. Od roku 2019 se v Německu používaná zelená elektřina plošně. Díky geotermálnímu vytápění, fotovoltaickému systému a zelené střeše hraje evropská centrála LAPP ve Stuttgartu od svého vybudování v rámci skupiny Lapp průkopnickou roli v oblasti udržitelné výstavby.

Výhled na aktuální hospodářský rok

K datu sestavení účetní závěrky 30. září 2021 byl objem zakázek o úctyhodných 130 procent vyšší než v předchozím roce. Navzdory citelným dopadům pandemie, problémům v zásobování a vysokým nákladům na suroviny hodnotí společnost LAPP i hospodářský rok 2021/22 poměrně pozitivně a předpokládá další mírný růst obratu ve všech regionech. Aby tento růst podpořila digitálně, zákaznicky a regionálně, plánuje společnost LAPP v příštích letech rozsáhlé investice v řádu stovek milionů eur.

Pro více informací navštivte webové stránky www.lapp.cz