Vlastní dobrou zkušenost s produkty Nova Siria, které na našem trhu nabízí výhradně společnost HAWLE Armatury, spol. s r. o., má i řada tuzemských firem. Spojky se využívají zejména k propojení potrubí z různých materiálů při rekonstrukcích vodovodů, například nového z tvárné a starého z šedé litiny. Nebo k propojení litinových a plastových trub, jejichž rozměr je kvůli síle stěny oproti litinovému potrubí značně rozdílný. V tomto případě se ukazuje jako nejvhodnější spojka Nova Siria Multigrip, která je i ve velkých dimenzích jištěná proti posunu.

Vlastníci i provozovatelé vodárenské infrastruktury se nejednou setkávají i s neplánovanými komplikacemi – při výstavbě nového bytového komplexu či průmyslového areálu je například třeba přeložit část výtlačného potrubí, jindy se odhalí nečekaná výšková a směrová kolize vodovodu DN 600 a kanalizační stoky (zvlášť pokud část staveb vznikla před rokem 1989 v „akci Z“ a nebyla dostatečně přesně zdokumentována)… Je třeba urychleně řešit přeložky, výměny částí potrubí i napojení na stávající. A mnohdy hraje při stavbě přeložky a přepojování potrubí hlavní roli čas. Spojky Multigrip dokáží zkrátit odstávku vody na minimum.


Spojky Nova Siria
-  Multitoleranční spojky vhodné pro všechny druhy potrubí užívané ve vodárenství – litina, ocel, AC, PE, PVC.
-  Určené pro velké průměry potrubí od DN 300
-  Univerzální možnosti spojování, opravné, navrtávací a údržbářské armatury, provedení přírubové, hrdlové, jištěné i nejištěné proti posunu
-  Různé stavební délky, možnost výroby na zakázku v krátkých lhůtách
-  Rychlá a snadná montáž, opravy přímo ve výkopu bez výměny potrubí

www.hawle.cz