Nová typová řada svítidel FUTURA
Tato řada navazuje na úspěšnou sérii svítidel PRIMA, dosahující v provedení do průmyslových prostorů s vysokými požadavky na osvětlení maxima, kterého lze použitím standardních lineárních zdrojů T5 docílit. LED svítidlo FUTURA je inovativní od zahájení jeho vývoje, přičemž nejde o polovičaté řešení ve snaze využít současnou masivní poptávku po nových světelných zdrojích, ale o skutečně profesionální řešení problematiky využívání LED, doložené potřebnými certifikáty (ESČ, ENEC a CB) pro prodej na našem i zahraničním trhu. Nevýhoda konkurenčních LED svítidel určených pro průmysl v krytí proti tryskající vodě spočívá především ve snaze začlenit LED moduly do svítidel pro standardní zářivky. V tom je zásadní rozpor, tedy mezi konstrukcí takového svítidla a fyzikálními parametry použitého LED světelného zdroje a napáječe. Takovéto svítidlo není schopno dostatečně odvádět vygenerované teplo, což vede k neefektivnímu využívání maxima světelného toku LED modulu a současně k nezanedbatelnému zkrácení celkové životnosti svítidla.

FUTURA je LED svítidlo vhodné do průmyslového prostředí. Je v krytí IP66, jež vyhovuje zvýšeným teplotám okolí až 45 °C. Ve svítidle je použit nový způsob odvodu tepla od elektro komponent (napáječ a LED moduly). Do plastové základny svítidla jsou technologií vstřikování se zástřikem implementovány hliníkové chladiče navržené speciálně pro toto svítidlo. Působením chladiče je teplota svítidla udržována pod kritickou teplotou, která jinak vede ke zkrácení životnosti jak LED modulů, tak i všech dalších elektro komponent. Umístění napáječe v prostoru mezi stěnou plastové základny a reflektorem taktéž přispívá k zajištění optimálních provozních podmínek – vzájemné teplotní ovlivňování napáječe a LED modulů je tak minimalizováno. Konstrukce svítidla FUTURA vychází z konkrétních požadavků průmyslových provozů, přičemž zohledňuje i fyzikální vlastnosti použitých materiálů. V souladu s tím je i rozmístění jednotlivých elektro komponent, systém mechanického uchycení a princip montáže svítidla. Výsledná sestava splňuje požadavek na odolnost proti nepříznivému působení vnějších vlivů (vniknutí vody, prachu – krytí IP66), zaručuje dokonalou bezpečnost vlastního provozu a údržby (SELV), zajišťuje maximální využití vyzařovaného světelného toku samotného světelného zdroje a rovněž efektivně využívá elektrickou energii. V praxi to znamená, že svítidla zavěšená ve výšce do 10 m poskytují rovnoměrné, plošné a dostatečně intenzivní osvětlení bez nežádoucího oslnění.

Pro snadnější orientaci v nabídce svítidel FUTURA (viz tabulka) bylo značení jejich rozměrů voleno obdobně jako již v praxi používané značení standardních li­neárních LED modulů – tj. pomocí anglické jednotky délky, stopy (2 ft, 4 ft a 5 ft). Pro volbu odpovídajícího svítidla a pro správný výpočet osvětlení je přímo v typovém označení uveden celkový světelný tok LED modulů. Při tvorbě návrhu osvětlení je tak možné snadno porovnat tento světelný tok s tokem lineárních zářivek T5 a T8. Měrný výkon výkonných LED modulů použitých ve svítidlech FUTURA dosahuje až 128 lm/W. V typové nabídce zmíněných svítidel je i provedení s regulací stmívání systémem DALI a DIMM. Při použití inteligentních systémů a řízení osvětlení lze dosáhnout až 40% úspory energie oproti srovnatelně vybaveným svítidlům s lineárními zářivkami.

Svítidla nové typové řady LINEA
LINEA je inovativním typem interiérových LED svítidel, která splňují jak vysoké požadavky na odolnost proti vniknutí vlhkosti a prachu, tak i kritéria estetická a dekorativní. Tato svítidla jsou žádaným produktem na náročném trhu EU, kde se uplatňují v nemocnicích, školách, jídelnách, halách i výrobních provozech se zvýšeným požadavkem na čistotu prostředí.

Svítidla LINEA plně nahrazují zářivková svítidla typové řady SM ALS a svými optickými parametry je výrazně překonávají. Difuzory těchto svítidel jsou vyrobeny z translucentního polykarbonátu speciálně navrženého pro optimální regulaci světelného toku instalovaných LED modulů. Označení svítidel typu LINEA Line je obdobné jako u svítidel ­FUTURA a PRIMA LED. První číslice udává celkový počet řad lineárních LED modulů a druhá číslice za tečkou označuje celkovou délku řady LED modulů ve stopách (1.4 ft, 1.5 ft, 2.4 ft, 2.5 ft). Pro volbu odpovídajícího svítidla LINEA je přímo v typovém označení uveden celkový světelný tok LED modulů. LED svítidla typu FUTURA a LINEA vystavovala firma TREVOS na veletrhu ­Light+Building 2014 ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byla vysoce hodnocena návštěvníky i odbornou veřejností.
Ing. Michal Opočenský
TREVOS, a. s.

TREVOS a. s.
Mašov 34, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 363 311, fax: +420 481 624 681
e-mail: obchod@trevos.cz, www.trevos.cz