... předcházet? Odpovědí je prevence a sázka na kvalitní komponenty.

Prevence
Požáry bývají často spojeny s tepelnými projevy vznikajícími na přechodových odporech, zkratových jevech nebo ve spojení s přetížením elektrických obvodů. Měli byste proto věnovat pozornost výběru vhodného zabezpečovacího zařízení, které celý systém a připojené spotřebiče dokáže ochránit.

Samozřejmostí by měla být volba produktů, jež jsou pro ochranu přímo určeny. Navíc mají jasně dohledatelný původ, záruční list a certifikát o tom, že splňují platné předpisy (ČSN). Zodpovědný a spolehlivý distributor vám bude umět poradit, jaký produkt vybrat, a současně doporučit obchodního partnera na montáž.

Správně provedená instalace a údržba elektrických zařízení přispívají k jejich dlouhodobé spolehlivosti. Kvalifikovaný elektrikář může identifikovat potenciální problémy, provádět preventivní opatření a minimalizovat tak riziko poruch a elektrických havárií. „Kvalitní a certifikovaný elektrikář by měl ve výběru vhodných zařízení, jejich zapojení i kontrole optimálního fungování hrát klíčovou roli,“ doplňuje Michal Růžička, produktový manažer společnosti NOARK Electric, která se specializuje na elektroinstalační komponenty po celém světě.

V neposlední řadě je naprosto zásadní provádět pravidelné revize elektroinstalací a při užívání běžných elektrospotřebičů průběžně kontrolovat jejich stav. „Například jestli není prodřený elektrický kabel, nepřepalují se součástky atd. Pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, nechte přístroj raději zkontrolovat odborníkem,“ uvádí Růžička.

Sázka na kvalitu = nevybírat jen podle ceny
Cena výrobku nesmí být hlavním kritériem pro výběr výrobku. Přednost by měly dostat technické specifikace a údaje o spolehlivosti zabezpečovacích i rozváděcích prvků. Nízká reklamovatelnost jen několika desítek kusů na stotisícové prodeje rovněž může napovědět, že jde o kvalitní výrobek, který vaši domácnost a připojená zařízení spolehlivě ochrání.

 

Proudový chránič Ex9L-N 4P 63A AC 30mA 6kA EU

 

Doporučení pro domácnosti
Právě spolehlivost a nízká reklamovatelnost jsou silnými stránkami produktů společnosti NOARK Electric, například proudového chrániče Ex9L-N, 6 kA, který je vhodný zejména do domácností. „Jde o zabezpečovací prvek, jenž chrání před nebezpečným dotykovým napětím i proti požáru. Odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka,“ vysvětluje Růžička.

Chrániče jsou založeny na klasické konstrukci s permanentním magnetem. Výhodou této technologie je napěťová nezávislost vybavovací funkce. „Pro zákazníky jsou 6kA verze proudových chráničů Ex9L-N k dispozici ve dvou- a čtyřpólové verzi. Rozsah jmenovitého proudu se může pohybovat od 16 do 63 A a jmenovitý reziduální proud od 10 do 500 mA chrání osoby v případě přímého kontaktu s živou či neživou částí při poruše,“ říká Růžička a pokračuje: „Proudové chrániče jsou vhodné pro instalace ve velkém rozsahu teplot od –25° do 60 °C a mohou se pochlubit nízkou reklamovatelností 0,099 %. To znamená, že se nám z prodaných 300 tisíc kusů loni vrátilo jen 290, což svědčí o vysoké kvalitě zpracování a spolehlivosti produktu.“

Pravidelné testování usnadní „T“
Proudové chrániče ovšem musejí být pravidelně testovány – ideálně každých šest měsíců v suchém a bezprašném prostředí a každý měsíc v náročnějších podmínkách (typu staveniště, venkovní obvody nebo výrobní provozy). V případě netestování magnetických proudových chráničů může dojít ke zmagnetizování vypínacího mechanismu, a tím k nepřesnému vyhodnocení unikajícího proudu, což může vést k fatálním důsledkům.

Všechny proudové chrániče jsou vybaveny testovacím tlačítkem na čele produktu s označením „T“. Jeho stisknutím se simuluje únik proudu a v případě správné funkce vypne elektrický obvod. Uživatel, revizní technik nebo elektrikář snadno a rychle ověří správnou funkci chrániče. „Před testem určitě doporučuji upozornit všechny osoby v objektu, že bude krátkodobě přerušena dodávka elektrické energie. Pokud nebude zjištěn žádný problém, je možné chránič znovu zapnout a dodávku energie obnovit,“ radí Michal Růžička.