Zároveň byl velmi kladně hodnocen nový firemní corporate design včetně nově modifikovaného loga a dokumentace. Nyní přichází fáze zavádění výrobků na jednotlivé trhy, kde český trh zaujímá v exportu jedno z předních míst.

Změny v produktových řadách byly cíleny zejména do oblasti regulační techniky a o něco méně zasáhly konstrukci hydrauliky, kde výrobky Reflex vykazují velkou robustnost, provozní spolehlivost a několik patentovaných řešení.

Základním cílem nového designu řídících jednotek byla univerzálnost a jednoduchost obsluhy. Výsledkem práce vývojářů jsou dvě řídící jednotky, které pokryjí prakticky veškerou automatizovanou techniku Reflex. Tuto univerzálnost ocení kromě montážních firem také provozní a servisní technici a to jak při samotné obsluze řídících jednotek tak i případně při zajišťování servisu a údržby.
Základní regulací je řídící jednotka Reflex Basic. Ta komunikuje pomocí dvouřádkového podsvíceného displeje v plném textu v českém jazyce. K dispozici je mimo jiné rozhraní RS485, digitální kontakt pro hlášení sumární poruchy a digitální vstup například pro kontaktní vodoměr.

Pokročilá řídící jednotka Reflex Touch navíc disponuje grafickým TFT displejem s integrovanými příručkami, dalším rozhraním RS485, 2 analogovými výstupy pro snadnou parametrizaci, rozhraními pro Bluetooth, HMS-Network a KNX, a současně slotem pro paměťové karty SD. Integrování řídících jednotek do nadřazených regulačních systému je tak jen otázkou volby vhodného komunikačního protokolu. Velkou výhodou je možnost zobrazit schéma zapojení zařízení s indikací provozních hodnot a aktivních řízených prvků. Ke každému parametru lze zobrazit rozsáhlou nápovědu, popřípadě kompletní návod k obsluze.

Udržování tlaku, automatické doplňování a odplyňování v soustavách do cca 400 kW
Optimální řešení pro soustavy do uvedeného tepelného výkonu je kombinace expanzní membránové nádoby a zařízení Servitec. Udržování provozního tlaku přebírá správně nastavená expanzní nádoba a zajištění doplňovaní a odplyňování soustavy pak provádí odplyňovací automat Servitec. Zařízení Servitec provádí odplyňování za přispění podtlaku ve vakuové komoře nástřikem vody do vakua.

Soustavy s výkonem do 8 MW
Pro uvedené soustavy lze výhodně použít čerpadlový expanzní automat Variomat, který zajistí nejen udržování tlaku v soustavě, ale i důkladné odplynění za barometrického tlaku a doplňování. Zvětšený objem soustavy při zahřátí se přepouští do beztlaké nádoby expanzního automatu a zpět při chladnutí se vrací pomocí čerpadla. V beztlaké nádobě dochází k odplyňování vody (místo s nejnižším tlakem), kde si voda na základě fyzikálních zákonů udrží jen minimální nasycenost plynem. Postupně se sníží koncentrace rozpuštěného plynu v celé soustavě na takovou úroveň, že v žádném místě soustavy při provozním tlaku nedojde k jeho uvolnění. Navíc je v nádobě ­Variomat otopná voda oddělena od okolní atmosféry butylovým vakem, čímž je zamezeno jakékoliv možné zpětné kontaminaci již jednou odplyněné ­vody ­atmosférickým vzduchem.

Soustavy s výkonem nad 8 MW
Udržování tlaku, doplňování a odplynění v rozsáhlých soustavách lze řešit expanzními automaty Variomat Giga. Pracují na stejném principu jako Variomat, nicméně posouvají rozsah použití i pro nestandardně velké aplikace. K dispozici je mnoho kombinací hydraulických a řídících modulů podle požadavků na výkon a stupeň řízení.

Pro nestandardní aplikace mimo rozsah sériově vyráběných typů lze zařízení Variomat Giga navrhnout individuálně podle konkrétní soustavy a požadavků projektanta.

Podtlakové odplyňování, automatické doplňování
Jakýkoliv stávající expanzní systém lze doplnit odplyňovacím automatem Servitec. Tento automat přepouští vodu ze soustavy do podtlakové trubky a zpět v závislosti na nastaveném režimu odplyňování. Odplyňování vody se tak odehrává ve vakuu, které je vytvářeno dýzou. Dýza se rozprašuje nastřikovanou vodu a je dimenzována tak, že „nestačí“ čerpadlu, které vodu vrací do soustavy a vyprazdňuje vakuovou trubku rychleji, než se voda plní dýzou. Ve vakuu je rozpustnost plynů ve vodě téměř nulová. Při dosažení spodní hladiny čerpadlo vypne, hladina v trubce začne stoupat a vytlačí uvolněný plyn přes speciální armaturu do atmosféry. Servitecem můžeme soustavu také plnit, čímž v počátku odstraníme až 80 % dusíku a kyslíku obsaženého ve vodě vodovodního řádu. Také v průběhu provozu prochází veškerá doplňovací voda tímto podtlakovým procesem odplyněním. Servitec může spolupracovat s jakýmkoli expanzním zařízením a je velice vhodný pro rekonstrukce systémů a pro soustavy, kde jsou problémy se zavzdušňováním. Standardní sériové velikosti vystačí pro objemy soustav až 200 m3, rozsáhlejší soustavy lze řešit v rámci zakázkové výroby.

Reflex CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 272 090 311, fax: 272 090 308
e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz.cz